Gå direkte til innhold

Lansering av Polarevalueringen

Sted:
Forskningsrådets lokaler på Lysaker
Starter:
15.09.2017 10:00 CET
Avsluttes:
15.09.2017 13:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Forskningsrådet inviterte til lanseringsseminar for evalueringen av norsk polarforskning.

Det er første gang norsk polarforskning evalueres samlet. Evalueringen har et internasjonalt perspektiv.

Evalueringen tar utgangspunkt i Forskningsrådets tidligere kartlegginger av ressursinnsats og publisering i norsk polarforskning (NIFU rapport 2015:37) samt i oppdraget gitt av Regjeringen gjennom Svalbardmeldingen (Meld. St. 32 2015–2016).

Evalueringen ledsages av en egen bibliometrisk undersøkelse gjennomført av NIFU som ser nærmere på norsk og internasjonal polarpublisering med spesiell vekt på forhold som påvirker betydningen av Svalbardpublikasjoner.

Se bibliometriundersøkelsen og evalueringen i lenker nedenfor (evalueringen er også tilgjengelig i trykt versjon på lanseringen og trykt versjon av evalueringen kan også bestilles her).

Lanseringen på YouTube: https://www.youtube.com/user/Forskningsradet/videos

Program

Program
09.30-10.00 Kaffe og registrering
10.00-12:00
 • Velkommen
  Fridtjof Unander, divisjonsdirektør for energi, ressurser og miljø
 • Bibliometriundersøkelsen, presentasjon og hovedfunn
  Dag Aksnes, NIFU
 • Polarevalueringen, presentasjon og anbefalinger
  David Carlson, WCRP
 • Kommentarer fra Forskningsrådet
  Christina Abildgaard, direktør for klima og polaravdelingen
 • Kommentarer fra salen og debatt
  Ledes av Jon Børre Ørbæk
12.00-13.00 LunsjEtter lunsj inviterte Forskningsrådet til et polardialogmøte med utvalgte institusjonsledere/forskningsledere ved sentrale institusjoner i norsk polarforskning for å drøfte oppfølging av evalueringens anbefalinger, funnene i bibliometrianalysen og behov for bedre koordinering av norsk polarforskning.