Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Forskningsrådet lanserer nytt samfunnsvitenskapelig program

PETROSAM 2 skal styrke den forskningsbaserte kunnskapen om Norge som petroleumsnasjon og petroleumsaktør, nasjonalt og internasjonalt.

Kunnskap om verdien og forvaltningen av petroleumsressursene på norsk sokkel skal stå sentralt i programmets virksomhet. Samtidig skal PETROSAM 2 øke kunnskapen om norsk petroleumsvirksomhet i et regionalt og arktisk perspektiv.

Viktig næring i skiftende omgivelser

Petroleumsvirksomheten har stor betydning for Norges økonomi og dermed for finansieringen av det norske velferdssamfunnet. Det er kombinasjonen av ressursene selv og måten de forvaltes på som gir landet de store inntektene.
Forvaltningen av naturressurser kan ikke være statisk. Den påvirkes både av nasjonale politiske prioriteringer og av endringer i de globale petroleumsmarkedene som direkte og indirekte virker inn på verdien av de norske ressursene.

Programmets faglige mål vil være å videreutvikle kompetanse om samfunnsmessige forhold som grunnlag for strategi- og politikkutforming hos norske myndigheter og næringsliv i petroleumssektoren.

Strukturelt mål vil være at det gjennom programmet bygges opp stabile og kompetente forskningsmiljøer som kan hevde seg innenfor de temaområdene programmet omhandler og bidra til den løpende norske samfunnsdebatten.

PETROSAM 2 skal knytte forskningens nytteverdi nært til brukerne.
Programmet er en videreføring av den samfunnsvitenskapelige petroleumsforskning som Forskningsrådet gjennom ulike program har administrert siden tidlig på 1980-tallet.

Styreleder med visjoner

Foto: Universitetet i Nordland Styreleder i PETROSAM 2, Frode Mellemvik (Foto: Universitetet i Nordland) Professor Frode Mellemvik fra Universitetet i Nordland, leder programstyret for PETROSAM 2.

- Jeg er glad for det Forskningsrådet gjør for å bidra til utvikling av kunnskap om petroleumsressursene, og om forhold som er relevant for både norske myndigheter og næringslivet knyttet til petroleumssektoren, sier Mellemvik.

- Ettersom petroleumsvirksomheten er så viktig for nasjonen, må målet være at vi i Norge er blant de ledende internasjonalt når det gjelder å utvikle kunnskap om forhold i næringsliv og samfunn som er relevante for realiseringen av verdiene i petroleumsressursene.

Som et bidrag til å nå dette målet vil PETROSAM 2 videreutvikle forskningsmiljøene ved å stimulere til tverrfaglige prosjekter og inkludere ph.d.-studenter og postdok-forskere i forskningen. Programmet har tematiske og geografiske begrensninger .

- Med de økonomiske ressursene som programmet har tilgjengelig, synes jeg denne konsentrasjonen er naturlig, og dette er områder som det er særlig viktig å ha relevant kunnskap om både for forvaltningen og for næringslivet, sier Mellemvik.

Ønsker kontakt med forskerne og brukerne

Mellemvik vil ha forskerne og brukerne på banen så raskt som mulig.
– For at forskningen skal bli mest mulig relevant for næringslivet og myndighetene er det meget verdifullt nå ved oppstart å få fram synspunkter fra både forskere og brukere. Vi oppfordrer derfor miljøene til å ta kontakt og komme med råd og tilbakemeldinger.

Vi arbeider også med å få til et møte i Oslo i slutten av mai for å få innspill fra brukerne om problemstillinger som de synes er viktige å arbeide med i programmet. Vi håper at mange fra forskningsmiljøene også blir å se på dette møtet. Så snart tidspunktet for møtet er fastsatt, vil vi komme tilbake med invitasjon, avslutter Mellemvik.

Første utlysning høsten 2013

Programmet planlegger første utlysning sommeren 2013 med planlagt søknadsfrist onsdag 4. september. Den økonomiske rammen for første utlysning er ikke klarlagt, men anslås til 10-15 mill. kr.
På PETROSAM 2’s nettsider vil Forskningsrådet informere om foreløpige prioriteringer, avgrensninger og krav som programstyret har vedtatt for utlysningen. Den endelige utlysningsteksten vil bli publisert på Forskningsrådets sentrale utlysningssider og på PETROSAM 2-sidene senest seks uker før søknadsfrist.

Foreløpig programplan for PETROSAM 2 PDF - 279 KB  
 

Skrevet av:
Kari Druglimo-Nygaard
Publisert:
26.03.2013
Sist oppdatert:
13.09.2016