Gå direkte til innhold

Ny disputas om forholdet mellom olje og naturgass

Fredag 23. mars disputerte Marius Sikveland for doktorgraden ved Universitetet i Stavanger. Arbeidet hans har tatt sikte på å øke kunnskapen innenfor områdene prisrisiko og prissammenhenger for olje og naturgass.

Marius Sikveland Marius Sikveland Avhandlingen som er titulert  «Econometric analysis of natural resource prices» viser blant annet at høyere kapasitetsutnyttelse i transportsystemet for naturgass innebærer mindre informasjonsflyt mellom olje- og gassprisen. Relasjonen mellom olje- og gasspriser har blitt svakere i den senere tid. Dette er en indikasjon på at de langsiktige gasskontraktene kan komme under press.

Inngår i PETROSAM
Doktorgraden hans inngår i Petrosam-programmet i form av UiS sin egenfinansiering. Som egeninnsats i Petrosam-prosjektet har UiS finansierte to doktorgradsstipendiater innenfor programmets emneområde. Artiklene i avhandlingen rapporteres på programmet.
 

Skrevet av:
Mathias Ytterdahl
Publisert:
26.03.2012
Sist oppdatert:
13.09.2016