Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Om programmet

Foto: Badger Explorer AS (Foto: Badger Explorer AS) PETROMAKS 2 skal ha et helhetlig ansvar for forskning som fører til en forsvarlig og best mulig forvaltning av de norske petroleumsressursene og en framtidsrettet næringsutvikling i sektoren. Programmet er avgrenset til oppstrøms virksomhet og alle forskningsprosjekter skal ha tydelig kobling til problemstillinger tilknyttet petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel. Den samlede aktiviteten skal dekke strategisk grunnforskning, kunnskap- og kompetansebygging, forskerrekruttering, anvendt forskning og teknologiutvikling.

Hovedmålsettingen er ny kunnskap og teknologi som gir optimal utnyttelse av de norske petroleumsressursene og som gjør norsk sokkel konkurransedyktig på kostnad, klimagassutslipp og miljø sammenlignet med andre petroleumsprovinser.

Programmet har fem tematiske prioriteringer:

  • Reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljø
  • Leting og økt utvinning
  • Boring, komplettering og intervensjon
  • Produksjon, prosessering og transport
  • Storulykker og arbeidsmiljø

Programmet har fire tverrgående prioriteringer som skal knyttes opp mot de fem temaområdene:

  • Nordområdene
  • Reduksjon av klimagassutslipp og energieffektivisering
  • Digitalisering
  • Utfordringer ved implementering og bruk av ny teknologi

Programmet har viktige strukturelle prioriteringer rettet mot forskerrekruttering, næringslivsinvolvering og brukermedvirkning, samt tverrfaglig- og internasjonalt samarbeid. Programmet vil benytte seg av et bredt spekter av søknadstyper. Egne utlysninger vil utgjøre kjerneaktiviteten til programmet, men samtidig vil programmet søke å initiere og delta i både nasjonale og internasjonale fellesutlysninger med andre.

Slik søker du om midler fra Forskningsrådet

Publisert:
20.01.2017