Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

226 treff
30.01.19

Bli med på MarTERA Brokerage event 2019

Jobber du med teknologiutvikling i en bedrift som er potensiell søker til MarTERA? Da inviteres du til nettverksmøte – brokerage event – som arrangeres i Forskningsrådets lokaler 13. februar 2019
18.01.19

23 nye petroleumsprosjekter starter opp

Programstyret for PETROMAKS 2 har bevilget 235 millioner kroner til 23 nye forsknings- og innovasjonsprosjekter innenfor petroleumsområdet.
13.12.18

11 nye demonstrasjonsprosjekter

Programstyret for DEMO2000 har bevilget 61 millioner kroner til elleve nye demonstrasjon- og piloteringsprosjekter innenfor petroleumsområdet.
13.12.18

Nytt forskningssenter for lavutslippsteknologi for petroleumsvirksomheten

Research Centre for a low-emission petroleum industry on the Norwegian continental shelf fra SINTEF ENERGI vant frem i konkurransen om å bli det nye forskningssenteret for lavutslippsteknologi.
03.12.18

Nesten 15 mill. euro til å utvikle marine teknologier

ERA-NET Cofund MarTERA lyser for andre gang ut midler til transnasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter for å utvikle marin og maritim teknologi.
11.10.18

56 søknader fra næringslivet til petroleumsprogrammene

Det kom inn 56 søknader om støtte til innovasjons- og demonstrasjonsprosjekter innenfor petroleum til søknadsfristen 10.10.18. Samlet søker bedriftene om midler for 388 millioner kroner.
03.10.18

MarTERA legger ut ny utlysning i november / desember 2018

ERA-NET Cofund MarTERA lyser nok en gang ut midler til transnasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter for å utvikle marin og maritim teknologi.
13.09.18

Stort søknadstilfang innenfor petroleumsforskning

PETROMAKS 2 fikk totalt 93 søknader fra forskningsorganisasjonene til fristen 13. september. 49 er til forskerprosjekter, 39 til kompetanseprosjekter for næringslivet og fem søknader er til den norsk-brasilianske fellesutlysningen.
28.08.18

Innovasjonspriser til Interwell og Typhonix

Interwell og Typhonix er vinnere av de to innovasjonsprisene som ble delt ut under ONS i dag. Begge har mottatt både forsknings- og piloteringsstøtte fra Forskningsrådet til å utvikle de innovative teknologiene.
28.08.18

Ny teknologi gir lavere utslipp fra norsk sokkel

Forskningsrådet har bevilget nesten 1 milliard kroner til forsknings- og innovasjonsprosjekter som kan gi lavere utslipp fra norsk sokkel når teknologien tas i bruk.
21.08.18

Møt oss på ONS

Mandag 27. august åpner dørene til ONS. Du treffer Forskningsrådet og en rekke innovative bedrifter – inkludert fire finalister til ONS Innovation Award – på ONS Innovation Park. I tillegg kan du høre oss snakke på tre Centre Court-sesjoner. Vi ses!
15.05.18

Søk forskningsprosjekter hos PETROMAKS 2 i høstens utlysninger

PETROMAKS 2 utlyser 240 mill. kroner til forskningsprosjekter hos norske bedrifter og norske forskningsorganisasjoner. Utlysningene er åpen i bredden av programplanen. PETROMAKS 2 ønsker spesielt å styrke porteføljen innen Tema 1 Reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljø.
07.05.18

Ny mulighet for å få støtte til havteknologiprosjekter

Forskningsrådet følger opp havteknologisatsingen og lyser nå ut vel 90 millioner kroner til innovasjonsprosjekter for å fremme grønn vekst, teknologiutvikling og kunnskapsoverføring på tvers av havnæringene.
07.05.18

Søk midler til forskningssenter for reduksjon av klimagassutslipp på norsk kontinentalsokkel

Målet med et nytt senter er ny kunnskaps- og teknologiutvikling som kan bidra til betydelige reduksjoner i klimagassutslippene på sokkelen både på kort og lang sikt.
02.05.18

Søk om ONS Innovation Award nå

Tema for ONS i år er Innovate. Innovasjon er viktigere enn noen gang for å løse bransjens utfordringer og utnytte alle mulighetene som ligger foran oss i en tid med store skifter og endringer.
02.05.18

Innovativ bedrift? Søk finansiering nå!

Forskningsrådet deler ut én milliard kroner til innovasjonsprosjekter i bedrifter. Pengene skal bidra til at bedrifter løser samfunnsutfordringer, sikrer bærekraftig verdiskaping og økonomisk vekst.
27.04.18

Nye prosjekter skal gi grensesprengende teknologi

Forskningsrådet gir klarsignal for fire prosjekter som skal sprenge grenser i petroleumsindustrien.
26.04.18

Klarsignal for de siste tre årene

Etter en sterk midtveisevaluering, har de to forskningssentrene for petroleum arbeidet med hvordan de skal følge opp anbefalingene i evalueringen. Nå er begge sentrene klare for den siste tre års perioden.
13.04.18

Norsk-brasiliansk fellesutlysning innen petroleum

PETROMAKS 2 og Finep lyser ut midler til Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN) med søknadsfrist 12. september 2018. Inntil 20 millioner kroner er tilgjengelig for norske søkere, og et tilsvarende beløp stilles til rådighet av Finep for de brasilianske søkerne.
09.04.18

Suksess i Houston

CoreAll AS med base i Bergen blir tildelt Spotlight on New Technology Award for små bedrifter under årets OTC konferanse i Houston.
26.03.18

Internasjonal pris til DEMO 2000-prosjekt

NOV Seabox har fått tildelt Spotlight of New Technology Award ved årets Offshore Technology Conference (OTC) i Houston.
22.03.18

Ny teknologi reduserer kostnader og utslipp

Teknologi reduserer både kostnader og utslipp på norsk sokkel. Det var gjennomgangstemaet på OG21s teknologiseminar under Subsea Valley Conference 21.-22.mars.
20.02.18

Utlysningene kommer i mai

PETROMAKS 2 publiserer årets utlysninger i begynnelsen av mai.
19.02.18

Fremtidens løsninger er digitale, kostnadseffektive, miljøvennlige og har nye samarbeidsformer

DEMO 2000-konferansen tilførte en full sal med fremmøtte kunnskap og inspirasjon fra bedrifter som fører an i digitaliseringen.
09.02.18

Utlyser 50 millioner til høsten

Utlysningen for DEMO 2000 er publisert. Søknadsfristen er 10. oktober 2018. Vi anbefaler at du starter allerede nå for å finne samarbeidspartnere.
08.02.18

100 millioner til ny havteknologi

Et prosjekt for å utvikle teknologi som gjør det mulig å identifisere lakseindivider i en merd og følge med på hvordan de vokser og utvikler seg, er ett av 11 prosjekter som nå får midler fra Forskningsrådets havteknologisatsing. 
31.01.18

Nytt forskningssenter for lavutslippsteknologi

I Olje- og energidepartementets tildelingsbrev for 2018 får PETROSENTER en økning på 15 millioner kroner. Midlene skal benyttes til å opprette et nytt senter for lavutslippteknologi.
19.01.18

Norsk-brasiliansk fellesutlysning nærmer seg

Forskningsrådet og brasilianske Finep utarbeider nå de siste detaljene for en ny fellesutlysning. Planen er at søknadsfristen skal bli høsten 2018.
09.01.18

Ny programplan for DEMO 2000

Programplanen til DEMO 2000 følger opp teknologirådene i den reviderte OG21-teknologistrategien som kom for vel et år siden. Planen gjelder for perioden 2018 – 2022.
22.12.17

Tre nye norsk-russiske forskningsprosjekter får støtte

12 millioner kroner deles nå ut til norske partnere i norsk-russisk fellesutlysning der nordområdene er tema.