Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

206 treff
13.04.18

Norsk-brasiliansk fellesutlysning innen petroleum

PETROMAKS 2 og Finep lyser ut midler til Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN) med søknadsfrist 12. september 2018. Inntil 20 millioner kroner er tilgjengelig for norske søkere, og et tilsvarende beløp stilles til rådighet av Finep for de brasilianske søkerne.
22.03.18

Ny teknologi reduserer kostnader og utslipp

Teknologi reduserer både kostnader og utslipp på norsk sokkel. Det var gjennomgangstemaet på OG21s teknologiseminar under Subsea Valley Conference 21.-22.mars.
20.02.18

Utlysningene kommer i mai

PETROMAKS 2 publiserer årets utlysninger i begynnelsen av mai.
19.02.18

Fremtidens løsninger er digitale, kostnadseffektive, miljøvennlige og har nye samarbeidsformer

DEMO 2000-konferansen tilførte en full sal med fremmøtte kunnskap og inspirasjon fra bedrifter som fører an i digitaliseringen.
09.02.18

Utlyser 50 millioner til høsten

Neste utlysning for DEMO 2000 får søknadsfrist 10. oktober 2018. Endelig utlysningstekst kommer i månedsskifte april – mai. Vi anbefaler at du starter allerede nå for å finne samarbeidspartnere.
08.02.18

100 millioner til ny havteknologi

Et prosjekt for å utvikle teknologi som gjør det mulig å identifisere lakseindivider i en merd og følge med på hvordan de vokser og utvikler seg, er ett av 11 prosjekter som nå får midler fra Forskningsrådets havteknologisatsing. 
31.01.18

Nytt forskningssenter for lavutslippsteknologi

I Olje- og energidepartementets tildelingsbrev for 2018 får PETROSENTER en økning på 15 millioner kroner. Midlene skal benyttes til å opprette et nytt senter for lavutslippteknologi.
19.01.18

Norsk-brasiliansk fellesutlysning nærmer seg

Forskningsrådet og brasilianske Finep utarbeider nå de siste detaljene for en ny fellesutlysning. Planen er at søknadsfristen skal bli høsten 2018.
09.01.18

Ny programplan for DEMO 2000

Programplanen til DEMO 2000 følger opp teknologirådene i den reviderte OG21-teknologistrategien som kom for vel et år siden. Planen gjelder for perioden 2018 – 2022.
22.12.17

Tre nye norsk-russiske forskningsprosjekter får støtte

12 millioner kroner deles nå ut til norske partnere i norsk-russisk fellesutlysning der nordområdene er tema.
15.12.17

28 nye petroleumsprosjekter starter opp

Programstyret for PETROMAKS 2 har bevilget 275 millioner kroner til 28 nye forsknings- og innovasjonsprosjekter innenfor petroleumsområdet.
15.12.17

Sterk vitenskap og fremragende samarbeid

Sterk vitenskap og fremragende samarbeid mellom forskningsmiljøer og industri, er konklusjonen i en ny evaluering av to forskningssentre for petroleum.
12.12.17

54 millioner til ny teknologi

Elleve nye prosjekter får nå midler til pilotering og demonstrasjon av ny teknologi for norsk sokkel.
06.12.17

Norske havteknologibedrifter med internasjonal suksess

Norge har gjort det svært bra i en internasjonal utlysning av forskningsmidler til havteknologi. Med deltakelse i 12 av 20 innvilgede prosjekter bekrefter norske bedrifter og forskningsmiljøer sin solide internasjonale posisjon innenfor havteknologi.
13.11.17

Forskerne mener de har 40 radikale idéer som kan endre oljebransjen

Det kom inn 40 skisser til utlysningen på grensesprengende teknologi til PETROMAKS 2 innen fristen 27. oktober.
10.11.17

Samarbeid og digitalisering er nøkkelen til utvikling av petroleumsbransjen

Hele petroleumsbransjen må samarbeide på nye måter for å sikre at ny teknologi tas effektivt i bruk. Forretningsmodeller var et hett tema under årets OG21-forum.
25.10.17

Stor interesse for Forskningsrådets havteknologiutlysning

– Mange søknader til årets utlysning viser at havteknologisatsingen er viktig støtte for bedrifter som vil utvikle tverrsektoriell havteknologi som ledd i den pågående omstillingen i havnæringene, sier divisjonsdirektør Fridtjof Unander.
16.10.17

Godt søknadstilfang fra industrien til petroleumsprogrammene

PETROMAKS 2 og DEMO2000 fikk til sammen inn 72 søknader om innovasjon, pilotering og demonstrasjon ved søknadsfristen 11. oktober.
19.09.17

Sett av datoen!

DEMO 2000-konferansen går av stabelen 15. februar 2018. Hovedtemaet er energieffektivisering, digitalisering og utvikling av nordområdene.
07.09.17

Nå starter søknadsvurderingen

PETROMAKS 2 mottok 126 søknader til sine to utlysninger med søknadsfrist 6. september. Vedtak om hvem som får støtte offentliggjøres 15. desember.
06.09.17

Er du forsker ved et institutt og har en radikal teknologi-idé?

Norsk sokkel er i en brytningstid. Konkurranse fra andre energikilder, krav om klimagasskutt og høye kostnader krever ny teknologi og smarte hoder slik at utfordringer snus til muligheter og verdier. Forskningsrådet lyser nå ut 30 millioner til grensesprengende ideer innenfor petroleumssektoren.
15.08.17

HMS-satsingen med oppsiktsvekkende resultater

PETROMAKS2 satser på HMS-forskning og i dagens Dagbladet kan du lese oppsiktsvekkende resultater fra ett av prosjektene.
23.06.17

PETROMAKS 2 lyser ut midler i samarbeid med Russland

Fellesutlysningen mellom PETROMAKS 2 og det russiske grunnforskningsfondet RFBR er på plass. Det er satt av 10 millioner kroner til norske søkere. Søknadsfristen på norsk side er 6. september.
22.06.17

DEMO 2000 lyser ut 50 millioner kroner til demonstrasjon og pilotering av ny teknologi

Midlene skal gå til prosjekter som utvikler ny teknologi med kommersielt potensial til nytte for norsk sokkel. Søknadsfristen er 11. oktober.
20.06.17

DEMO 2000 – nøkkelen til innføring av ny teknologi på sokkelen

DEMO 2000 har vært avgjørende for innføringen av mange nye teknologier på norsk sokkel, konkluderer forfatterne av en ny evaluering. I 2016 ble det bevilget 250 millioner kroner til prosjekter med en totalverdi over 1,1 milliarder kroner.
12.05.17

Se presentasjoner fra PETROMAKS 2-konferansen 10. mai her

På statuskonferansen for PETROMAKS 2 onsdag 10. mai presenterte vi status for programmet, forslag til ny programplann og nye utlysninger. Presentasjonene fra konferansen finner du i denne nyhetssaken.
09.05.17

Ny programplan for PETROMAKS 2 er nå tilgjengelig

Ny programplan ble lagt frem på statuskonferansen for PETROMAKS 2 denne uken. Nå ønsker programmet innspill til planen.
04.05.17

PETROMAKS 2 utløste forskning og innovasjon i petroleumssektoren

PETROMAKS 2 bidro både til å heve kompetanse­n hos sine brukere og til å styrke petroleumsrelatert næringsutvikling nasjonalt og inter­nasjonalt.
27.04.17

85 millioner til ny teknologi for norsk sokkel

DEMO 2000 i Norges forskningsråd har bevilget 85 millioner til i alt 13 prosjekter for demonstrasjon og utprøving av ny teknologi.
30.03.17

Ny Idélab: "Industri 4.0 på norsk"

Forskningsrådets neste Idélab går av stabelen i juni og vil handle om digitalisering av industrien. 25 håndplukkede eksperter og brukere samles i tre dager.