Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

215 treff
15.05.18

Søk forskningsprosjekter hos PETROMAKS 2 i høstens utlysninger

PETROMAKS 2 utlyser 240 mill. kroner til forskningsprosjekter hos norske bedrifter og norske forskningsorganisasjoner. Utlysningene er åpen i bredden av programplanen. PETROMAKS 2 ønsker spesielt å styrke porteføljen innen Tema 1 Reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljø.
07.05.18

Ny mulighet for å få støtte til havteknologiprosjekter

Forskningsrådet følger opp havteknologisatsingen og lyser nå ut vel 90 millioner kroner til innovasjonsprosjekter for å fremme grønn vekst, teknologiutvikling og kunnskapsoverføring på tvers av havnæringene.
07.05.18

Søk midler til forskningssenter for reduksjon av klimagassutslipp på norsk kontinentalsokkel

Målet med et nytt senter er ny kunnskaps- og teknologiutvikling som kan bidra til betydelige reduksjoner i klimagassutslippene på sokkelen både på kort og lang sikt.
02.05.18

Søk om ONS Innovation Award nå

Tema for ONS i år er Innovate. Innovasjon er viktigere enn noen gang for å løse bransjens utfordringer og utnytte alle mulighetene som ligger foran oss i en tid med store skifter og endringer.
02.05.18

Innovativ bedrift? Søk finansiering nå!

Forskningsrådet deler ut én milliard kroner til innovasjonsprosjekter i bedrifter. Pengene skal bidra til at bedrifter løser samfunnsutfordringer, sikrer bærekraftig verdiskaping og økonomisk vekst.
27.04.18

Nye prosjekter skal gi grensesprengende teknologi

Forskningsrådet gir klarsignal for fire prosjekter som skal sprenge grenser i petroleumsindustrien.
26.04.18

Klarsignal for de siste tre årene

Etter en sterk midtveisevaluering, har de to forskningssentrene for petroleum arbeidet med hvordan de skal følge opp anbefalingene i evalueringen. Nå er begge sentrene klare for den siste tre års perioden.
13.04.18

Norsk-brasiliansk fellesutlysning innen petroleum

PETROMAKS 2 og Finep lyser ut midler til Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN) med søknadsfrist 12. september 2018. Inntil 20 millioner kroner er tilgjengelig for norske søkere, og et tilsvarende beløp stilles til rådighet av Finep for de brasilianske søkerne.
09.04.18

Suksess i Houston

CoreAll AS med base i Bergen blir tildelt Spotlight on New Technology Award for små bedrifter under årets OTC konferanse i Houston.
26.03.18

Internasjonal pris til DEMO 2000-prosjekt

NOV Seabox har fått tildelt Spotlight of New Technology Award ved årets Offshore Technology Conference (OTC) i Houston.
22.03.18

Ny teknologi reduserer kostnader og utslipp

Teknologi reduserer både kostnader og utslipp på norsk sokkel. Det var gjennomgangstemaet på OG21s teknologiseminar under Subsea Valley Conference 21.-22.mars.
20.02.18

Utlysningene kommer i mai

PETROMAKS 2 publiserer årets utlysninger i begynnelsen av mai.
19.02.18

Fremtidens løsninger er digitale, kostnadseffektive, miljøvennlige og har nye samarbeidsformer

DEMO 2000-konferansen tilførte en full sal med fremmøtte kunnskap og inspirasjon fra bedrifter som fører an i digitaliseringen.
09.02.18

Utlyser 50 millioner til høsten

Utlysningen for DEMO 2000 er publisert. Søknadsfristen er 10. oktober 2018. Vi anbefaler at du starter allerede nå for å finne samarbeidspartnere.
08.02.18

100 millioner til ny havteknologi

Et prosjekt for å utvikle teknologi som gjør det mulig å identifisere lakseindivider i en merd og følge med på hvordan de vokser og utvikler seg, er ett av 11 prosjekter som nå får midler fra Forskningsrådets havteknologisatsing. 
31.01.18

Nytt forskningssenter for lavutslippsteknologi

I Olje- og energidepartementets tildelingsbrev for 2018 får PETROSENTER en økning på 15 millioner kroner. Midlene skal benyttes til å opprette et nytt senter for lavutslippteknologi.
19.01.18

Norsk-brasiliansk fellesutlysning nærmer seg

Forskningsrådet og brasilianske Finep utarbeider nå de siste detaljene for en ny fellesutlysning. Planen er at søknadsfristen skal bli høsten 2018.
09.01.18

Ny programplan for DEMO 2000

Programplanen til DEMO 2000 følger opp teknologirådene i den reviderte OG21-teknologistrategien som kom for vel et år siden. Planen gjelder for perioden 2018 – 2022.
22.12.17

Tre nye norsk-russiske forskningsprosjekter får støtte

12 millioner kroner deles nå ut til norske partnere i norsk-russisk fellesutlysning der nordområdene er tema.
15.12.17

28 nye petroleumsprosjekter starter opp

Programstyret for PETROMAKS 2 har bevilget 275 millioner kroner til 28 nye forsknings- og innovasjonsprosjekter innenfor petroleumsområdet.
15.12.17

Sterk vitenskap og fremragende samarbeid

Sterk vitenskap og fremragende samarbeid mellom forskningsmiljøer og industri, er konklusjonen i en ny evaluering av to forskningssentre for petroleum.
12.12.17

54 millioner til ny teknologi

Elleve nye prosjekter får nå midler til pilotering og demonstrasjon av ny teknologi for norsk sokkel.
06.12.17

Norske havteknologibedrifter med internasjonal suksess

Norge har gjort det svært bra i en internasjonal utlysning av forskningsmidler til havteknologi. Med deltakelse i 12 av 20 innvilgede prosjekter bekrefter norske bedrifter og forskningsmiljøer sin solide internasjonale posisjon innenfor havteknologi.
13.11.17

Forskerne mener de har 40 radikale idéer som kan endre oljebransjen

Det kom inn 40 skisser til utlysningen på grensesprengende teknologi til PETROMAKS 2 innen fristen 27. oktober.
10.11.17

Samarbeid og digitalisering er nøkkelen til utvikling av petroleumsbransjen

Hele petroleumsbransjen må samarbeide på nye måter for å sikre at ny teknologi tas effektivt i bruk. Forretningsmodeller var et hett tema under årets OG21-forum.
25.10.17

Stor interesse for Forskningsrådets havteknologiutlysning

– Mange søknader til årets utlysning viser at havteknologisatsingen er viktig støtte for bedrifter som vil utvikle tverrsektoriell havteknologi som ledd i den pågående omstillingen i havnæringene, sier divisjonsdirektør Fridtjof Unander.
16.10.17

Godt søknadstilfang fra industrien til petroleumsprogrammene

PETROMAKS 2 og DEMO2000 fikk til sammen inn 72 søknader om innovasjon, pilotering og demonstrasjon ved søknadsfristen 11. oktober.
19.09.17

Sett av datoen!

DEMO 2000-konferansen går av stabelen 15. februar 2018. Hovedtemaet er energieffektivisering, digitalisering og utvikling av nordområdene.
07.09.17

Nå starter søknadsvurderingen

PETROMAKS 2 mottok 126 søknader til sine to utlysninger med søknadsfrist 6. september. Vedtak om hvem som får støtte offentliggjøres 15. desember.
06.09.17

Er du forsker ved et institutt og har en radikal teknologi-idé?

Norsk sokkel er i en brytningstid. Konkurranse fra andre energikilder, krav om klimagasskutt og høye kostnader krever ny teknologi og smarte hoder slik at utfordringer snus til muligheter og verdier. Forskningsrådet lyser nå ut 30 millioner til grensesprengende ideer innenfor petroleumssektoren.