Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

199 treff
19.01.18

Norsk-brasiliansk fellesutlysning nærmer seg

Forskningsrådet og brasilianske Finep utarbeider nå de siste detaljene for en ny fellesutlysning. Planen er at søknadsfristen skal bli høsten 2018.
09.01.18

Ny programplan for DEMO 2000

Programplanen til DEMO 2000 følger opp teknologirådene i den reviderte OG21-teknologistrategien som kom for vel et år siden. Planen gjelder for perioden 2018 – 2022.
22.12.17

Tre nye norsk-russiske forskningsprosjekter får støtte

12 millioner kroner deles nå ut til norske partnere i norsk-russisk fellesutlysning der nordområdene er tema.
15.12.17

28 nye petroleumsprosjekter starter opp

Programstyret for PETROMAKS 2 har bevilget 275 millioner kroner til 28 nye forsknings- og innovasjonsprosjekter innenfor petroleumsområdet.
15.12.17

Sterk vitenskap og fremragende samarbeid

Sterk vitenskap og fremragende samarbeid mellom forskningsmiljøer og industri, er konklusjonen i en ny evaluering av to forskningssentre for petroleum.
12.12.17

54 millioner til ny teknologi

Elleve nye prosjekter får nå midler til pilotering og demonstrasjon av ny teknologi for norsk sokkel.
06.12.17

Norske havteknologibedrifter med internasjonal suksess

Norge har gjort det svært bra i en internasjonal utlysning av forskningsmidler til havteknologi. Med deltakelse i 12 av 20 innvilgede prosjekter bekrefter norske bedrifter og forskningsmiljøer sin solide internasjonale posisjon innenfor havteknologi.
13.11.17

Forskerne mener de har 40 radikale idéer som kan endre oljebransjen

Det kom inn 40 skisser til utlysningen på grensesprengende teknologi til PETROMAKS 2 innen fristen 27. oktober.
10.11.17

Samarbeid og digitalisering er nøkkelen til utvikling av petroleumsbransjen

Hele petroleumsbransjen må samarbeide på nye måter for å sikre at ny teknologi tas effektivt i bruk. Forretningsmodeller var et hett tema under årets OG21-forum.
25.10.17

Stor interesse for Forskningsrådets havteknologiutlysning

– Mange søknader til årets utlysning viser at havteknologisatsingen er viktig støtte for bedrifter som vil utvikle tverrsektoriell havteknologi som ledd i den pågående omstillingen i havnæringene, sier divisjonsdirektør Fridtjof Unander.
16.10.17

Godt søknadstilfang fra industrien til petroleumsprogrammene

PETROMAKS 2 og DEMO2000 fikk til sammen inn 72 søknader om innovasjon, pilotering og demonstrasjon ved søknadsfristen 11. oktober.
19.09.17

Sett av datoen!

DEMO 2000-konferansen går av stabelen 15. februar 2018. Hovedtemaet er energieffektivisering, digitalisering og utvikling av nordområdene.
07.09.17

Nå starter søknadsvurderingen

PETROMAKS 2 mottok 126 søknader til sine to utlysninger med søknadsfrist 6. september. Vedtak om hvem som får støtte offentliggjøres 15. desember.
06.09.17

Er du forsker ved et institutt og har en radikal teknologi-idé?

Norsk sokkel er i en brytningstid. Konkurranse fra andre energikilder, krav om klimagasskutt og høye kostnader krever ny teknologi og smarte hoder slik at utfordringer snus til muligheter og verdier. Forskningsrådet lyser nå ut 30 millioner til grensesprengende ideer innenfor petroleumssektoren.
15.08.17

HMS-satsingen med oppsiktsvekkende resultater

PETROMAKS2 satser på HMS-forskning og i dagens Dagbladet kan du lese oppsiktsvekkende resultater fra ett av prosjektene.
23.06.17

PETROMAKS 2 lyser ut midler i samarbeid med Russland

Fellesutlysningen mellom PETROMAKS 2 og det russiske grunnforskningsfondet RFBR er på plass. Det er satt av 10 millioner kroner til norske søkere. Søknadsfristen på norsk side er 6. september.
22.06.17

DEMO 2000 lyser ut 50 millioner kroner til demonstrasjon og pilotering av ny teknologi

Midlene skal gå til prosjekter som utvikler ny teknologi med kommersielt potensial til nytte for norsk sokkel. Søknadsfristen er 11. oktober.
20.06.17

DEMO 2000 – nøkkelen til innføring av ny teknologi på sokkelen

DEMO 2000 har vært avgjørende for innføringen av mange nye teknologier på norsk sokkel, konkluderer forfatterne av en ny evaluering. I 2016 ble det bevilget 250 millioner kroner til prosjekter med en totalverdi over 1,1 milliarder kroner.
12.05.17

Se presentasjoner fra PETROMAKS 2-konferansen 10. mai her

På statuskonferansen for PETROMAKS 2 onsdag 10. mai presenterte vi status for programmet, forslag til ny programplann og nye utlysninger. Presentasjonene fra konferansen finner du i denne nyhetssaken.
09.05.17

Ny programplan for PETROMAKS 2 er nå tilgjengelig

Ny programplan ble lagt frem på statuskonferansen for PETROMAKS 2 denne uken. Nå ønsker programmet innspill til planen.
04.05.17

PETROMAKS 2 utløste forskning og innovasjon i petroleumssektoren

PETROMAKS 2 bidro både til å heve kompetanse­n hos sine brukere og til å styrke petroleumsrelatert næringsutvikling nasjonalt og inter­nasjonalt.
27.04.17

85 millioner til ny teknologi for norsk sokkel

DEMO 2000 i Norges forskningsråd har bevilget 85 millioner til i alt 13 prosjekter for demonstrasjon og utprøving av ny teknologi.
30.03.17

Ny Idélab: "Industri 4.0 på norsk"

Forskningsrådets neste Idélab går av stabelen i juni og vil handle om digitalisering av industrien. 25 håndplukkede eksperter og brukere samles i tre dager.
27.02.17

Muligheter for å søke støtte fra Regionale forskningsfond

Små og mellomstore bedrifter som søker støtte fra PETROMAKS 2 oppfordres nå til å se nærmere på utlysninger hos Regionale forskningsfond og søke støtte også her, i tillegg til i PETROMAKS 2.
16.02.17

Leverandørindustrien viser stor interesse for å gå nye veier

DEMO 2000 har mottatt 44 søknader til prosjekter som skal støtte uttesting til ny teknologi innen petroleum.
13.02.17

Vi trenger din hjelp

DEMO 2000 skal evalueres. Vi håper du hjelper oss og svarer på spørreundersøkelsen som snart sendes ut.
31.01.17

Revolusjonerende teknologi for plugging av brønner

Interwell har fått støtte fra PETROMAKS 2 og DEMO 2000 for å utvikle en banebrytende teknologi for plugging av brønner uten bruk av borerigg. Metoden kan potensielt spare både tid og penger, og teknologien testes for tiden ut i fullskala på flere landbrønner i Canada. Se video av prosjektet i saken.
17.01.17

Ny programplan + nye utlysninger = Nye muligheter innen petroleumsforskning

Forskningsrådet inviterer til statuskonferanse for programmet PETROMAKS 2 onsdag 10. mai 2017. Meld deg på nå!
05.01.17

Internasjonalt samarbeid for å utvikle havteknologi

Et nytt europeisk forskningssamarbeid åpner nye muligheter for norske bedrifter og forskningsmiljøer i blå sektor. I MarTERA går Norge og 15 andre land sammen om å lyse ut 30 millioner euro til å utvikle ny marin og maritim teknologi.
19.12.16

Nye standardiserte forskningsavtaler gir raskere prosjektoppstart

Nye standardiserte avtalemaler for samarbeid i forskningsprosjekter i PETROMAKS 2 gir raskere oppstart. – De nye avtalene er testet ut og resultatene er gledelige, sier avdelingsdirektør for petroleum i Norges forskningsråd, Siri Helle Friedemann.