Gå direkte til innhold

Utlyser 50 millioner til høsten

Utlysningen for DEMO 2000 er publisert. Søknadsfristen er 10. oktober 2018. Vi anbefaler at du starter allerede nå for å finne samarbeidspartnere.

(Illustrasjon: Arkiv)
Her er utlysningen: Inntil 50 millioner til demonstrasjon/pilotering av ny teknologi til bruk på norsk kontinentalsokkel.

Midlene vil gå til prosjekter som utvikler utstyr til nytte for norsk sokkel. Søkere skal være norske selskaper med norsk organisasjonsnummer. For å få tildelt støtte til prosjekt fra DEMO 2000, må det foreligge støttebrev fra en sluttbruker av teknologien. Maksimal støtte til et prosjekt er 25 prosent av prosjektkostnadene.

– Vi anbefaler at de som planlegger å sende inn en søknad allerede nå søker samarbeid med et eller flere oljeselskaper for å etablere en fremtidig samarbeidspartner for et DEMO 2000-prosjekt, sier programkoordinator Anders J. Steensen.

Utlysningen dekker hele bredden av programplanen i henhold til OG21s teknologistrategi.

Tverrgående temaer er:

  • Energieffektivisering og lavere utslipp
  • Nordområdene
  • Digitalisering

Hovedområder er:

  1. Energieffektivisering og miljø
  2. Leting og økt utvinning
  3. Boring, komplettering og intervensjon
  4. Produksjon, prosessering og transport
Skrevet av:
Elisabeth Skjønsberg Rådgiver +47 22 03 71 83 els@forskningsradet.no
Publisert:
09.02.2018
Sist oppdatert:
15.05.2018