Gå direkte til innhold

Tre nye norsk-russiske forskningsprosjekter får støtte

12 millioner kroner deles nå ut til norske partnere i norsk-russisk fellesutlysning der nordområdene er tema.

PETROMAKS 2 mottok 13 søknader for til sammen 50 millioner kroner gjennom fellesutlysningen med Det Russiske Grunnforskningsfondet (RFBR). Norske partnere søkte om støtte hos PETROMAKS 2, mens de russiske partnerne søkte om støtte gjennom RFBR. Konkurransen om midler var høy, og det var mange meget relevante søknader av høy vitenskapelig kvalitet.

Forskningsrådet og RFBR har i fellesskap valgt ut tre prosjekter som får tildeling. Øvrige prosjektsøknader får avslag.

Satelittfjernmåling
Norges arktiske universitet skal forske på bruk av satellittfjernmåling for å overvåke Barentshavet i samarbeid med russiske kolleger. Satellitter bruker blant annet radarsignaler for å ta bilder av havoverflaten, og slik kan man detektere for eksempel oljeutslipp. Målet er å utvikle bedre metoder for å skille mellom det som faktisk er olje, og fenomener som gir liknende signatur i radarbildene. Prosjektresultatene vil kunne bidra til miljøovervåkingskapasiteten i Norge og Russland blir ytterligere forbedret.

Økosystemer i arktiske kystområder
Akvaplan-niva får midler for å forske på økosystemer i arktiske kystområder i samarbeid med flere norske og russiske forskningsinstitusjoner. Forskerne skal undersøke flere ulike arter i disse områdene og finne ut hvordan de påvirkes av kronisk og akutt forurensing. Dette vil gi viktige kunnskapsbidrag til overvåkingsstrategier for disse økosystemene. At man har en felles tilnærming til hvordan man overvåker kystområdene i både Norge og Russland er også en positiv effekt fra prosjektet.

Geologiske strukturer
Institutt for energiteknikk (IFE) skal sammen med sveitsiske og russiske kollegaer studere noen spesielle geologiske strukturer i Barentshavet som er viktige for å forstå hvordan olje og gass strømmer og beveger seg i undergrunnen. Dette kan være viktig kunnskap for sikker boring og injeksjon. Prosjektet skal via eksperimentelle forsøk i laboratorium og matematisk modellering forsøke å utvikle bedre kunnskap om hva som har skapt disse strukturene og foreslå hvordan kunnskapen kan benyttes både i HMS-øyemed og for påvisning av nye funn.

Vi gjør oppmerksom på at prosjektene kan være innstilt med kutt. Både søkere som får avslag og bevilgning får tilsendt mer informasjon over nyttår.

Disse prosjektene får midler:

Prosjektnr Tittel Prosjektansvarlig i Norge Prosjektansvarlig i Russland
280616 Oil spill and newly formed sea ice detection, characterization, and mapping in the Barents Sea using remote sensing by SAR UiT The Arctic University of Norway P.P.Shirshov Institute of Оceanology of Russian Academy of Science
280724 Environmental monitoring of Arctic coastal ecosystems: Sensitivity to petroleum pollution (Arctic EcoSens) AKVAPLAN NIVA AS Saint-Petersburg State University
280953 Shallow compaction and fluid flow pattern in reservoirs and caprocks underneath Barents Sea INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK Skolkovo Institute of Science and Technology

 

 

Skrevet av:
Tarjei Nødtvedt Malme Spesialrådgiver + 47 22 03 74 64 tnm@forskningsradet.no
Publisert:
22.12.2017
Sist oppdatert:
22.12.2017