Gå direkte til innhold

Søk forskningsprosjekter hos PETROMAKS 2 i høstens utlysninger

PETROMAKS 2 utlyser 240 mill. kroner til forskningsprosjekter hos norske bedrifter og norske forskningsorganisasjoner. Utlysningene er åpen i bredden av programplanen. PETROMAKS 2 ønsker spesielt å styrke porteføljen innen Tema 1 Reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljø.

For norske bedrifter

Innovasjonsprosjekter i næringslivet (80-100 mill. kroner)
Dette er en mulighet for norske leverandørbedrifter til å utvikle ny teknologi som kan tas i bruk av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. I PETROMAKS 2 kan bedriften få støtte til forskningen som trengs. En del av rammen i utlysningen er satt av til havteknologi (10 mill. kroner), der PETROMAKS 2 samarbeider med andre programmer i Forskningsrådet. Hovedhensikten for PETROMAKS 2 med havteknologi er å mobilisere leverandørindustrien til å finne nye løsninger for olje- og gassinstallasjoner og operasjoner offshore som kan lede til energieffektivisering og reduserte CO2-utslipp.

Les utlysningen: 80–100 millioner til innovasjonsprosjekter i næringslivet innenfor petroleumsforskning

Benytt gjerne muligheten til å få veiledning. Hvis du har lite erfaring med å søke midler fra Forskningsrådet, kan du sende en Skisse til Innovasjonsprosjekt i næringslivet. Et godt tips er å lese både skisseutlysningen og utlysningen i PETROMAKS 2 nøye.

Se også utlysningen i DEMO 2000.

For norske forskningsinstitusjoner

Kompetanseprosjekter for næringslivet (90-110 mill. kroner)
Forskningens relevans og nytte for leverandører og oljeselskaper på norsk sokkel styrkes gjennom brukermedvirkning. Det er viktig at forskningsmiljøene samarbeider med næringslivet om å lage søknader med høy vitenskapelig kvalitet der forskningsresultatene kan ha en framtidig anvendelse på norsk sokkel.

Les utlysningen: 120–140 millioner kroner til petroleumsforskning.
Et godt tips er å starte tidlig med planleggingen og kontakten med brukerne.

Norsk – brasiliansk fellesutlysning (20 mill. kroner)
I samarbeid med det brasilianske forskningsrådet Finep, lyser PETROMAKS 2 ut midler til norske forskningsorganisasjoner som vil gjennomføre Kompetanseprosjekt for næringslivet i samarbeid med brasilianske forskningsinstitusjoner.

Les utlysningen: Inntil 20 millioner kroner til forskningssamarbeid med Brasil.

Forskerprosjekter (30 mill. kroner)
Utdanning av PhD stipendiater har stor prioritet i forskerprosjektene. Rundsummen til doktorgradsstipendiater, i henhold til fastsatte satser, skal utgjøre minst 50 prosent av søkt beløp fra Forskningsrådet.

Les utlysningen: 120–140 millioner kroner til petroleumsforskning.

Se også utlysningen i PETROSENTER.

 

Skrevet av:
Ingrid Anne Munz Spesialrådgiver +47 22 03 75 68 iam@forskningsradet.no
Publisert:
15.05.2018
Sist oppdatert:
16.05.2018