Gå direkte til innhold

Årets utlysninger er klare

PETROMAKS 2 lyser ut midler i samarbeid med Russland

Fellesutlysningen mellom PETROMAKS 2 og det russiske grunnforskningsfondet RFBR er på plass. Det er satt av 10 millioner kroner til norske søkere. Søknadsfristen på norsk side er 6. september.

Forskere som planlegger for konkret samarbeid med russiske kollegaer oppfordres til å bruke utlysningen med Russland fremfor å søke på den generelle forskerprosjektutlysningen.

Ny programplan inviterer til nye idéer

Grunnlaget for høstens utlysninger er ny programplan. PETROMAKS 2 lyser totalt ut 260 millioner kroner til petroleumsforskning i hele bredden av planens prioriteringer.

 - Vi håper den stimulerer både etablerte og nye søkere til programmet å komme opp med spennende prosjektforslag som kan løse dagsaktuelle problemstillinger for sektoren, sier programkoordinator Tarjei N. Malme

Utlysningen inkluderer Kompetanseprosjekter for næringslivet, Forskerprosjekter og innovasjonsprosjekter i næringslivet innenfor alle temaer. Midler er avsatt til hver utlysning med en øvre og nedre ramme. Det signaliserer at det er en konkurranse mellom søknadstypene.

I den nye planen er de fem temaområdene Reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljø, Leting og økt utvinning, Boring, komplettering og intervensjon, Produksjon, prosessering og transport samt Storulykker og arbeidsmiljø oppdatert.

- Det er gledelig igjen også å kunne lyse ut midler til forskning på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Den nye programplanen har i tillegg flere tverrgående prioriteringer som er spesielt viktige for næringen i tiden fremover, og vi håper mange ser sitt snitt til å adressere disse, sier Malme.

I tillegg deltar PETROMAKS 2 med 10 mill. kroner i fellesutlysningen Havteknologi - Innovasjonsprosjekter i næringslivet. Her er utlysningene.

Den planlagte fellesutlysningen med brasilianske Finep må dessverre utsettes på ubestemt tid. Det er likevel viktig å påpeke at programstyret står ved intensjonen om få realisert utlysningen og eventuell ny informasjon vil bli lagt ut fortløpende på programnettsidene til PETROMAKS 2.

Alle utlysningene er publisert på norsk. Engelsk versjon publiseres fortløpende. Programplanen er foreløpig bare på norsk, men engelsk versjon skal ferdigstilles innen utgangen av uke 28.

Forskningsrådet har de senere årene forenklet søknadsprosessen og forsterket rådgivningstilbudet til bedriftene som søker. Ved å sende inn en prosjektskisse gjennom en tjeneste kalt Innoskisse får bedriftene uforpliktende råd og tips på bakgrunn av skissen før de utformer og sender inn den endelige søknaden.

I juli er det ferieavvikling, men det vil være personer tilgjengelig til enhver tid i programmet for å svare på spørsmål om utlysningene.

 

Skrevet av:
Elisabeth Skjønsberg Rådgiver +47 22 03 71 83 els@forskningsradet.no
Publisert:
23.06.2017
Sist oppdatert:
23.06.2017