Gå direkte til innhold

Ny programplan for DEMO 2000

Programplanen til DEMO 2000 følger opp teknologirådene i den reviderte OG21-teknologistrategien som kom for vel et år siden. Planen gjelder for perioden 2018 – 2022.

DEMO 2000 vil bidra til ny kunnskap og ny teknologi som skal gjøre det mulig å utnytte de gjenværende petroleumsressursene på norsk sokkel mest mulig bærekraftig.

– Programplanen vil bidra godt til å operasjonalisere OG21-strategien. Ny teknologi kan gi bedre ressursutnyttelse på norsk sokkel til lavere kostnader og med lavere klimagassutslipp, sier avd. direktør Siri Friedemann.

DEMO 2000 vil gjennom uttesting, demonstrasjon og pilotering av nytt utstyr til norsk sokkel fortsette med å kvalifisere ny teknologi og nye systemer i nært samarbeid med leverandørindustrien, oljeselskapene og forskningsinstituttene. Programplanen er utarbeidet i tråd med Forskningsrådets retningslinjer, og de faglige og tematiske prioriteringene samt generelle retningslinjene i planen er beskrevet på en så enkel måte som mulig.

Sentrale strategier og dokumenter for programmets ansvarsområde følges opp. Regjeringens langtidsplan for forskning slår fast at Norge fortsatt trenger ny kunnskap og ny teknologi for å kunne utnytte de gjenværende petroleumsressursene på norsk sokkel mest mulig bærekraftig. – Vi skal fortsatt være verdensledende på teknologiutvikling knyttet til olje og gass under havbunden, sier Siri Friedemann.

Et styreutvalg som har bestått av Runar Rugtvedt, Kirsti Veggeland og Randi Hugdahl har utarbeidet den reviderte programplanen i samarbeid med administrasjonen.

DEMO 2000-konferansen følger opp
Vil du vite mer om den nye programplanen til DEMO 2000, anbefaler vi deg å delta på DEMO 2000-konferansen 15. februar. Mer informasjon og påmelding finner du her: DEMO 2000-konferansen

Programplanen finner du i boksen til høye og under Sentrale dokumenter.
Engelsk versjon kommer.

Skrevet av:
Elisabeth Skjønsberg Rådgiver +47 22 03 71 83 els@forskningsradet.no
Publisert:
09.01.2018
Sist oppdatert:
09.01.2018