Gå direkte til innhold

Norsk-brasiliansk fellesutlysning innen petroleum

PETROMAKS 2 og Finep lyser ut midler til Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN) med søknadsfrist 12. september 2018. Inntil 20 millioner kroner er tilgjengelig for norske søkere, og et tilsvarende beløp stilles til rådighet av Finep for de brasilianske søkerne.

Forskningsrådet er svært glad for at den andre fellesutlysningen med Finep nå er avtalt og godkjent av begge parter. Denne andre bilaterale fellesutlysningen er som den første, også innen olje og gass og programmet PETROMAKS2 er ansvarlig på norsk side.

- Vi får en målrettet utlysning av midler for å kunne realisere bilaterale samarbeidsprosjekter, sier Siri H. Friedemann. (Foto: Thomas Keilman) Brasil er ett av åtte prioriterte samarbeidsland for Forskningsrådet utenfor EU, og ett av landene som omfattes av regjeringens Panorama-strategi.  Den bilaterale utlysningen bygger opp om Forskningsrådets strategi for internasjonalt samarbeid og har som mål å stimulere norske forskningsorganisasjoner til økt samarbeid med Brasil. Dette er et land som har flere liknende teknologiske utfordringer og kompetansebehov som Norge innen offshore petroleumsvirksomhet.

– De siste årene har norske og brasilianske forskningsaktører utvekslet kunnskap og idéer på de årlige November-konferansene i Rio de Janeiro, og det er svært gledelig at disse miljøene nå får en målrettet utlysning av midler for å kunne realisere bilaterale samarbeidsprosjekter. Det at næringslivet må delta med finansiering, forankrer relevansen for implementering på både norsk og brasiliansk sokkel, sier avdelingsdirektør Siri H. Friedemann, Forskningsrådet.

Slik søker du

Utlysningen finner du her på Forskningsrådets nettsted, og det blir mulig å sende inn søknad fra seks uker før fristen 12. september. Søknad må sendes til både Norge og Brasil, så de norske og brasilianske partnerne må koordinere sine søknader. Næringsliv (brukere av teknologien) i begge land skal bidra med kontantfinansiering. Avtaledokumentet mellom Forskningsrådet og Finep som gir de overordnede rammene, vil være tilgjengelig i selve utlysningen.

I Norge sender søkere inn søknad som er i henhold til krav og føringer gitt av Forskningsrådet (PETROMAKS 2) og avtaledokumentet som ligger til grunn for utlysningsteksten. De brasilianske FoU-partnerne sender inn tilsvarende søknader til Finep i Brasil. En søknad som er sendt inn i kun ett av landene vil ikke bli behandlet. Søknadskravene og evalueringsprosedyrene i de to landene vil være litt forskjellige. Derfor vil ikke søknadene være identiske i Norge og Brasil.

PETROMAKS 2 vil støtte den norske delen av samarbeidsprosjektene. I søknaden fra de norske aktørene skal fokuset være på de norske aktivitetene. Samtidig vil det være viktig å beskrive hva de brasilianske partnerne skal gjennomføre, og hva merverdien av et bilateralt prosjektsamarbeid vil være.

Vi oppfordrer søkere til å ta kontakt med kontaktpersonene for utlysningen på et tidlig tidspunkt i søknadsprosessen for å diskutere hvordan deres prosjektidé passer med intensjonen og rammene for fellesutlysningen.

Brasil er ett av åtte prioriterte samarbeidsland for Forskningsrådet utenfor EU, og ett av landene som omfattes av regjeringens Panorama-strategi. (Foto: Shutterstock)

Skrevet av:
Elisabeth Skjønsberg Rådgiver +47 22 03 71 83 els@forskningsradet.no
Publisert:
13.04.2018
Sist oppdatert:
18.04.2018