Gå direkte til innhold

Fremtidens løsninger er digitale, kostnadseffektive, miljøvennlige og har nye samarbeidsformer

DEMO 2000-konferansen tilførte en full sal med fremmøtte kunnskap og inspirasjon fra bedrifter som fører an i digitaliseringen.

Digitalisering og økt bruk av IKT er viktig på alle samfunns- og næringsområder.
– Petroleumsnæringen har gått i spiss. Dette ser vi også tydelig i vår programportefølje -petroleumsforskningen er det tematiske område som har hatt størst innslag av IKT-prosjekter hos oss, fortalte administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen da han åpnet DEMO 2000-konferansen.

– Teknologiutviklingen innenfor petroleumsnæringen er svært viktig. Målrettet forskningsinnsats er helt sentralt, sa John-Arne Røttingen. (Foto: Elisabeth Skjønsberg)
Teknologiutviklingen innenfor petroleumsnæringen er også svært viktig. Målrettet forskningsinnsats er helt sentralt. Både for å redusere kostnader og øke utvinningsgraden, og for å redusere utslipp fra virksomheten.
– Det er få områder i vår portefølje der vi har kunnet synliggjøre effekten på reduserte utslipp som innenfor petroleum, sa Røttingen, og tilføyde:
– Dette viser at næringen har tatt oppgaven alvorlig, og at forskningsinnsatsen på dette området er svært viktig.
Næringen selv har vektlagt forskning i sitt veikart for lavutslipp som ble publisert i forbindelse med arbeidet til utvalget for grønn konkurransekraft. 

Ønsker flere søknader innen energieffektiv, miljøvennlig og bærekraftig teknologi

Effekten av petroleumsforskningen kan spores i bedre letemetoder, kompetanse og teknologi for økt utvinning og bedre, mer miljøvennlig og mer kostnadseffektiv teknologi og utstyr. Det er høy verdiskaping i dagens portefølje. Samtidig ønsker DEMO 2000 langt flere søknader innen tema 1 Energieffektiv, miljøvennlig og bærekraftig teknologi.
– Det er så viktig for næringens fremtid – for ikke å si klodens velbefinnende. Røttingen nevnte jo denne type prosjekter i sin innledning, og det er en god samling prosjekter som er relevante for energieffektivitet og reduserte klimagassutslipp, men vi er ikke i mål. Denne porteføljen må bli større, sa avdelingsdirektør Siri H. Friedemann, Forskningsrådet.

Oljeforskningen ligger fast

Olje- og energiminister Terje Søviknes pekte på ny optimisme i norsk olje- og gassnæring. Industrien har benyttet motgangen i næringen til å bli mer kostnadseffektiv og DEMO 2000 har bidratt til spisskompetanse i krevende tider.

- Målet for forskning og utvikling innen petroleumssektoren står fast. Den skal bidra til en effektiv og bærekraftig utnyttelse av de norske petroleumsressursene, sa Søviknes. Nå trengs det nye måter å samarbeide på, digitalisere og optimalisere. Forskning og teknologisk utvikling blir viktig for å nå disse målene. DEMO 2000 skal også bidra inn i fremtiden.

– Målet for forskning og utvikling innen petroleumssektoren står fast, sa Terje Såviknes. (Foto: Elisabeth Skjønsberg)
–Lavere utslipp står allerede sentralt i petroleumsforskningen, og vil fortsette å gjøre det, sa Søviknes. Regjeringen har vedtatt at det skal etableres et nytt senter for lavutslippsteknologi innen olje- og gassektoren.

Digitalisering som løsning

Vi fikk høre hvordan bedrifter som Kongsberg Digital AS og Aker Solutions ASA jobber med det digitale konseptet i sine virksomheter. Astrid Skarheim Onsum, Aker Solutions ASA snakket om den digitale fremtiden og digital innovasjon. Flere la også vekt på hvor vesentlig det er å jobbe på tvers av selskaper og industrier for å lære av kompetansen i andre bransjer.

John Lervik, Cognite AS snakket om data som verdens mest verdifulle ressurs transformert til industrien. Verdien av data kommer til å bli minst like stor som før, mente han. Mange teknologier er tilgjengelige for industrien. Når du har data tilgjengelig, kan du bruke dem til hva som helst. Lervik oppfordret til å drive innovasjon for å bli mer konkurransedyktige, og at Norge må jobbe bedre sammen. Dele og samarbeide om data. Samarbeide på tvers av fagfelt og industrier. Det viktigste er hva du prøver å løse, mente han.

Pilotering - test ut ny teknologi

Piloteringsmuligheter som Mechatronics Innovation Lab gjør det mulig å teste avansert teknologi for egen bedrift. Bernt Inge Øhrn, MIL pekte på at i det digitale skiftet kan ulike typer industri og kompetanse hjelpe hverandre opp og samarbeide.
– Det å teste ut ny teknologi er viktig for å utvikle nye DEMO 2000-prosjekter, sa Anders J. Steensen, programkoordinator i DEMO 2000.

Les også:
DEMO 2000-konferansen: tok for seg den digitale fremtiden. Her finner du presentasjonene.

Og disse: Utlyser 50 millioner til høsten
Ny programplan for DEMO 2000

Skrevet av:
Elisabeth Skjønsberg Rådgiver +47 22 03 71 83 els@forskningsradet.no
Publisert:
19.02.2018
Sist oppdatert:
19.02.2018