Gå direkte til innhold

Er du forsker ved et institutt og har en radikal teknologi-idé?

Norsk sokkel er i en brytningstid. Konkurranse fra andre energikilder, krav om klimagasskutt og høye kostnader krever ny teknologi og smarte hoder slik at utfordringer snus til muligheter og verdier. Forskningsrådet lyser nå ut 30 millioner til grensesprengende ideer innenfor petroleumssektoren.

Det er Stort program for petroleumsforskning (PETROMAKS2) som lyser ut midlene der instituttsektoren er målgruppen:

– Vi er på utkikk etter ideer til forskning på totalt uprøvd teknologi. Ideer som er så radikale at forskerne kanskje ikke tør å søke om midler til dem i ordinære søknadsrunder, sier Tarjei N. Malme, Programkoordinator for PETROMAKS2.

Ideen som teller

I disse søknadene vektlegges potensial for å øke fortjeneste og/eller redusere kostnader og klimagassutslipp. Større risiko tillates og instituttene trenger ikke tenke på forskerutdanning eller industrisamarbeid i denne utlysningen.

– Her er det kun den radikale ideens potensiale som teller. Derfor er det viktig at søkerne prøver å se fremover og skisserer hva ideen kan utløse av verdier og muligheter. Samtidig må man vise at man er klar over risikoelementene i prosjektet, sier Malme.

Slik søker du

Terskelen for å søke er senket og det er lagt opp til en totrinns utlysning.

Først sender man inn en enkel skisse, så får man tilbakemelding på den og legger deretter inn en full søknad.
Skisseutlysningen er obligatorisk og er åpen frem til 27. oktober 2017. Tilbakemelding på skisser får søkerne i løpet av oktober og november 2017. Når alle søkere har fått tilbakemelding på skissen åpnes hovedutlysningen, denne utlysningen har søknadsfrist 14. februar 2018.

Her går du inn for å søke: Obligatorisk skisse: 30 millioner til grensesprengende teknologi i petroleumsnæringen

Skrevet av:
Mette Mila Seniorrådgiver +47 22 03 72 75 mlm@forskningsradet.no
Publisert:
06.09.2017
Sist oppdatert:
07.09.2017