Gå direkte til innhold

DEMO 2000 lyser ut 50 millioner kroner til demonstrasjon og pilotering av ny teknologi

Midlene skal gå til prosjekter som utvikler ny teknologi med kommersielt potensial til nytte for norsk sokkel. Søknadsfristen er 11. oktober.

(Illustrasjonsfoto: Kwintet Norge AS)

Den nye teknologien som innvilget prosjektet utvikler og tar i bruk, skal være med på å senke kostnadene på norsk sokkel, øke utvinningen, redusere klimautslippene og forbedre helse, miljø og sikkerhet. Prosjekter som kan effektivisere petroleumsvirksomheten, enten i form av nye konsepter, teknologier eller nye prosesser, er særlig ønsket.

Søker av et prosjekt må være en norsk leverandørbedrift. Midlene skal fremme samarbeid med sluttbruker, gjerne en operatør eller rederi, eventuelt også en annen bedrift eller institutt/universitet.

Når søknadene vurderes vil DEMO 2000 prioritere:

  • teknologier som fører til kostnadsreduksjon for felt under utbygging og i drift, herunder kostnadseffektive miljøtiltak og energieffektivisering
  • prosjekter som er modne for en tidlig oppstart og gjennomføring
  • prosjekter som sikrer sysselsetting og kompetanse for petroleumsnæringen i Norge.

Det er stilt strenge krav til habilitet i ekspertpanelet som bedømmer søknadene. Programstyret til DEMO 2000 fatter endelig vedtak. Resultatet offentliggjøres på nettsiden til DEMO 2000s nettside 13. desember.

Prosjekter som får innvilget støtte, skal fordele midlene over hele prosjektperioden. Maksimum søkt beløp er 25 prosent av godkjente prosjektkostnader, i tråd med EØS-avtalen og statsstøtteregelverket. Et prosjekt kan maksimalt søke om 15 millioner. Midlene fra DEMO 2000 har til hensikt å forsterke næringslivets egeninnsats.

Slik går du fram for å søke
Se utlysningen Inntil 50 millioner til demonstrasjon/pilotering av ny teknologi til bruk på norsk kontinentalsokkel.  Der finner du føringer, viktige meldinger og de dokumentene du trenger samt inngangen til elektronisk søknadsskjema. Søknadsfristen er 11. oktober, og seks uker før dette blir utlysningen aktiv og du kan sende inn din søknad.

Skrevet av:
Elisabeth Skjønsberg Rådgiver +47 22 03 71 83 els@forskningsradet.no
Publisert:
22.06.2017
Sist oppdatert:
23.06.2017