Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

28 nye petroleumsprosjekter starter opp

Programstyret for PETROMAKS 2 har bevilget 275 millioner kroner til 28 nye forsknings- og innovasjonsprosjekter innenfor petroleumsområdet.

Prosjektene som får finansiering er av eksepsjonelt god kvalitet og meget viktig for utviklingen av norsk sokkel fremover, sier styreleder for PETROMAKS 2 Per Gerhard Grini.

Stor bredde i innovasjonsprosjektene og mange nye aktører
Innovasjonsprosjektene er viktige for leverandørbedrifter som ønsker å skape nye muligheter med forskningsbasert innovasjon. Av de tildelte innovasjonsprosjektene er 50 prosent SMBer og 50 prosent av søkerne har ikke mottatt støtte fra PETROMAKS 2 tidligere.

Siri H. Friedemann er fornøyd med at programmet treffer mange nye leverandører. (Foto: Thomas Keilman) – Det er gledelig at programmet er relevant og treffer mange nye leverandører hver gang og veldig gøy at så mange konkurrerer så godt allerede første gang de søker. Det sier noe om potensialet for vekst i norsk leverandørindustri og at programmet er relevant og tilgjengelig for bedriftene, sier avdelingsdirektør Siri Helle Friedemann.

En av bedriftene som får støtte er Westad Industri AS. Levetid for komponenter er kritisk offshore og skadede komponenter kan føre til lang nedetid. Selv små, enkle deler er ikke alltid hyllevare og kan ta flere uker å få laget. Hovedmålet med prosjektet er å muliggjøre en såkalt Additive Manufacturing process, i praksis 3D-printing i metall, for reparasjon og vedlikehold av skadede komponenter offshore.

Et annet eksempel er Earth Science Analytics AS som har fått midler til å utvikle et maskinlæringsverktøy som kan hjelpe folk å ta bedre beslutninger innen leting og produksjon ved å gi prediksjoner basert på data som er hentet inn på forhånd. Verktøyet vil automatisere en del av seismisk tolkning på en ny og innovativ måte som kan øke kvaliteten av tolkningsresultatene.

PETROMAKS 2 er en viktig del av Forskningsrådets Havteknologisatsing
Utveksling av kunnskap og teknologi på tvers av sektorer kan åpne nye muligheter for vekst i norske havnæringer. Dette er målsetningen i Forskningsrådets Havteknologisatsing som PETROMAKS 2 er del av.

TechnipFMC får støtte til sitt Deep Purple prosjekt for CO2-fri offshore energiproduksjon basert på hydrogenteknologi. Teknologien muliggjør selvstendig leveranse av kraft til offshore installasjoner basert på fornybar energikilde, og leveranse av hydrogen til maritim sektor og andre landbaserte forbrukere. 

Prioritering av samarbeidsprosjekter mellom forskere og industri
– Forskningsrådet vet at det er krevende for forskningsmiljøene å få med industrien i store fellesprosjekter. I årets utlysning hadde derfor programstyret oppfordret spesielt til dette, sier Per Gerhard Grini.

– Programstyret for PETROMAKS 2 har prioritert mange spennende og meget relevante prosjekter hos forskningsinstitusjonene der bedriftene stiller opp med innsats og finansiering sammen med Forskningsrådet. Samarbeid mellom forskningsmiljøene og næringslivet styrker ofte både kvalitet og relevans, forklarer han.

Forskningsinstituttet Uni Research AS har fått midler til å undersøke hvordan moderne metoder blant annet innen molekylær biologi kan utnyttes for å kartlegge biologisk mangfold i havområder med petroleumsvirksomhet. Dette kan brukes før aktiviteter igangsettes for å si noe om utgangspunktet for miljøovervåkningen, samt i løpet av produksjonsfasen. Industrien vil delta med finansiering og feltdata.

IRIS har fått midler til et stort løft for å utvikle neste generasjons feltutviklings- og reservoarstyringsverktøy ved å integrere massive mengder reservoardata på en helt ny måte for dataassimilasjon, modelloppdateringer og beslutninger. Dette blir en viktig brikke for såkalte digitale oljefelt, og skal brukes til å analysere usikkerhet og gi bedre probabilistiske beslutninger for brønnplanlegging, feltutviklingsplaner og produksjonsstrategier.

Dette er et av mange prosjekter som treffer den tverrgående prioriteringen på digitalisering veldig godt. Disse prosjektene vil kunne skape nye muligheter innenfor den digitale transformasjonen bransjen er inne i.

Grunnforskning i verdensklasse
Strategisk grunnforskning og rekruttering av nye forskere er sentralt for programmet. Programstyret har derfor bevilget flere viktige forskerprosjekter med særdeles høy kvalitet.

NTNU er prosjektansvarlig for et av forskerprosjektene som får støtte. De skal studere hvordan man kan bruke nanopartikler til økt utvinning i samarbeid med IFE og IRIS i Norge, og internasjonale partnere i Brasil og Frankrike.

Årets utlysning var første store utlysning for å følge opp nytt kunnskapsgrunnlag på Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS). 40 millioner kroner ble bevilget til prosjekter på dette området.

Et av disse er et forskerprosjekt hos Kreftregisteret som skal undersøke kreftrisiko for norske offshorearbeidere og klargjøre om krefttilfeller kan være relatert til eksponering i deres arbeidsmiljø. Det som skal undersøkes er kreft i urinveier, blære, nyre og respirasjonssystemet hos mannlige arbeidere, og krefttilfeller hos kvinner generelt.  

Unge forskertalenter
Rekruttering av unge gjennom doktorgradsstipendiater var prioritert i utlysningen av forskerprosjekter og en naturlig del av kompetanseprosjektene. Gjennom de nye prosjektene vil programmet finansiere til sammen 23 nye doktorgradskandidater og 5 postdoktorer.

Vi gjør oppmerksom på at prosjektene kan være bevilget med kutt eller spesielle forutsetninger.

Søkere som har fått søknaden innvilget vil få beskjed om dette over nyttår.

Se lister over prosjektene som får støtte på høyre side.

Les mer:
Sak om tildelingen i Aftenbladet

Skrevet av:
Tarjei Nødtvedt Malme Spesialrådgiver + 47 22 03 74 64 tnm@forskningsradet.no
Publisert:
15.12.2017
Sist oppdatert:
18.12.2017