Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

23 nye petroleumsprosjekter starter opp

Programstyret for PETROMAKS 2 har bevilget 235 millioner kroner til 23 nye forsknings- og innovasjonsprosjekter innenfor petroleumsområdet.

- Prosjektene som får finansiering tar tak i tidsriktige utfordringer og muligheter og holder særdeles høy kvalitet, sier styreleder for PETROMAKS 2 Per Gerhard Grini.

Mange førstegangssøkere får støtte til innovasjonsprosjekt

Innovasjonsprosjektene er viktige for leverandørbedrifter som ønsker å skape nye vekstmuligheter igjennom forskningsbasert innovasjon. Av de tildelte innovasjonsprosjektene er de fleste SMBer og 2/3 av søkerne har ikke mottatt støtte fra PETROMAKS 2 tidligere. Avdelingsdirektør Siri Helle Friedemann er glad for at det er mange nye søkere. (Foto: Thomas Keilman, Norges forskningsråd)

- Det er godt å se at bedrifter som søker for første gang når opp i konkurransen. Det viser hvor høy-kompetent leverandørindustrien er, men også bredden av aktører. Vi ønsker å se enda flere prosjektsøknader i høst fra leverandørindustrien, det er enda flere bedrifter som burde kunne benytte sjansen, sier avdelingsdirektør Siri Helle Friedemann.

En av bedriftene som får støtte er Petricore som i samarbeid med NTNU skal utvikle en ny digital metode som benytter kunstig intelligens til å bestemme og analysere bergartsprøver på en mye raskere og billigere måte enn i dag. I tillegg til å styrke konkurranseevnen for bedriften vil prosjektet finansiere stipendiater ved NTNU.

Prioritering av samarbeidsprosjekter mellom forskere og industri

Kompetanseprosjekter der flere bedrifter samarbeider om å løse sentrale utfordringer på norsk sokkel igjennom tett samarbeid med ledende forskningsorganisasjoner er høyt prioritert i programmet. Slikt samarbeid styrker både industrien og forskningsmiljøene.

- Programstyret for PETROMAKS 2 har derfor prioritert å tildele størsteparten av midlene til slike prosjekter, i tråd med føringene i utlysningen, sier styreleder Per Gerhard Grini.

NTNU får støtte til å utvikle ny kunnskap og nye metoder for å kunne håndtere utfordringene med hydrogensprøhet i materialer til undervannsutstyr. Dette er en meget relevant problemstilling for bransjen med tanke på sikkerhet og levetidsforlengelse. Prosjektet utføres i samarbeid med både oljeselskap og leverandører og med flere ledende internasjonale forskningsmiljøer om bord.

SINTEF Digital får støtte til å utforske hvordan det nyeste av digitale teknologier kan styrke helse og arbeidsmiljøet på norsk sokkel. Et bredt register av oljeselskaper vil bidra inn i prosjektet og sikre at resultatene vil tas i bruk.

Strategisk grunnforskning innenfor viktige områder

PETROMAKS 2 prioriterer strategisk grunnforskning og rekruttering av nye forskere. Programstyret har derfor bevilget viktige forskerprosjekter med særdeles høy kvalitet.

Universitetet i Stavanger får støtte til å forske på grunnleggende prinsipper ved sementeringsprosessen under brønnkonstruksjon. Sementeringsprosessen er helt sentralt for integriteten til en brønn. I prosjektet er det samarbeid med både norske og canadiske forskere.

Rekruttering av unge forskertalenter

Rekruttering av unge gjennom doktorgradsstipendiater var prioritert i utlysningen av forskerprosjekter og en naturlig del av kompetanseprosjektene. Gjennom de nye prosjektene vil programmet finansiere til sammen 28 nye doktorgradskandidater, samt 4 postdoktorer. I tillegg vil tre av prosjektene som får støtte ledes av unge prosjektledere.

- Det er gledelig at selv med knalltøff konkurranse om midlene så er det flere unge prosjektledere som konkurrerer seg til støtte, sier Tarjei N. Malme, programkoordinator for PETROMAKS 2.

Se lister over prosjektene som får støtte på høyre side.

Vi gjør oppmerksom på at prosjektene kan være bevilget med kutt eller spesielle forutsetninger.

Obligatoriske oppstartsmøter

Alle forskningsorganisasjoner og bedrifter som får støtte til prosjekter med oppstart i 2019 må stille på oppstartsmøter med minst én person. Det må enten være prosjektleder eller administrativt ansvarlig for prosjektet som har fått støtte. Forskningsrådet ser gjerne at begge stiller ettersom rollene medfører ulikt ansvar i prosjektet. Møtene avholdes i Forskningsrådets lokaler på Lysaker 7.2.2019 (Innovasjonsprosjekter) og 8.2.2019 (Kompetanse- og forskerprosjekter).

Påmelding og mer informasjon kommer i tildelingsbrevene, men hold av dagene nå.

Skrevet av:
Tarjei N. Malme
Publisert:
18.01.2019
Sist oppdatert:
18.01.2019