Gå direkte til innhold

Nyheter

Søk forskningsprosjekter hos PETROMAKS 2 i høstens utlysninger

PETROMAKS 2 utlyser 240 mill. kroner til forskningsprosjekter hos norske bedrifter og norske forskningsorganisasjoner. Utlysningene er åpen i bredden av programplanen. PETROMAKS 2 ønsker spesielt å styrke porteføljen innen Tema 1 Reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljø.
Dato: 16.05.2018

Ny mulighet for å få støtte til havteknologiprosjekter

Forskningsrådet følger opp havteknologisatsingen og lyser nå ut vel 90 millioner kroner til innovasjonsprosjekter for å fremme grønn vekst, teknologiutvikling og kunnskapsoverføring på tvers av havnæringene.
Dato: 09.05.2018

Søk midler til forskningssenter for reduksjon av klimagassutslipp på norsk kontinentalsokkel

Målet med et nytt senter er ny kunnskaps- og teknologiutvikling som kan bidra til betydelige reduksjoner i klimagassutslippene på sokkelen både på kort og lang sikt.
Dato: 16.05.2018

Søk om ONS Innovation Award nå

Tema for ONS i år er Innovate. Innovasjon er viktigere enn noen gang for å løse bransjens utfordringer og utnytte alle mulighetene som ligger foran oss i en tid med store skifter og endringer.
Dato: 02.05.2018

Innovativ bedrift? Søk finansiering nå!

Forskningsrådet deler ut én milliard kroner til innovasjonsprosjekter i bedrifter. Pengene skal bidra til at bedrifter løser samfunnsutfordringer, sikrer bærekraftig verdiskaping og økonomisk vekst.
Dato: 22.05.2018

Nye prosjekter skal gi grensesprengende teknologi

Forskningsrådet gir klarsignal for fire prosjekter som skal sprenge grenser i petroleumsindustrien.
Dato: 27.04.2018

Klarsignal for de siste tre årene

Etter en sterk midtveisevaluering, har de to forskningssentrene for petroleum arbeidet med hvordan de skal følge opp anbefalingene i evalueringen. Nå er begge sentrene klare for den siste tre års perioden.
Dato: 26.04.2018

Norsk-brasiliansk fellesutlysning innen petroleum

PETROMAKS 2 og Finep lyser ut midler til Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN) med søknadsfrist 12. september 2018. Inntil 20 millioner kroner er tilgjengelig for norske søkere, og et tilsvarende beløp stilles til rådighet av Finep for de brasilianske søkerne.
Dato: 18.04.2018

Suksess i Houston

CoreAll AS med base i Bergen blir tildelt Spotlight on New Technology Award for små bedrifter under årets OTC konferanse i Houston.
Dato: 02.05.2018

Internasjonal pris til DEMO 2000-prosjekt

NOV Seabox har fått tildelt Spotlight of New Technology Award ved årets Offshore Technology Conference (OTC) i Houston.
Dato: 02.05.2018

Ny teknologi reduserer kostnader og utslipp

Teknologi reduserer både kostnader og utslipp på norsk sokkel. Det var gjennomgangstemaet på OG21s teknologiseminar under Subsea Valley Conference 21.-22.mars.
Dato: 04.04.2018

Utlysningene kommer i mai

PETROMAKS 2 publiserer årets utlysninger i begynnelsen av mai.
Dato: 27.02.2018

Fremtidens løsninger er digitale, kostnadseffektive, miljøvennlige og har nye samarbeidsformer

DEMO 2000-konferansen tilførte en full sal med fremmøtte kunnskap og inspirasjon fra bedrifter som fører an i digitaliseringen.
Dato: 19.02.2018

Utlyser 50 millioner til høsten

Utlysningen for DEMO 2000 er publisert. Søknadsfristen er 10. oktober 2018. Vi anbefaler at du starter allerede nå for å finne samarbeidspartnere.
Dato: 15.05.2018

100 millioner til ny havteknologi

Et prosjekt for å utvikle teknologi som gjør det mulig å identifisere lakseindivider i en merd og følge med på hvordan de vokser og utvikler seg, er ett av 11 prosjekter som nå får midler fra Forskningsrådets havteknologisatsing. 
Dato: 13.02.2018