Gå direkte til innhold

Nyheter

Norsk-brasiliansk fellesutlysning innen petroleum

PETROMAKS 2 og Finep lyser ut midler til Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN) med søknadsfrist 12. september 2018. Inntil 20 millioner kroner er tilgjengelig for norske søkere, og et tilsvarende beløp stilles til rådighet av Finep for de brasilianske søkerne.
Dato: 18.04.2018

Ny teknologi reduserer kostnader og utslipp

Teknologi reduserer både kostnader og utslipp på norsk sokkel. Det var gjennomgangstemaet på OG21s teknologiseminar under Subsea Valley Conference 21.-22.mars.
Dato: 04.04.2018

Utlysningene kommer i mai

PETROMAKS 2 publiserer årets utlysninger i begynnelsen av mai.
Dato: 27.02.2018

Fremtidens løsninger er digitale, kostnadseffektive, miljøvennlige og har nye samarbeidsformer

DEMO 2000-konferansen tilførte en full sal med fremmøtte kunnskap og inspirasjon fra bedrifter som fører an i digitaliseringen.
Dato: 19.02.2018

Utlyser 50 millioner til høsten

Neste utlysning for DEMO 2000 får søknadsfrist 10. oktober 2018. Endelig utlysningstekst kommer i månedsskifte april – mai. Vi anbefaler at du starter allerede nå for å finne samarbeidspartnere.
Dato: 09.02.2018

100 millioner til ny havteknologi

Et prosjekt for å utvikle teknologi som gjør det mulig å identifisere lakseindivider i en merd og følge med på hvordan de vokser og utvikler seg, er ett av 11 prosjekter som nå får midler fra Forskningsrådets havteknologisatsing. 
Dato: 13.02.2018

Nytt forskningssenter for lavutslippsteknologi

I Olje- og energidepartementets tildelingsbrev for 2018 får PETROSENTER en økning på 15 millioner kroner. Midlene skal benyttes til å opprette et nytt senter for lavutslippteknologi.
Dato: 31.01.2018

Norsk-brasiliansk fellesutlysning nærmer seg

Forskningsrådet og brasilianske Finep utarbeider nå de siste detaljene for en ny fellesutlysning. Planen er at søknadsfristen skal bli høsten 2018.
Dato: 19.01.2018

Ny programplan for DEMO 2000

Programplanen til DEMO 2000 følger opp teknologirådene i den reviderte OG21-teknologistrategien som kom for vel et år siden. Planen gjelder for perioden 2018 – 2022.
Dato: 09.01.2018

Tre nye norsk-russiske forskningsprosjekter får støtte

12 millioner kroner deles nå ut til norske partnere i norsk-russisk fellesutlysning der nordområdene er tema.
Dato: 22.12.2017

28 nye petroleumsprosjekter starter opp

Programstyret for PETROMAKS 2 har bevilget 275 millioner kroner til 28 nye forsknings- og innovasjonsprosjekter innenfor petroleumsområdet.
Dato: 18.12.2017

Sterk vitenskap og fremragende samarbeid

Sterk vitenskap og fremragende samarbeid mellom forskningsmiljøer og industri, er konklusjonen i en ny evaluering av to forskningssentre for petroleum.
Dato: 10.04.2018

54 millioner til ny teknologi

Elleve nye prosjekter får nå midler til pilotering og demonstrasjon av ny teknologi for norsk sokkel.
Dato: 15.12.2017

Norske havteknologibedrifter med internasjonal suksess

Norge har gjort det svært bra i en internasjonal utlysning av forskningsmidler til havteknologi. Med deltakelse i 12 av 20 innvilgede prosjekter bekrefter norske bedrifter og forskningsmiljøer sin solide internasjonale posisjon innenfor havteknologi.
Dato: 19.12.2017

Forskerne mener de har 40 radikale idéer som kan endre oljebransjen

Det kom inn 40 skisser til utlysningen på grensesprengende teknologi til PETROMAKS 2 innen fristen 27. oktober.
Dato: 13.11.2017