Gå direkte til innhold

Nyheter

56 søknader fra næringslivet til petroleumsprogrammene

Det kom inn 56 søknader om støtte til innovasjons- og demonstrasjonsprosjekter innenfor petroleum til søknadsfristen 10.10.18. Samlet søker bedriftene om midler for 388 millioner kroner.
Dato: 11.10.2018

MarTERA legger ut ny utlysning i november / desember 2018

ERA-NET Cofund MarTERA lyser nok en gang ut midler til transnasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter for å utvikle marin og maritim teknologi.
Dato: 03.10.2018

Stort søknadstilfang innenfor petroleumsforskning

PETROMAKS 2 fikk totalt 93 søknader fra forskningsorganisasjonene til fristen 13. september. 49 er til forskerprosjekter, 39 til kompetanseprosjekter for næringslivet og fem søknader er til den norsk-brasilianske fellesutlysningen.
Dato: 13.09.2018

Innovasjonspriser til Interwell og Typhonix

Interwell og Typhonix er vinnere av de to innovasjonsprisene som ble delt ut under ONS i dag. Begge har mottatt både forsknings- og piloteringsstøtte fra Forskningsrådet til å utvikle de innovative teknologiene.
Dato: 28.08.2018

Ny teknologi gir lavere utslipp fra norsk sokkel

Forskningsrådet har bevilget nesten 1 milliard kroner til forsknings- og innovasjonsprosjekter som kan gi lavere utslipp fra norsk sokkel når teknologien tas i bruk.
Dato: 28.08.2018

Møt oss på ONS

Mandag 27. august åpner dørene til ONS. Du treffer Forskningsrådet og en rekke innovative bedrifter – inkludert fire finalister til ONS Innovation Award – på ONS Innovation Park. I tillegg kan du høre oss snakke på tre Centre Court-sesjoner. Vi ses!
Dato: 27.08.2018

Søk forskningsprosjekter hos PETROMAKS 2 i høstens utlysninger

PETROMAKS 2 utlyser 240 mill. kroner til forskningsprosjekter hos norske bedrifter og norske forskningsorganisasjoner. Utlysningene er åpen i bredden av programplanen. PETROMAKS 2 ønsker spesielt å styrke porteføljen innen Tema 1 Reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljø.
Dato: 16.05.2018

Ny mulighet for å få støtte til havteknologiprosjekter

Forskningsrådet følger opp havteknologisatsingen og lyser nå ut vel 90 millioner kroner til innovasjonsprosjekter for å fremme grønn vekst, teknologiutvikling og kunnskapsoverføring på tvers av havnæringene.
Dato: 09.05.2018

Søk midler til forskningssenter for reduksjon av klimagassutslipp på norsk kontinentalsokkel

Målet med et nytt senter er ny kunnskaps- og teknologiutvikling som kan bidra til betydelige reduksjoner i klimagassutslippene på sokkelen både på kort og lang sikt.
Dato: 16.05.2018

Søk om ONS Innovation Award nå

Tema for ONS i år er Innovate. Innovasjon er viktigere enn noen gang for å løse bransjens utfordringer og utnytte alle mulighetene som ligger foran oss i en tid med store skifter og endringer.
Dato: 02.05.2018

Innovativ bedrift? Søk finansiering nå!

Forskningsrådet deler ut én milliard kroner til innovasjonsprosjekter i bedrifter. Pengene skal bidra til at bedrifter løser samfunnsutfordringer, sikrer bærekraftig verdiskaping og økonomisk vekst.
Dato: 22.05.2018

Nye prosjekter skal gi grensesprengende teknologi

Forskningsrådet gir klarsignal for fire prosjekter som skal sprenge grenser i petroleumsindustrien.
Dato: 27.04.2018

Klarsignal for de siste tre årene

Etter en sterk midtveisevaluering, har de to forskningssentrene for petroleum arbeidet med hvordan de skal følge opp anbefalingene i evalueringen. Nå er begge sentrene klare for den siste tre års perioden.
Dato: 26.04.2018

Norsk-brasiliansk fellesutlysning innen petroleum

PETROMAKS 2 og Finep lyser ut midler til Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN) med søknadsfrist 12. september 2018. Inntil 20 millioner kroner er tilgjengelig for norske søkere, og et tilsvarende beløp stilles til rådighet av Finep for de brasilianske søkerne.
Dato: 18.04.2018

Suksess i Houston

CoreAll AS med base i Bergen blir tildelt Spotlight on New Technology Award for små bedrifter under årets OTC konferanse i Houston.
Dato: 02.05.2018