Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyheter

23 nye petroleumsprosjekter starter opp

Programstyret for PETROMAKS 2 har bevilget 235 millioner kroner til 23 nye forsknings- og innovasjonsprosjekter innenfor petroleumsområdet.
Dato: 18.01.2019

11 nye demonstrasjonsprosjekter

Programstyret for DEMO2000 har bevilget 61 millioner kroner til elleve nye demonstrasjon- og piloteringsprosjekter innenfor petroleumsområdet.
Dato: 18.12.2018

Nytt forskningssenter for lavutslippsteknologi for petroleumsvirksomheten

Research Centre for a low-emission petroleum industry on the Norwegian continental shelf fra SINTEF ENERGI vant frem i konkurransen om å bli det nye forskningssenteret for lavutslippsteknologi.
Dato: 17.12.2018

Nesten 15 mill. euro til å utvikle marine teknologier

ERA-NET Cofund MarTERA lyser for andre gang ut midler til transnasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter for å utvikle marin og maritim teknologi.
Dato: 04.12.2018

56 søknader fra næringslivet til petroleumsprogrammene

Det kom inn 56 søknader om støtte til innovasjons- og demonstrasjonsprosjekter innenfor petroleum til søknadsfristen 10.10.18. Samlet søker bedriftene om midler for 388 millioner kroner.
Dato: 11.10.2018

MarTERA legger ut ny utlysning i november / desember 2018

ERA-NET Cofund MarTERA lyser nok en gang ut midler til transnasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter for å utvikle marin og maritim teknologi.
Dato: 03.10.2018

Stort søknadstilfang innenfor petroleumsforskning

PETROMAKS 2 fikk totalt 93 søknader fra forskningsorganisasjonene til fristen 13. september. 49 er til forskerprosjekter, 39 til kompetanseprosjekter for næringslivet og fem søknader er til den norsk-brasilianske fellesutlysningen.
Dato: 13.09.2018

Innovasjonspriser til Interwell og Typhonix

Interwell og Typhonix er vinnere av de to innovasjonsprisene som ble delt ut under ONS i dag. Begge har mottatt både forsknings- og piloteringsstøtte fra Forskningsrådet til å utvikle de innovative teknologiene.
Dato: 28.08.2018

Ny teknologi gir lavere utslipp fra norsk sokkel

Forskningsrådet har bevilget nesten 1 milliard kroner til forsknings- og innovasjonsprosjekter som kan gi lavere utslipp fra norsk sokkel når teknologien tas i bruk.
Dato: 28.08.2018

Møt oss på ONS

Mandag 27. august åpner dørene til ONS. Du treffer Forskningsrådet og en rekke innovative bedrifter – inkludert fire finalister til ONS Innovation Award – på ONS Innovation Park. I tillegg kan du høre oss snakke på tre Centre Court-sesjoner. Vi ses!
Dato: 27.08.2018

Søk forskningsprosjekter hos PETROMAKS 2 i høstens utlysninger

PETROMAKS 2 utlyser 240 mill. kroner til forskningsprosjekter hos norske bedrifter og norske forskningsorganisasjoner. Utlysningene er åpen i bredden av programplanen. PETROMAKS 2 ønsker spesielt å styrke porteføljen innen Tema 1 Reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljø.
Dato: 16.05.2018

Ny mulighet for å få støtte til havteknologiprosjekter

Forskningsrådet følger opp havteknologisatsingen og lyser nå ut vel 90 millioner kroner til innovasjonsprosjekter for å fremme grønn vekst, teknologiutvikling og kunnskapsoverføring på tvers av havnæringene.
Dato: 09.05.2018

Søk midler til forskningssenter for reduksjon av klimagassutslipp på norsk kontinentalsokkel

Målet med et nytt senter er ny kunnskaps- og teknologiutvikling som kan bidra til betydelige reduksjoner i klimagassutslippene på sokkelen både på kort og lang sikt.
Dato: 16.05.2018

Søk om ONS Innovation Award nå

Tema for ONS i år er Innovate. Innovasjon er viktigere enn noen gang for å løse bransjens utfordringer og utnytte alle mulighetene som ligger foran oss i en tid med store skifter og endringer.
Dato: 02.05.2018

Innovativ bedrift? Søk finansiering nå!

Forskningsrådet deler ut én milliard kroner til innovasjonsprosjekter i bedrifter. Pengene skal bidra til at bedrifter løser samfunnsutfordringer, sikrer bærekraftig verdiskaping og økonomisk vekst.
Dato: 22.05.2018