Gå direkte til innhold

Ved kunnskaps- og næringsutvikling skal programmet bidra til økt verdiskapning for samfunnet ved at norske petroleumsressurser utvikles og utnyttes optimalt innenfor miljømessig forsvarlige rammer.

Nyheter

Flere nyheter

Programmets prosjekter

PETROMAKS2 har bevilget 1,33 mrd kroner til 306 prosjekter i programperioden

Se prosjektoversikten Se statistikken