Gå direkte til innhold

Ved kunnskaps- og næringsutvikling skal programmet bidra til økt verdiskapning for samfunnet ved at norske petroleumsressurser utvikles og utnyttes optimalt innenfor miljømessig forsvarlige rammer.

Nyheter

Flere nyheter

Kalender

  • 27.08.18 - 30.08.18

    ONS Innovation Park 2018

    Forskningsrådet presenterer 18 bedrifter med sterke, innovative teknologier på årets ONS Innovation Park. Alle har fått forsknings- og innovasjonsmidler fra Forskningsrådet til å utvikle teknologiene.

  • 29.11.18 - 29.11.18

    OG21-forum 2018

    Temaet for årets OG21-forum er: Hvordan offensive teknologivalg skaper verdier. Kom på OG21-forum for å høre, og bli med i diskusjonen.