Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Petroleumskonferansen 2019

Sted:
Forskningsrådet
Starter:
05.06.2019 08:30 CET
Avsluttes:
05.06.2019 16:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Forskingsrådets petroleumskonferanse handler i år om petroleumsforskning og bærekraft. Vi ønsker denne gang å rette oppmerksomheten på petroleum i et bærekraftperspektiv ved å relatere petroleumsforskning og teknologiutvikling til FNs bærekraftmål.
(Foto: DNV GL)
Petroleumsvirksomheten er Norges klart største næring – både når det gjelder verdiskaping, inntekter til fellesskapet, og ringvirkninger. Investeringsnivået på sokkelen er høyt, både i absolutte og relative tall. I tiårene fremover vil aktiviteten på norsk sokkel være viktig for finansieringen av det norske velferdssamfunnet. Samtidig er sektoren også en av de største utslippskildene av klimagasser fra norsk territorium, og selv om vi har lykkes med å oppnå et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet, er dette ingen garanti for framtiden.
 
For at vi skal kunne skape en mer bærekraftig petroleumsnæring, trenger vi ny kunnskap og teknologi. Forskningsrådet har en avgjørende rolle for å løfte fram kunnskapen og teknologien vi trenger og støtter oppunder fagmiljøene som skal finne og utvikle den. Et viktig mål med den offentlig finansierte petroleumsforskningen er å bidra med ny kunnskap og teknologi for å opprettholde Norge som den olje- og gassprovinsen med høyest energieffektivitet, lavest nivå av utslipp til luft og lavest nivå av skadelige utslipp til sjø per produserte enhet. FoU skal også bidra til at et verdensledende nivå for helse, miljø og sikkerhet innen petroleumsindustrien.
 
 

Påmelding

 
 

Program

8:30-9:00 Registrering
9:00-9:10 Velkommen v/ John-Arne Røttingen, Administrerende direktør i Forskningsrådet
9:10-9:30 Key note v/ Kjell-Børge Freiberg, Olje- og energiminister
9:30-10:15  Key note "Mapping the oil and gas industry to the sustainable development goals" - Brian Sullivan, Executive Director, IPIECA
10:15-10-30 Kaffepause
10:30-12:00 Sesjon 1: Rene hav og nullutslipp til luft
12:00-12:45 Lunsj
12:45-14:00 Sesjon 2: Forsvarlig ressursutnyttelse
14:00-14:15 Kaffepause
14:15-15:30 Sesjon 3: Øvrig Samfunnsnytte og spillover-effekter
15:30-15:45 Avsluttende kommentar v/ Espen Barth Eide, Første nestleder i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget