Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Om offentlig sektor PhD

Gjennom Offentlig sektor-ph.d.-ordningen kan offentlige virksomheter søke støtte fra Forskningsrådet for at en ansatt kan gjennomføre en doktorgrad. Doktorgraden skal være relevant for virksomhetens ansvarsområde.

Store samfunnsutfordringer stiller nye krav til den offentlige oppgaveløsningen. Offentlig sektor-ph.d.-ordningen skal utvikle relevant kunnskap for å møte disse utfordringene.

Mål for programmet

Ordningens overordnede målsettinger er økt langsiktig og relevant kompetansebygging og forskningsinnsats i offentlige virksomheter, økt forskerrekruttering i offentlig sektor og økt samspill mellom akademia og offentlig sektor. Forskningsrådet skal stimulere til økt forsknings- og innovasjonsaktivitet i offentlig sektor og tilbyr støtte til gjennomføring av forskningsprosjekter. Det ligger en klar forventning fra myndighetene om at Forskningsrådet skal bidra til å øke kunnskapsintensiteten i offentlig sektor, blant annet gjennom rekruttering av dr. gradskandidater.

Offentlig sektor-ph.d.-ordningen er ingen ny doktorgrad, men skal ivareta langsiktig forskning med samme vitenskapelig kvalitetsnivå som gjelder for den generelle doktorgradsutdanningen. Doktorgradsarbeidene skal bygge kunnskap som er relevant og anvendbar for offentlige aktører og deres brukere og utvikle praksis i offentlig sektor for å finne nye og bedre løsninger. Samtidig er det viktig at doktorgradsarbeidet framskaffer kunnskap innenfor områder der kunnskaps- og innovasjonsbehovene er store, og støtter opp under virksomhetens FoU- og innovasjonsstrategi. Ved å styrke samspillet mellom offentlig sektor og akademia kan kunnskapen som produseres både nasjonalt og internasjonalt utnyttes bedre i offentlig sektor.

Hvorfor velge Offentlig sektor-ph.d.?


Virksomheten ønsker

 • Kunnskap som er viktig for virksomheten
 • Skreddersydd forskerkompetanse
 • Å bli en mer attraktiv arbeidsgiver
 • Å beholde og utvikle kompetent arbeidskraft

Kandidaten ønsker

 • Å ta en doktorgrad, men vil bli i offentlig sektor
 • Karriereutvikling
 • Å fordype seg faglig
 • Å bidra til kunnskapsutvikling i virksomheten

Utdanningsinstitusjonene ønsker

 • Bedre og tettere samarbeid med offentlig sektor
 • Forskningsressurser med ekstern finansiering
 • Faglig interessante prosjekter

Les mer om ordningen på utlysningssiden.

Relaterte programmer

 

Innovasjon i offentlig sektor

Nærings-ph.d.

Publisert:
20.06.2014
Sist oppdatert:
14.09.2017
Sideansvarlig:
Mette Nygård Smith Rådgiver +47 22 03 73 88 mns@forskningsradet.no