Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Forskningsresultater

Her finner du populærvitenskaplige artikler og faktaark med de viktigste forskningsresultatene fra utvalgte prosjekter NORKLIMA finansierte i perioden 2004-2013.

Resultatene nednefor er inndelt i 7 undertemaer i tråd med NORKLIMAs fokusområder.
Søk også opp resultater i Prosjektbanken.

Atmosfære

Atmosfæren er en viktig del av klimasystemet. Her foregår dynamiske prosesser som omsetter strålingsenergien fra sola til andre energiformer som styrer været og dermed klimaet nær jordoverflaten. Les mer.

Hav og havis

Havet har en stabiliserende og utjevnende effekt i klimasystemet. Varme lagres og flyttes med havstrømmene, samtidig som havet absorberer og lagrer karbondioksid. Les mer.

Hydrologi og isbreer

Vannet fins i alle faser i klimasystemet og har en stor betydning for energiomsetningen i atmosfæren. Isbreene er magasiner av kulde og vann, og påvirker værforhold og økosystemer. Les mer.

Samfunn og virkemidler

En hovedutfordring for å adressere klimaendringene, er å oppnå utslippsendringer. Klimaendringer er både en lokal, nasjonal og internasjonal utfordring. Les mer.

Økosystempåvirkning

Økosystemer vil påvirkes av klimaendringene. Det gjelder både marine, limniske og terrestriske økologiske systemer. Les mer.

Paleoklima

Viten om tidligere istider og varmere perioder er viktig kunnskap for å analysere de klimaendringene vi opplever i dag. Les mer.

Klimascenarier

Klimamodellene er det viktigste redskap man har for å kunne si noe konkret om fremtidens klima. Forskning er nødvendig for å minske usikkerhetene knyttet både til samfunnsutviklingen i form av utslippsscenarier og til modellenes evne til å beskrive virkeligheten. Les mer.
 

Publisert:
31.03.2008
Sist oppdatert:
22.05.2015