Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Forskere fra mange fagfelt skal forme det nye klimaprogrammet

Forskningsrådets nye klimaprogram starter opp i 2013. Nå er programplanutvalget på plass. Det er en bred faglig sammensatt gruppe som skal legge føringer for hva det nye klimaprogrammet skal oppnå.

Klimaforskning i det internasjonale toppskiktet
Tore Furevik, professor i oseanografi ved Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen og direktør for Senter for klimadynamikk, samt vise-direktør for Foto: UiB Professor Tore Furevik skal lede programplanutvalget. (Foto: UiB) Bjerknessenteret, har takket ja til å lede programplanutvalget. Furevik koordinerer også den nasjonale forskerskolen i klimadynamikk. Han mener NORKLIMA har hatt stor betydning for finansiering og oppbygging av norsk klimaforsking og også for posisjonen norsk klimaforskning har internasjonalt.

– NORKLIMA har vært viktig for at Norge er det landet i verden som, per innbygger, forsker og publiserer mest på klima. Med tanke på vår langstrakte kyst, våre værutsatte offshore-aktiviteter og klima-utsatte marine ressurser, er det akkurat der vi skal være, i det internasjonale toppskikt.

Former norsk klimaforskning for lang tid framover
Furevik forteller at han takket ja til å lede programplanutvalget fordi det gir en sjanse til å være med å forme norsk klimaforskning for lang tid framover.
– Programplanutvalget kommer til å spille en veldig viktig rolle, fordi vi skal utarbeide en foreløpig programplan. Planen skal gi grunnlag for den første utlysningen i det nye programmet, og for den endelige programplanen.

En programplan skal begrunne hvorfor det er viktig å satse på temaet som dekkes av programmet, hvordan innsatsen skal innrettes og hva som forventes oppnådd. En programplan skal blant annet inneholde strategiske- og faglige mål for programmet og prioritering av forskningsoppgaver.

Bred tilnærming til klimaforskningen
Det nye klimaprogrammet skal ha en bredere tilnærming til klimaforskningen enn NORKLIMA hadde.
– Det vil inkludere alt fra grunnleggende kunnskap om hvordan klimasystemet fungerer via konsekvenser for natur, næring og samfunn, til omstillingstiltak som klimatilpasning og utslippsreduksjoner. Dette vil kreve fortsatt grunnforsking, men også mer utfordrende og interessante tverrgående satsinger, sier Furevik.

Bredden gjenspeiles også i programplanutvalget. Foruten Tore Furevik, sitter følgende personer i programplanutvalget:

 • Rune Engeset, seksjonsleder for bre, is og snø i hydrologiavdelingen i Norges vassdrags- og energdirektorat
 • Taran Fæhn, gruppeleder for økonomisk vekst og miljø og forsker ved Statistisk sentralbyrå
 • Inger Hanssen-Bauer, professor ved Institutt for natur og miljø ved Høgskolen i Telemark og bistilling ved Meteorologisk institutt
 • Sverker Jagers, professor ved Luleå Tekniska Universitet
 • Atle Mysterud, professor ved institutt for biologi ved Universitetet i Oslo og kjernemedlem i Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES)
 • Cecilie H. von Quillfeldt, seniorrådgiver ved Norsk Polarinstitutt
 • Audun Rosland, avdelingsleder for klimaavdelingen i Klima og forurensingsdirektoratet
 • Asuncion St. Clair, forskningsleder ved CICERO senter for klimaforskning og bistilling ved Chr. Michelsens institutt
 • Frode Stordal, professor ved Institutt for geofag på Universitetet i Oslo
 • Knut Holtan Sørensen, professor ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier på NTNU
 • Vigdis Vandvik, professor ved Institutt for biologi på Universitetet i Bergen

God sammensetning av utvalget
Furevik forteller at han er glad for sammensetningen av programplanutvalget.
– Her har Forskningsrådet klart å samle ei veldig sterk gruppe med både naturvitenskapelig- og samfunnsvitenskapelig bakgrunn. Det skal bli spennende å komme i gang med arbeidet.

Camilla Schreiner, avdelingsdirektør for klima- og polarforskning i Foto: Norges forskningsråd Avdelingsdirektør Camilla Schreiner forteller at bredden i det nye klimaprogrammet gjenspeiles i programplanutvalget. (Foto: Norges forskningsråd) Forskningsrådet, legger vekt på de nye forskningsområdene som kommer til i det nye programmet.
– Samfunnsomstilling er et tema som blir sentralt i det nye programmet og med det får også humaniora og samfunnsvitenskapene en større plass. Innovasjon i privat og offentlig sektor er et annet nytt mål.
Schreiner mener denne bredden gjenspeiles i programplanutvalget.

– Utvalget skal legge store, viktige og sentrale føringer for det nye klimaprogrammet. Schreiner er derfor fornøyd med at det er meget dyktige personer fra mange områder har takket ja til å bli med i utvalget.

Arbeidsprosess framover
Programplanutvalget har ansvar for å utarbeide en foreløpig programplan. Planen skal presenteres for Divisjonsstyret for energi, ressurser og miljø våren 2013. I løpet av våren skal også et nytt programstyre Foto: Forskningsrådet _3Kunnskapsgrunnlaget_3 blir et sentralt dokument for programplanutvalget. opprettes. Det nye programstyret vil være ansvarlig for å utarbeide den endelige programplanen. Den endelige planen vil være klar høsten 2013/vinteren 2014.

Kunnskapsgrunnlag for ny klimasatsing blir et sentralt dokument for programplanutvalget. Kunnskapsgrunnlaget beskriver både status og forskningsbehov for klimaforskningen. Både evalueringen av norsk klimaforskning og innspill som kom fram i dialogmøter om ny klimasatsing er viktige deler av kunnskapsgrunnlaget.
 

Skrevet av:
Mette Mila Seniorrådgiver +47 22 03 72 75 mlm@forskningsradet.no
Publisert:
18.11.2012
Sist oppdatert:
13.09.2016