Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

72 treff
10.01.18

10 milliarder til samarbeid med land utenfor Europa gjennom Horisont 2020

EU har besluttet å styrke forskningssamarbeidet med prioriterte samarbeidsland utenfor Europa og lyser ut 10 milliarder kroner over de neste tre årene. Mange av disse landene er også prioriterte av Norge, og norske miljøer kan delta og søke om disse midlene fra Horisont 2020.
14.11.17

Ny giv for utviklingsforskningen – 11 nye prosjekter

Etter noen skrinne år for utviklingsforskning i Forskningsrådet er det nå stor aktivitet i Forskningsrådets nye program for utviklingsforskning, NORGLOBAL-2. Nylig tildelte programmet mer enn 90 millioner kroner til 11 nye prosjekter.
02.11.17

Resultater fra siste utlysning i NORGLOBAL2

Programstyret i NORGLOBAL2 har i sitt møte 26. oktober 2017 besluttet å finansiere følgende søknader:
22.06.17

Norsk utviklingsforskning setter spor

Norsk utviklingsforskning brukes i en rekke sammenhenger og av ulike brukere, både i Norge og internasjonalt. Samtidig er det tegn til manglende oversikt og kunnskap om relevant forskning på feltet.
10.05.17

- CGIAR-stipend ga internasjonalt karriereløft

- CGIAR-stipendet ga meg et karriereløft og et internasjonalt nettverk, sier professor May-Guri Sæthre, ved Norsk institutt for bioøkonomi. Nå har norske forskere innenfor bærekraftig matproduksjon mulighet til å søke CGIAR-stipend.
27.04.17

Nytt program for en kunnskapsbasert utviklingspolitikk

- Vi forventer at NORGLOBAL-2 skal produsere forskningsbasert kunnskap som er relevant for de viktigste prioriteringene i norsk utviklingspolitikk, sa UDs statssekretær Tone Skogen under lanseringen av utviklingsforskningsprogrammet.
07.04.17

NORGLOBAL-2 lanseres 26. april

Med midler fra Utenriksdepartementet videreføres NORGLOBAL-2 for perioden 2017-2024, og vi inviterer til lansering av programmet.
10.01.17

250 millioner til EU-Afrika forskning om landbruk, mat og ernæring

I løpet av januar vil den europeiske og afrikanske union lyse ut 250 millioner kroner til forskning og innovasjon gjennom nettverket LEAP-Agri.
15.12.16

57 millioner til innovasjon for fattigdomsbekjempelse

Gjennom den nye finansieringsmekanismen Visjon 2030 er det tildelt 57 millioner kroner til fire prosjekter som skal bidra til innovasjon for fattigdomsbekjempelse.
23.11.16

Ny bevilgning til forskning under NORGLOBAL-2

Med midler fra Utenriksdepartementet videreføres NORGLOBAL-2 for perioden 2016-2024 under forutsetning av Stortingets godkjenning.
15.11.16

Norske forskere kan delta i 25 nye COST-aksjoner

25 nye forskernettverk skal starte opp i regi av The European Cooperation in Science and Technology (COST). Kontakt Forskningsrådet hvis et av dem er interessant for deg å delta i.
09.08.16

Videoer og presentasjoner fra Visjon2030

Forskningsrådet lyser ut midler til innovasjonsprosjekter og følgeforskning for å bekjempe fattigdom. Se presentasjoner fra informasjonsmøte 21. juni.
22.06.16

Ny policy for forskerrekruttering skal øke samspill og internasjonal mobilitet

Forskningsrådet har laget ny policy for rekruttering til forskning. Policyen skal øke samspillet mellom akademia og arbeidslivet og gjøre det lettere for unge forskere å få internasjonal erfaring.
06.06.16

Nye midler til innovasjon for fattigdomsbekjempelse

Gjennom den nye finansieringsmekanismen Visjon 2030 lyses det ut midler til innovasjonsprosjekter og følgeforskning. Velkommen til informasjonsmøte om utlysingen 21. juni.
31.05.16

Globaliserer norsk forskning og innovasjon

Forskningsrådet og Innovasjon Norge går sammen om å trappe opp innsatsen for internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid.
12.04.16

Development Studies Association (DSA) arrangerer sin 2016 konferanse i Oxford 12.-14. september,

11.04.16

Innspill til norsk oppfølging av Agenda 2030 og FNs bærekraftsmål

Norad inviterer på vegne av Utenriksdepartementet (UD) det sivile samfunnet, som frivillige organisasjoner, næringsliv og akademia, til å komme med innspill i en tidlig fase av prosessen til Norges rapport til FN om oppfølging av Agenda 2030 og bærekraftsmålene på det utenriks- og utviklingspolitiske feltet.
07.04.16

Innfører livreddende vaksine i India

Forskningsrådets GLOBVAC-program har bidratt med å finansiere utviklingen av en ny vaksine mot det dødelige rotaviruset. Vaksinen innføres nå i et av verdens største vaksinasjonsprogrammer.
06.04.16

Forskere i mediene om skatteparadiser

Kronikker i Washington Post og Dagens Næringsliv om skatteparadiser, fra forskere i Forskningsrådets NORGLOBAL-program.
22.01.16

Skisseutlysning for innovasjonsprosjekter som kan bidra til å redusere fattigdom

Skisseutlysning med frist 17. februar: VISJON2030-initiativet vil fremme fattigdomsreduksjon gjennom videreutvikling og oppskalering av innovative løsninger som kan bidra til å oppnå de nye bærekraftsmålene innen utdanning og helse.
05.01.16

Development Research - what now?

16.12.15

Regjeringen ønsker ditt bidrag for å bedre global helse og utdanning

Regjeringen lyser ut en idékonkurranse for innovasjonsprosjekter som kan bidra til å redusere fattigdom i verden.
18.08.15

Kartlegger pengeflukt fra afrikanske land

Det forsvinner mer penger illegalt ut av afrikanske land enn kontinentet mottar i bistandsmidler. Norske forskere vil finne ut mer om hvordan det skjer og hva som kan gjøres for å hindre det.
11.08.15

Måler effekt av kjønnet bistand

Flere kvinner i politikken fører ikke automatisk til flere kvinnevennlige lover og beslutninger.
31.07.15

Den nye trenden: Bistand for business

B4P, business for peace, er den nye buzz-ordet i internasjonalt bistandsarbeid. Nå skal forskerne finne ut hvordan oppskriften virker i praksis.
08.07.15

Tom retorikk eller effektiv nødhjelp?

Menneskerettighetsbasert nødhjelp er vanskelig å følge opp i praksis. Et nytt forskningsprosjekt vil finne ut hvilken effekt det gir.
21.01.15

Forskning på klimaendringer i utviklingsland

22. januar 2015 arrangerte Norad og Forskningsrådet avslutningsseminaret for NORGLOBALs aktivitet for globalisering av miljø-, energi- og klimaforskning (GLOBMEK).
28.11.14

NORGLOBAL programmet er etablert for perioden 2015 - 2023

Divisjonstyret for samfunn og helse har besluttet å etablere forlengelsen av Norglobal, og et nytt programstyre er nå oppnevnt. Se engelske sider.
28.10.14

Hjelp Regjeringens Visjon 2030-initiativ

FNs Generalforsamling skal i 2015 vedta nye, globale bærekraftsmål for årene frem mot 2030. Gjennom initiativet «Visjon 2030» inviterer regjeringen nå norsk næringsliv og fagmiljøer til en innovasjonsdugnad for hvordan Norge kan bidra til å nå nye og ambisiøse mål for helse og utdanning globalt.
10.10.14

Forskningen som holder vann

I Norge tar vi vann som en selvfølge, men over store deler av verden er vann en truet og sårbar ressurs. Norges forskningsråd støtter en rekke forskningsprosjekt som tar for seg utfordringer rundt vann. I forbindelse med årets TV-aksjon har vi tatt et dykk i prosjektbanken vår, på jakt etter forskning "som holder vann".