Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Hvordan skape gode opplevelser

Et nytt kurs i opplevelsesdesign bidrar til å utvikle lønnsomme og attraktive opplevelser i nord.

Dorthe Eide er førsteamanuensis ved Universitetet i Nordland og faglig ansvarlig for kurset i opplevelsesdesign. Dorthe Eide er førsteamanuensis ved Universitetet i Nordland og faglig ansvarlig for kurset i opplevelsesdesign. – Bakgrunnen for kurset er den økende trenden i reiselivsnæringen med opplevelsesbasert turisme. Norge er et dyrt land å feriere i. Det er på opplevelsesbasert turisme vi kan hevde oss. Da trengs det gode opplevelser av høy kvalitet for å trekke folk til landsdelen, sier Dorthe Eide, førsteamanuensis ved Universitetet i Nordland og faglig ansvarlig for kurset.

Kurset er utviklet på bakgrunn av forskningsbasert kunnskap fra forskningsprosjektet Opplevelser i Nord og praksisbasert kunnskap fra prosjektet ARENA-Innovative opplevelser. Midler fra Forskningsrådets satsing Forskningsløft i Nord, DA Bodø og Nordland Fylkeskommune, førte til at kurset kunne utvikles og pilottestes.

Studentene lærer hvordan de kan designe relevante og gode opplevelser. De får også presentert resultater fra fersk forskning som viser hvorfor turistene kommer, og hva som gir dem verdi.

– Kurset er på bachelornivå og studentene er ledere i opplevelsesbedrifter, gründere, rådgivere eller andre som jobber med fremmøtebaserte opplevelser i reiseliv og i kulturnæringer. Fordi dette er et kurs myntet på de som allerede jobber, gjennomføres kurset på tre samlinger, med oppgaver mellom samlingene, sier Eide.

Studentene har fått veiledning fra erfarne ledere i bedriftene i klyngen Innovative opplevelser, og fra faglærere. Før første samling måtte hver deltaker ta med en konkret idé de ønsket å videreutvikle til ferdig konsept i løpet av kurset.

– Konseptene spenner over et bredt spekter, fra naturbaserte opplevelser som surfing og fjellturer, til dramatisering av historier og lokalprodusert mat, sier Eide.

LoveLunch
Elin Kristoffersen er en av dem som har deltatt på kurset. Hun har videreutviklet konseptet LoveLunch, en lunsjpakke bestående av lokalproduserte godbiter fra Lofoten og Vesterålen.

Elin Kristoffersen tok kurset for å videreutvikle konseptet LoveLunch, en lunsjpakke bestående av lokalprodusert mat. Elin Kristoffersen tok kurset for å videreutvikle konseptet LoveLunch, en lunsjpakke bestående av lokalprodusert mat.

– Kurset var både interessant og nyttig. Du verden hvor greit det er at andre har satt tanker og ideer i system som en selv bare vagt har oppfattet, men slettes ikke visst hvilke grep en skulle ta for å gjøre produktet bedre, sier Kristoffersen.

Lunsjpakken inneholder blant annet ost fra både Aalan Gård og Lofoten Gårdsysteri, pølse fra Lofotlam og bakst fra Fagerlia Gård.

– Det mest nyttige for studentene er at de ser nye muligheter for produktet sitt, og får et nytt begrepsapparat. LoveLunch er et godt eksempel på en god idé som kan videreutvikles med fortellinger knyttet til de ulike produktene. Koblingen mellom teori og praksis har vært viktig, sier Eide.

Sertifisering nødvendig
Studenter og faglærere gir feedback som del av pilottesting av matopplevelse. Studenter og faglærere gir feedback som del av pilottesting av matopplevelse. Kvalitetssertifisering av bedrifter som jobber med opplevelser er et annet område som det forskes på i prosjektet Opplevelser i Nord. Dette gjøres i samarbeid med klyngene Arena Lønnsomme Vinteropplevelser og Innovative Opplevelser. Nofima og fylkeskommunene i Nordland og Troms er med på delfinansiering gjennom kobling til VRI-programmet.

Eide mener det haster med å få på plass sertifisering i Norge.

– De aller fleste landene som er direkte konkurrenter når det gjelder opplevelses- og naturbasert turisme har allerede, eller arbeider med å få på plass sertifisering. Dette gjelder blant annet for New Zealand, Skottland, Island og Sverige. Vi har gjennomført 40 kvalitative intervjuer i disse landene for å få vite mer om sertifiseringer og effekt av denne, sier Eide.

Sertifisering øker profesjonaliseringen og er med på å sikre at opplevelsesproduktene som tilbys holder god kvalitet. Sertifisering kan ifølge Eide også skape nødvendige barrierer for useriøse aktører som vil høste raske penger.

– Vi ser at sertifiseringsordninger i andre land gjerne har for lite fokus på sikkerhet og på opplevelsesdesign. Dette er to områder som det bør forskes mer på, og være i fokus når bedrifter skal sertifiseres. Det holder ikke bare med lang erfaring for å kunne designe trygge opplevelser som holder høy kvalitet. Her er det viktig å kombinere forskningsbasert kunnskap med innspill og kunnskap fra bedriftene, sier Eide.


Fakta: Opplevelser i Nord

• Opplevelser i Nord er et forskningsprogram som drives av et konsortium bestående av Handelshøgskolen i Bodø/Universitetet i Nordland, Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Harstad, Nordlandsforskning, NORUT Alta og Bioforsk.

• Programmet går over fem år, har et omfang på 50 millioner kroner og er finansiert gjennom Forskningsløft Nord, Norges forskningsråd med 35 millioner kroner og med 15 millioner kroner fra deltakende institusjoner.

• Ved å øke verdiskapingen gjennom teoretisk og anvendt forskning relevant for turisme, reiselivsbedrifter og reiselivsrelevant utdanning, er prosjektet med på å støtte nordområdenes utvikling.

• Opplevelser i nord skal også styrke og utvikle kapasiteten til å utføre forskning av høy kvalitet på turisme som fenomen i samarbeid med reiselivsnæringen i nordområdene.

 

Skrevet av:
Irene Hetlelid Svendsen
Publisert:
02.07.2013
Sist oppdatert:
13.09.2016