Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

109 treff
26.05.16

Bruker «tidsmaskin» for å studere hjernens aldring

Nevroforskerne Kristine B. Walhovd og Anders Fjell har fulgt et tusentall personer i alle aldre gjennom ti år, for å kartlegge sammenhengene mellom aldring og hjernens utvikling. Nå har de funnet en «tidsmaskin» som gjør det mulig å undersøke hvordan det stod til med mange av de samme menneskene for opptil 50 år siden.
21.01.16

På sporet av en ny kur mot Parkinsons sykdom

Forskere i Bergen har oppdaget at hjernen til pasienter med Parkinsons sykdom mangler evnen til å kompensere for skader i arvestoffet som bygger opp nevronenes «energifabrikker». Dermed ønsker de å utnytte dette for å utvikle en mulig behandling mot den invalidiserende folkesykdommen.
19.01.16

Er Alzheimers sykdom overførbar?

Kan Alzheimers sykdom overføres fra syke til friske mennesker? Professor Jens Pahnke ved Universitetet i Oslo leder et internasjonalt forskningsprosjekt som nettopp har fått bevilgning fra det europeiske JPND-programmet, for å finne svar på dette viktige spørsmålet.
19.01.16

Leter etter fellesnevneren bak hjernesvinn-sykdommene

«Hjernegjødsel-proteinet» BDNF ser ut til å være en fellesnevner for utviklingen av både Alzheimers sykdom, Huntingtons sykdom, autisme og depresjoner. Norske forskere i et europeisk samarbeidsprosjekt leter nå etter mekanismene som gjør at BDNF kan forårsake alt dette, i håp om å komme på sporet av en behandling.
18.01.16

Nevroforskningen må bidra til å redde helsevesenet

Allerede i dag koster helse- og omsorgstjenestene for demente ca. 28 milliarder kroner i året – med 78 000 demente. Nevroforskerne kan bidra til å redde helsevesenet ved å finne behandlinger som kan redusere de enorme og økende utgiftene til behandling av demens og andre hjernesykdommer i årene som kommer.
12.01.16

Nettverk for basal, klinisk og translasjonell sydomsrettet nevrovitenskapelig forskning

Norge er blitt medlem av ERA-net NEURON. Den første utlysningen er nå publisert med søknadsfrist 14.mars. Vi oppfordrer norske forskere til å delta utlysningen!
24.11.15

Regjeringen lanserer HelseOmsorg21-handlingsplan

– Vi vil gi pasienter rask tilgang til de nyeste og beste behandlingsformene. Flere skal få mulighet til å delta i studier, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i pressemelding.
02.11.15

Her er de nye helseprogramstyrene

To nyoppnevnte programstyrer skal legge siste hånd på programplanene for Bedre helse og God behandling.
05.10.15

Studerer nettverkene som gjør hjernen smart

Hjernen består av et enormt antall nevroner som «snakker» med hverandre ved hjelp av synapser, impulser og signalmolekyler. Men nevroner er bare smarte når de er koblet sammen i enorme nettverk, og studiet av nettverkene i hjernen heter konnektomikk. Olaf Sporns fant opp begrepet i 2005 og kommer til årets Nevronor-konferanse.
30.06.15

Ønsker kommentarer til nye helseprogramplaner

To nye helseforskningsprogrammer, "Bedre helse" og "God behandling" skal starte opp i 2016. Forskningsrådet inviterer nå til en nettbasert kommentarrunde på basis av de nye programplanutkastene.
30.06.15

NevroNorkonferansen 2015 - Åpnet for påmelding

Tittelen på NevroNors nasjonale forskerkonferanse 2015 er “Brain Scales: From molecules to systems in health and disease” . Meld deg på nå og kom til Gardermoen 17. november!
06.05.15

Til kamp mot den ukjente demens-sykdommen

Demens med Lewy-legemer er en uhelbredelig og nokså vanlig demens-sykdom, men er mindre kjent og utforsket enn Alzheimers og Parkinsons sykdom. Men nå tennes et nytt håp for Lewy-pasientene, etter at psykiateren Dag Aarsland har ledet et internasjonalt arbeid med å utforme hvordan forskerne bør utvikle kunnskap om sykdommen.
28.04.15

Unge forskere må reise ut

Både Forskningsrådet og EU tilbyr finansiering for deg som er ambisiøs og ønsker å bygge en selvstendig forskerkarriere. Altfor få norske forskere reiser ut.
16.04.15

Demens-sykdommer kan utvikle seg til en samfunnstrussel

Norge kan i verste fall ha opptil 400 000 pasienter med demens i 2100, hvis det ikke blir funnet effektive behandlinger. – Vi må ta opp kampen mot de nevrodegenerative sykdommene på bred front, for et så stort antall pasienter kan utløse sosiale kriser. Dessuten trenger vi en backup-plan, sier nevroforskeren Charalampos Tzoulis.
14.04.15

Nevrologiens enorme fremskritt

Den franske legen Jean-Martin Charcot (1825-1893) regnes ofte som grunnleggeren av moderne nevrologi, og det skal han ha honnør før. Men samtidig skal vi være glade for at nevrologien har gjort enorme fremskritt siden Charcot ble verdens første professor i faget, på det berømte La Salpêtrière-sykehuset i Paris i 1882.
21.01.15

Resultat av søknadsbehandling i HELSEFORSK

De fire regionale helseforetakene har tildelt totalt 200 millioner kroner til 11 tverregionale forskningsprosjekter. Selve utlysningen og kvalitetsvurderingen av søknadene har blitt administrert av Forskningsrådet, mens RHFene har vært ansvarlig for relevansvurderingen og endelig vedtak om bevilgning. Det er de regionale helseforetakene som vil følge opp prosjektene og som vil ha den videre kommunikasjonen med alle søkerne.
09.12.14

Kunstig hjerne skal redde nevrovitenskapen

Nevrovitenskapen er i krise. Hvert eneste år blir det produsert mer enn 100 000 vitenskapelige artikler som de færreste har tid til å lese, og de fleste artiklene lider en stille død etter et par år. Det er på tide at vi blir mer nyttige for samfunnet og de som lider av hjernesykdommer, sier Henry Markram.
08.12.14

Hjernevask mens du sover

Hjernen hos mennesker og andre pattedyr er helt avhengig av søvn for å kunne fungere, men forskerne har aldri kommet til bunns i hvorfor vi egentlig trenger søvn. Nå viser det seg at hjernen har en «vaskemaskin» som begynner å fjerne avfallsstoffer idet du sovner, og som skrus av når vi våkner igjen.
24.11.14

Nye transnasjonale utlysninger i JPND med støtte fra EU

Nye transnasjonale utlysninger i det felleseuropeiske programmet for nevrodegenerative sykdommer (JPND) vil bli lansert i januar 2015. Mer enn 30 millioner Euro er gjort tilgjengelig av deltakerlandene. Dette vil bli toppet opp med inntil 10 millioner Euro fra den Europeiske kommisjonen gjennom Horisont 2020. Vi oppfordrer norske forskere allerede nå til å forberede sin deltakelse i denne utlysningen!
21.11.14

Norske forskere i europeisk kamp mot hjernesykdommer

En stor gruppe europeiske land bestemte seg i 2011 for å innlede en intens forskningsbasert kamp mot Alzheimer og andre hjerneødeleggende sykdommer. I 2013 fikk tre norske forskergrupper penger til å bli med i kampen, og nå har ytterligere tre norske grupper fått bevilgning.
27.10.14

NevroNorkonferansen 2014 – endring i program

Erlend A. Nagelhus erstatter Maiken Nedergaard som key note i programmet til årets NevroNorkonferanse. Astrocytter vil fremdeles være på agendaen, og Nagelhus vil snakke om den pågående renessansen innen forskningen på dette området.
21.10.14

Norske forskere må søke både EU og USA

Forskningsrådet stimulerer til samarbeid med fremragende miljøer på begge kontinenter og anbefaler å søke både USAs føderale programmer og Horisont2020 .
20.10.14

Forskerne må komme ut av siloene

Hovedbudskapet mitt er at Big Data kan hjelpe oss til å finne svar på uløste problemer i helseforskningen. Big Data er ikke et mål i seg selv, men et verktøy som kan skape merverdi for både forskere, institusjoner og pasienter, sier professor Donald Stuss.
20.10.14

Ingenting er mer interessant enn hjernen

Det er ingenting – ingenting! – som er mer interessant enn hjernen og hvordan den virker, sier den canadiske nevroforskeren Donald Stuss. Han er en av innlederne ved Nevronors årlige forskerkonferanse, som er i ferd med å bli like sentral for norske nevroforskere som sentralbanksjefens årstale er for politikere og næringslivsfolk.
07.10.14

Nominer en ung hjerneforsker til Eric Kandels pris

"Eric Kandel Young Neuroscientists Prize 2015" godtar nominasjoner frem til 1. november 2014.
06.10.14

Nobelpris til May-Britt og Edvard Moser

Moser-ekteparet har fått årets nobelpris i medisin sammen med den amerikansk-britiske forskeren John O'Keefe.
25.09.14

Workshop om norske forskeres muligheter for føderal finansiering fra USA

Eksperter fra USA og Europa vil presentere muligheter som norske og europeiske forskere har til å søke finansiering fra USAs føderale programmer. Gode eksempler vil bli belyst, med relevans både for forskere, ledere og administratorer.
27.08.14

Nye bærebjelker i NevroNors styringsgruppe

NevroNors styringsgruppe har fått tre nye medlemmer, til erstatning for tre som måtte skiftes ut etter to programperioder. – Medlemmene som går ut har vært bærebjelker i norsk og internasjonal nevroforskning, men det er hyggelig at de blir etterfulgt av tre andre forskere som også er veldig solide, sier styreleder Nils Erik Gilhus.
02.07.14

NevroNorkonferansen 2014 - ny påmelding

NevroNor arrangerer den årlige nasjonale forskerkonferansen på Park Inn by Radisson, Gardermoen 25. november 2014. Det var dessverre en feil i påmeldingen til konferansen som ble gjort tilgjengelig 3 juli. Feilen er nå rettet og vi ber derfor alle som ønsker å delta om å registrere seg på nytt.
06.05.14

Ny utlysning i JPND til internasjonale arbeidsgrupper

Det felleseuropeiske programmet for nevrodegenerative sykdommer (JPND) lyser nå ut 450 000 Euro til finansiering av arbeidsgrupper. Disse skal bidra til å fremme bruk av longitudinelle kohort-studier innen nevrodegenerativ forskning.