Gå direkte til innhold

Indre stemmer fortrenger de ytre

Når pasienter med schizofreni hører indre stemmer, skjer det noe i hjernen som gjør at de ikke klarer å oppfatte virkelige stemmer. En iPhone-applikasjon kan hjelpe pasientene til å endre fokus.

Foto: Jan Henriksen Kenneth Hugdahl foran MR-scanneren hvor undersøkelsene gjennomføres. (Foto: Jan Henriksen) - Situasjonen kan beskrives som at de hører stemmer som ikke er der, men ikke klarer høre stemmer som er der, oppsummerer professor Kenneth Hugdahl ved Universitetet i Bergen.

De indre stemmene oppfattes som helt reelle for pasientene, akkurat som om en person stod like ved siden av dem og snakket, ifølge professoren.

Aktiviteten i nervecellene stanser

I et prosjekt finansiert av NevroNor har forskergruppen hans brukt ulike hjerneavbildningsteknikker, som funksjonell magnetresonans-teknologi (fMRI), for bokstavelig talt å se hva som skjer i hjernen når de indre stemmene dukker opp.

Bildene viste at det skjer en spontan aktivering av nerveceller i et spesielt område i hjernen, nemlig i bakre, øvre del av venstre tinninglapp.

Det er dette området som er ansvarlig for taleoppfattelse og som blir aktivert når friske personer hører tale. Så hva skjer når schizofrenipasientene hører vanlig tale samtidig som de hører de indre stemmene?

- Man skulle tro at aktiviteten i nervecellene ville øke eller fordobles. Men vi så paradoksalt nok at aktiviteten stanset helt opp, forteller Hugdahl.

Mister kontakt med omverdenen

For å finne ut mer om dette fenomenet, samlet han og kollegene inn 23 studier som de gjorde en såkalt metaanalyse av. Studiene handlet enten om spontan aktivering på grunn av indre stemmer hos schizofrene, eller stimulering med faktiske lyder blant både friske og schizofrene.

Det viste seg at mange forskere hadde observert enten at det skjer en spontan aktivering av nerveceller når pasientene hører indre stemmer, eller at stemmer utenfra blir stengt ute når pasientene samtidig hører indre stemmer. Men ingen hadde koblet de to fenomenene sammen.

- Fram til nå har man trodd at dette var to separate fenomener. Men våre analyser avslørte at det ene er årsak til det andre: Når nerveceller blir spontanaktivert av indre stemmer, stenger det av for mottaklighet av ytre språklyder. Nervecellen er allerede «opptatt» og klarer ikke ta inn ytre stemmer, forklarer Hugdahl.

- Dette kan forklare hvorfor schizofrenipasienter som hallusinerer, går så fullstendig opp i seg selv og mister kontakt med omverdenen, mener han.

Dårlig impulskontroll

Foto: Kenneth Hugdahl Snitt av hjernen viser hvordan nervecellene aktiveres hos friske kontrollpersoner når de hører faktiske stammer (øvre rekke) mens de ikke gjør det hos pasienter med hørselshallisunasjoner. (Foto: Kenneth Hugdahl) Hugdahl og kollegene har gjort enda et funn som kan være med på å forklare at stemmene overtar livet til schizofrenipasientene. Frontallappen i hjernen fungerer nemlig ikke helt som den skal hos dem. Resultatet blir at de får dårligere impulskontroll og ikke klarer å undertrykke de indre stemmene.

- Det er faktisk slik at vi alle sammen hører indre stemmer eller melodier innimellom. Men vi klarer å undertrykke dem, påpeker Hugdahl.

Hvis pasientene kunne lære seg å stenge ute lydene, ville det kunne ha stor betydning for behandlingseffekten, tror han. Forskergruppen hans har derfor utviklet en iPhone-applikasjon som skal kunne brukes for å trene opp denne evnen.

Gjennom hodetelefoner hører pasientene enkle talelyder, ulike på hvert øre. Oppgaven er å øve seg på å høre bare lyden på det ene øret og stenge ute lyden på det andre øret. Foreløpig har bare to pasienter med schizofreni testet ut applikasjonen, men tilbakemeldingene er lovende, ifølge Hugdahl.

- Stemmene er der fortsatt, men testpersonene føler at det er de som har kontroll på stemmene, og ikke omvendt. Det er et gjennombrudd for pasienten, fordi det betyr at oppmerksomheten kan flyttes til det som kommer utenfra, forklarer professoren.

 

Schizofreni

Rundt 10 000 nordmenn er rammet av schizofreni.

Lidelsen kan arte seg svært forskjellig fra person til person, og også hos én enkelt person over tid.

Hørselshallusinasjoner er et av de vanligste symptomene ved schizofreni.

NevroNor

NevroNor i Forskningsrådet er en nasjonal og strategisk satsing på nevrovitenskapelig forskning. Formålet er å øke forståelsen for hvordan nevrologiske og psykiatriske sykdommer oppstår, og bedre forutsetningene for å forebygge, diagnostisere, behandle og rehabilitere slike sykdommer.

 

Skrevet av:
Elin Fugelsnes
Publisert:
12.01.2012
Sist oppdatert:
13.09.2016