Gå direkte til innhold

Nano i verden

De fleste industrialiserte land satser sterkt på nanoVT, med raskt økende offentlige forskningsmidler. EU, Japan og USA er de tre største aktørene, med tunge og brede satsinger. Mindre land har mer fokuserte og prioriterende satsinger.

Norden

Nano i Finland
Academy of Finland og Tekes

Nano i Sverige
Vinnova med svensk strategi for nanoteknikk

Nordisk samarbeid
Nordic MINT
Nordisk toppforskningsinitiativ

Europa

EU: Nanoteknologi, Materialer og Produksjon (NMP)
EUs 7. rammeprogram

COST
European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research

ESF: European Science Foundation
Self Organised Nano-Structures (SONS 1)
Self-Organised Nano-Structures (SONS 2)

SNBL
Sveitsisk-norsk strålelinje


Verden

OECD
Science and Innovation

USE-MAT - Materials World Network
National Science Foundation

USAs nanoinitiativ 

Kinas planer for nanoteknologi 


Nettsteder
(generell info om nanoteknologi og nye materialer, ELSA og HMS)

EU kommisjonen:
Nanotechnology Homepage of the European Commission

Joint Research Center, focus nanotechnology

Portal til nanoteknologi

Nanoforum
European Nanotechnology Gateway

The Nanowerk Nanotechnology Portal
Nanoscience and nanotechnology resources

Nanologue
Eurpoe-wide dialogue on social, ethical and legal impacts of nanotechnology

Nanotechweb.org
Nanotechnology news, products, jobs, events and information
 
GoodNanoGuide

Nanoportal for HMS og ELSA


Teknologiplattformer og ERA-NET

Coordination of Research activities (ERA-NETs) and European Technology Platforms (ETPs)

European Technology Platform NANOMEDICINE

ERA-NET: ERA-NET Materials


Institutter, konsulenter og rådgivning

Institute of Nanotechnology
To foster, develop and promote all aspects of science and technology in those domains where dimensions and tolerances in nm play a critical role

Lux Research
Independent research and advisory firm providing strategic advice and ongoing intelligence for emerging technologies

Cientifica
Nanotechnology information and consultancy company


Nyhetsbrev

Upper Side Nano News
NanoEngineering News - NanoMedicine News - NanoElectronics News
 

 

Publisert:
12.03.2007
Sist oppdatert:
07.12.2011