Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Om programmet

NANO2021 er Forskningsrådets Store program for nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer. Formålet til programmet er at det basert på nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer, skal utvikles fremragende kunnskap og bærekraftige løsninger og innovasjoner som møter samfunnets behov.

Programmet skal bidra til kunnskap- og teknologiutvikling for å møte samfunnsutfordringer, hovedsakelig innenfor fornybar energi, reduserte negative effekter på miljø og klima og bedre helse og medisinsk teknologi. Programmet skal bidra til økt verdiskapning og innovasjon basert på nasjonale naturressurser, og økt kunnskap om effekter av nanomaterialer på mennesker og økosystemer.
De tematiske prioriteringene medfører at NANO2021 har grenseflater mot andre aktiviteter i Forskningsrådet. NANO2021 vil prioritere prosjekter hvor anvendelse av nanoteknologi, mikroteknologi og/eller avanserte materialer har en betydelig muliggjørende effekt på den forskningen som skal gjennomføres.

Ansvarlig forskning og innovasjon (Responsible Research and Innovation, RRI) er en prioritering i programmet og omfatter både RRI som forskningstema og RRI som forskningspraksis. Programmet har fra og med 2018 et særlig ansvar for utnyttelse av norsk medlemskap ved European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) inkludert Swiss Norwegian Beam Line (SNBL) og European Spallation Source (ESS) og skal for øvrig bidra til optimal utnyttelse av nasjonal infrastruktur og kompetanse.
 
Programmet finansierer forskning i FoU-institusjoner og næringsliv.
Det er fra 2018 innført en avgrensning om å prioritere forskning (forskerprosjekter) fra og med Technology Readiness Level (TRL) nivå 2. Definisjon av TRL nivå følger Horisont 2020 – Work program 2018-2020. Det vil gjøres unntak fra denne avgrensningen i forbindelse med oppfølging av ansvaret knyttet til synkrotron- og nøytronforskning.
Publisert:
25.11.2011