Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyheter

Fire nye internasjonale prosjekter – resultatene fra M-era.Net utlysningen 2018

Fire søknader med norske partnere, hvor to prosjekter har norsk koordinator, ble gitt bevilgning i M-era.Net utlysningen 2018. Totalt ble 27 prosjekter gitt bevilgning i denne utlysningen med samlet finansiering på 18,2 millioner euro. Prosjektene med norske partnere ble gitt svært god vurdering av de internasjonale ekspertene og oppnådde høy plassering på M-era.Nets rangeringsliste.
Dato: 05.04.2019

Mottatte søknader til utlysningen EuroNanoMeds JTCX trinn én

ERA-NETet EuroNanoMed mottok 102 søknader til fristen 31. januar 2019. Norge deltok i 32 søknader og 12 av disse har norsk koordinator.
Dato: 05.04.2019

Nye utlysninger fra ERA-nettverk for systemmedisin og persontilpasset medisin

ERACoSysMed og EraPerMed annonserer nå nye utlysninger med "pre-announcements". ERA-nettverkene har hovedfokus på tverrfaglighet og medisinsk anvendelse innen system-/persontilpasset medisin.
Dato: 06.12.2018

Utlysning av midler til norsk-indisk samarbeid innenfor nanoteknologi

Det er tilgjengelig 30 millioner kroner til norske søkere for samarbeid med partnere i India. Utlysningen skal styrke forskningssamarbeid mellom de to landene og det er svært relevant å utvikle allerede etablerte og pågående forskningssamarbeid. Søknadsfristen er 13. februar 2019.
Dato: 04.12.2018

M-Era.Net utlysning 2018 - resultatene fra trinn 1 i søknadsprosessen

Forskningsrådet deltar i M-era.Net-utlysningen 2018 med inntil 2 mill. euro for norsk deltagelse. Programmene NANO2021 og ENERGIX står bak utlysningen på norsk side.
Dato: 12.10.2018

EU-suksess for to norske oppstartbedrifter i helsesektoren

To norske oppstartsselskaper med hver sin sensor får mange titalls millioner kroner fra EU for å få sine helseteknologiske nyvinninger ut i markedet. Begge har hele veien søkt målrettet og systematisk om midler som har satt dem i stand til å utvikle idéen til produkt. De oppfordrer andre bedrifter som bruker forskning og innovasjon til å gjøre seg kjent med de gode finansieringsmulighetene som fins nasjonalt og i EU.
Dato: 15.11.2018

70 millioner kroner til kommersialisering av forskningsresultater

Forskningsrådet utlyser støtte til kommersiell verifisering av lovende forskningsresultater. Søknadsfristen er 10. oktober.
Dato: 10.09.2018

H2020 – fortsatt masse penger igjen å søke på!

H2020 har mye penger og mange utlysninger med relevans for NANO2021 søkere. Forskningsrådet har personer og finansieringsordninger som kan hjelpe søkere i gang.
Dato: 10.09.2018

Lanserer ny handlingsplan for persontilpasset medisin

Forskningsrådet har i samarbeid med de regionale helseforetakene utarbeidet en handlingsplan for forskning og innovasjon innenfor persontilpasset medisin for perioden 2018-2021. Planen skal blant annet bidra til optimal utnyttelse av eksisterende finansieringsordninger.
Dato: 08.11.2018

79 søknader om forskerprosjekt mottatt

Vedtak om bevilgning blir gjort 15. oktober.
Dato: 04.05.2018

Innovativ bedrift? Søk finansiering nå!

Forskningsrådet deler ut én milliard kroner til innovasjonsprosjekter i bedrifter. Pengene skal bidra til at bedrifter løser samfunnsutfordringer, sikrer bærekraftig verdiskaping og økonomisk vekst.
Dato: 22.05.2018

Hvem fortjener Forskningsrådets innovasjonspris i år?

Forskningsrådets innovasjonspris gis til en virksomhet som har utmerket seg med eksepsjonelt god utnyttelse av forskningsresultater og dermed skapt forskningsbasert innovasjon. Skynd deg og nominere din kandidat innen 6. mai!
Dato: 20.06.2018

Revidert programplan fra 2018

NANO2021 har revidert sin programplan og denne gjelder fra 2018. Den største endringen er at programmet overtar ansvaret for å finansiere forskning som utnytter norske medlemskap ved Europeans Synchrotron Radiation Facility (ESRF) og European Spallation Source (ESS).
Dato: 01.03.2018

Over én milliard kroner til innovasjon for bedrifter

141 bedrifter får til sammen over en milliard kroner til forskning fra Forskningsrådet. Pengene skal bidra til innovasjon og nye arbeidsplasser i norske bedrifter. 
Dato: 19.02.2018