Gå direkte til innhold

NANO2021 er Forskningsrådets Store program på nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer. Programmet finansierer forskning i FoU-institusjoner og næringsliv, relevant for viktige samfunnsutfordringer.

Nyheter

 • 70 millioner kroner til kommersialisering av forskningsresultater

  Forskningsrådet utlyser støtte til kommersiell verifisering av lovende forskningsresultater. Søknadsfristen er 10. oktober.

 • Lanserer ny handlingsplan for persontilpasset medisin

  Forskningsrådet har i samarbeid med de regionale helseforetakene utarbeidet en handlingsplan for forskning og innovasjon innenfor persontilpasset medisin for perioden 2018-2021. Planen skal blant annet bidra til optimal utnyttelse av eksisterende finansieringsordninger.

 • H2020 – fortsatt masse penger igjen å søke på!

  H2020 har mye penger og mange utlysninger med relevans for NANO2021 søkere. Forskningsrådet har personer og finansieringsordninger som kan hjelpe søkere i gang.

 • Revidert programplan fra 2018

  NANO2021 har revidert sin programplan og denne gjelder fra 2018. Den største endringen er at programmet overtar ansvaret for å finansiere forskning som utnytter norske medlemskap ved Europeans Synchrotron Radiation Facility (ESRF) og European Spallation Source (ESS).

Flere nyheter