Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Doktorgrad i bedriften

Ordningen med Nærings-ph.d.skal sikre forskerrekrutteringen i næringslivet.

Forskningsrådet etablerte Nærings-ph.d. som en pilot i 2008 etter modell av danskenes ”Erhvervs-ph.d.” som har eksistert siden 1972. Første ordinære driftsår for ordningen var 2009.

Et løft for virksomheten
Finansiering av doktorgradsutdanning representerer et stort løft for mange virksomheter. Nærings-ph.d. er ingen ny doktorgrad, men skal ivareta næringsrettet langsiktig forskning med samme vitenskapelige kvalitetsnivå som gjelder på ordinær doktorgradsutdanning.

Ordningen med Nærings-ph.d. styrker samspillet mellom bedrifter og forskningsinstitusjoner, bidrar til mer forskning i næringslivet og utdanner forskere med kunnskap som er relevant for bedriften de er ansatt i.

Tre parter nyter godt av ordningen:

 • Bedriften får ny kompetanse og bedre kontakter innenfor akademia.
 • Gradsgivende forskningsinstitusjon får ny næringslivsrelevant kunnskap og bedriftskontakt
 • Kandidaten selv får både doktorgrad og forskningsrelatert arbeidserfaring

Bedrifter som inngår avtale om Nærings-ph.d. får et årlig økonomisktilskudd fra Norges forskningsråd som tilsvarer 50 prosentav stipendiatsatsen i tre år. Det er en forutsetning at kandidaten som ansettes blir tatt opp på et ordinært doktorgradsprogram.

Ordningen kompletterer andre ordninger i Forskningsrådet, og kan være et godt alternativ for bedrifter som ikke har ressurser til å delta i større prosjekter.

Verdt å vite om nærings-ph.d.

Bedriften

 • er søker og mottaker av midler
 • må ha personell og andre ressurser avsatt til egen FoU
 • må ha et forpliktende samarbeid med en gradsgivende institusjon
 • må dokumentere relevans

Kandidaten

 • er ansatt i bedriften
 • fordeler sin tid mellom bedrift og gradsgivende institusjon
 • skal ha veileder både fra gradsgivende institusjon og bedrift

Tildeling

 • gis med forbehold om opptak til organisert doktorgradsstudium og samarbeidsavtale mellom bedriften og gradsgivende institusjon
 • gis for en periode på 3 år (100 % støtte per år) eller 4 år (75 % støtte per år)
 • rask saksbehandling

Les mer om ordningen på utlysningssiden.

Varighet:
2008-

Publisert:
25.01.2010
Sist oppdatert:
03.10.2018