Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Amin Haddadi i Multiconsult

Amin Haddadi, i Multiconsult, er i gang med sitt andre år som doktorgradskandidat. Han vektlegger nærhet til sitt akademiske miljø og en manglende frykt for å stille spørsmål som viktige elementer i et vellykket Nærings-ph.d.-prosjekt.

Vegard Giskehaug Prosjekttittel:
"Verdiskaping i byggeprosjekter"

Fagområde:
Bygg og anlegg

Gradsgivende institusjon:
Institutt for bygg, anlegg og transport ved NTNU

Bakgrunn:
Sivilingeniør i Bygg fra NTNU

Om Multiconsult:
Multiconsult er et internasjonalt børsnotert konsulentselskap med over 2000 ansatte verden over, og tilbyr sine kunder prosjekterings- og rådgivingstjenester. Bedriftens virksomhet er delt inn i seks ulike forretningsområder: Bygg og eiendom, Industri, Olje og gass, Samferdsel og
infrastruktur, Energi, og Miljø og naturressurser. Kandidatens seksjon, Eiendomsledelse, er plassert i avdelingen Miljø og spesialrådgivning (MSR) på hovedkontoret i Oslo. Seksjonen driver med blant annet tidligfaserådgivning innen eiendomsutvikling, leietakerrådgivning, forvaltning og drift av eiendom, og Facility Management (FM). Multiconsult har en bevisst satsning på forskning og utvikling (FoU) og har en egen FoU-enhet.

 

Hva handler Nærings-ph.d.-prosjektet ditt om?

Et byggeprosjekt har varighet på noen få år, mens bygningen som reises blir stående i mange tiår framover. Premissene for utformingen av bygget blir bestemt i løpet av prosjektperioden, og da er det vesentlig at man har en forståelse for hva bruker og eier av bygget, som skal benytte seg av bygget, setter pris på og anser som verdifullt. Hva er verdi for bruker og eier, og hvordan kan vi oppnå det på en mest ressurseffektiv måte?

Måten man utformer og drifter yrkes- og næringsbygg på henger også tett sammen med hvilke verdier eier og bruker av disse arealene produserer. Vi trenger større kunnskap om hva som skaper verdi når bygninger tas i bruk, hvordan vi kan identifisere disse verdielementene i løpet av prosjektperioden, og hvordan de kan ivaretas gjennom prosjektet. Det er disse spørsmålene jeg prøver å få svar på gjennom min forskning.


Du har nå vært i gang med din Nærings-ph.d. i litt over ett år, og hadde før doktorgradsarbeidet vært ansatt i Multiconsult i ca. 3,5 år. Hvordan var overgangen fra å være "ordinær" ansatt til å være en Nærings-ph.d.-kandidat?

Overgangen var større enn det jeg hadde sett for meg. Man jobber med mer tydelige rammer som konsulent. Man har krav til timeføring og levering, samtidig som arbeidsoppgavene og problemstillingene er mer definert. Når man jobber med doktorgraden må man definere forskningen selv, komme med ideer om hva som kan være nyttig å forske på. Det kan til tider bli frustrerende hvis ideene er for store eller for små, eller ikke er der i det hele tatt. Man må jobbe strukturert og disiplinert, og ikke være redd for å be om hjelp og veiledning. Hvis ikke forsvinner mange dager ved å sitte å tenke på ideer. Da øker frustrasjonen.


Bedriftene i Nærings-ph.d.-ordningen har generelt stor frihet med tanke på hvordan de ønsker å organisere prosjektene. Vi ser derfor ulike praktiske løsninger når det kommer til opphold ved universitetet, møte med bedriftsveiledere osv. Hvordan har dere organisert deres prosjekt praktisk, og hvorfor?

Jeg har vært veldig heldig og blitt knyttet til to store forskningsprosjekter, Oscar og SpeedUp. Jeg får mange ideer og mye inspirasjon gjennom disse prosjektene,  og har i tillegg fått stor frihet til å velge hva jeg vil forske på innenfor de akademiske rammene. Jeg valgte å flytte til Trondheim, og bli der i 1,5 år, for å være nærmere akademia og forskningsmiljøet, samt masterstudenter som er tilknyttet Oscar og SpeedUp. Det er mye bruk av masterstudenter i begge prosjektene, og jeg veileder og styrer de som skriver oppgave innenfor tema som er relevant for min forskning. Vi planlegger også ett års utenlandsopphold, sannsynligvis i USA.


Dere valgte å utføre prosjektet over tre år, som betyr at du jobber 100% av tiden med Nærings-ph.d.'en. Det andre alternativet er fire år, med 25% av tiden med andre oppgaver i bedriften. Hvorfor valgte dere prosjektperioden på tre år?

Det var flere grunner til at vi landet på det treårige alternativet. For det første passet det fint med varigheten til Oscar-prosjektet. Vi hadde også en intern evaluering av tidligere doktorgradskandidater hos Multiconsult. Flere nevnte at det er utfordrende å styre omfanget og tidspunktet til oppgavene man får utenfor doktorgradsarbeidet. De mente også at det kan ta litt tid å få fokuset tilbake til ph.d.-prosjektet når man har jobbet med andre oppgaver. Vi har kandidater som for tiden tar doktorgraden over fire år, og som er fornøyde med ordningen. Jeg ønsket imidlertid fullt ph.d.-fokus og dermed bli ferdig på 3 år.


Hva betyr ph.d.-arbeidet for deg, både på det personlige plan, og som ansatt i Multiconsult?

Det jeg merker mest på personlig plan, og i hverdagen, er at ph.d.-arbeidet har ført til at jeg irriterer meg mer over tabloidoppslag. Man blir mer kritisk til informasjon, hvordan den er innhentet og bearbeidet, og hvordan den presenteres. Man lærer å tenke kritisk, og innhente informasjon på en effektiv måte. Jeg mener at påstanden om at man spisser seg veldig ved å ta en ph.d. ikke stemmer. Man får kunnskap om mye annet enn det man har som tema, og man får et bredere perspektiv. Det er klart at det også har en gevinst i hverdagen.

Som ansatt i Multiconsult håper jeg at det kan åpne nye dører for karriereutviklingen min. Multiconsult er en flott bedrift med stor viljestyrke når det kommer til å være i front. Det gjør at man får muligheter hvis man ønsker å bidra. Akkurat nå håper jeg å kunne fortsette med forskning og utvikling i Multiconsult når jeg er ferdig med doktorgraden, men kunnskapen jeg opparbeider meg nå vil være nyttig i hverdagen som rådgiver også.


Hva har prosjektet så langt betydd for Multiconsult, og hva vil det bety for bedriften i nær og fjern fremtid?

Så langt har vi fått medieprofilering og demonstrert, i diverse fora, at vi har fokus på forskning og utvikling. Vi har profilert oss både nasjonalt og internasjonalt gjennom deltakelse og presentasjon av resultater i konferanser. Vi har fått god kontakt med studenter som er våre potensielle fremtidige medarbeidere og fått sterkere bånd til NTNU, da spesielt Instituttet for Bygg, anlegg og transport. Kontakten mellom det akademiske miljøet og næringslivet er viktig for å kunne utdanne kompetent arbeidskraft. Derfor er vi avhengige av god kontakt med utdanningsinstitusjonene.

De siste årene har det har vært en økende interesse for gjennomføring av prosjekter med fokus på verdi. Vi jobber med tidligfaserådgivning og ønsker å etablere gode prosesser og verktøy i tidligfase. Vi ser et behov for tydeligere prosesser som bidrar til større verdiskaping for bruker, eier og samfunnet. Vi må forstå hvordan verdi oppfattes og hvordan den kan identifiseres, skapes og maksimeres. I nær fremtid så ønsker vi å vise at vi er i front når det gjelder tidligfaserådgivning og forståelse av hva som skaper verdi. På lang sikt ønsker vi at Multiconsult besitter en tydelig tidligfasemetodikk og er landets fremste miljø på tidligfaserådgivning. 


Helt til slutt, har du noen gode råd til fremtidige eller nåværende kandidater?

Kom tidlig i gang med artikkelskriving og publisering, spesielt til konferanser til å begynne med.

Kombiner ph.d.-fagene med forskningen slik at du kan publisere resultatene samtidig som du gjennomfører opplæringsplanen.

Tenk på hvordan du vil bygge opp avhandlingen din og start med litteraturstudie av ditt fagfelt. Det er mulig å skrive og publisere artikler basert på litteraturstudier som senere kan brukes som litteraturdelen av avhandlingen.

Legg inn et fag om forskningsmetodikk i opplæringsplanen. Jeg anbefaler å ta dette faget etter første semester, slik at man har møtt noen problemer og fått litt praktisk erfaring i forskningen. Da er det enklere å forstå teorien.

Søk hjelp hos de som har gjort det før og delta i ph.d.-workshops, -samlinger og -seminarer. Man får nye ideer og mye motivasjon av det.

 

 

Skrevet av:
Siri H. Hollekim Haaland Rådgiver shh@forskningsradet.no
Publisert:
18.04.2016