Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Avsluttede Nærings-ph.d.-prosjekter

I listen under finner du et utvalg av prosjekter som er blitt utført under Nærings-ph.d.-ordningen. Her forteller kandidatene om sin rolle som Nærings-ph.d.-kandidat, og hvordan de opplevde å forske i et prosjektsamarbeid mellom akademia og næringslivet.

 

Avsluttet i 2015


Agder Energi: Bernt Blindheim

Bernt Blindheim forsket på hvilke faktorer som påvirker om det gis tillatelse til utbygging av vindkraftanlegg i Norge. Blindheim tok Nærings-ph.d.'en ved Universitetet i Stavanger, mens han var ansatt i Agder Energi. 

GE Vingmed Ultrasounds: Jørn Bersvendsen

Nærings-ph.d.-kandidat Jørn Bersvendsen utviklet en geometrisk 3D-datamodell som kan beskrive hjertefunksjoner på en presis måte. Han var en av flere stipendiater tilknyttet SFI CCI, og et godt eksempel på hvordan Forskningsrådets ulike ordninger samspiller med hverandre.        

Menon: Gjermund Grimsby

Gjermund Grimsby i analyseselskapet Menon har i sin Nærings-ph.d. blant annet sett nærmere på hvordan investorer og kreditorer med kompetent kapital kan gjøre lønnsomme investeringer i markeder der andre ikke lykkes.        

Metas: Rokas Kubilius

I sin Nærings-ph.d. forsket Rokas Kubilius på utfordringen med å skille fisk og gassbobler fra hverandre når de observeres med et multifrekvens-ekkolodd. Han er fornøyd med den praktiske erfaringen han har fått gjennom ordningen.       

PPM: Audun Sanderud

Hvordan kan roboter og mennesker arbeide enda bedre sammen? Det ville Audun Sanderud finne ut mer om. Nærings-ph.d. ga han muligheten til å gjennomføre sin doktorgrad i Japan, landet som kanskje har den mest avanserte robotteknologien i verden.        

Umoe Mandal: Øyvind F. Auestad

Øyvind Auestad var Nærings-ph.d. hos Umoe Mandal og NTNU, og forsket på hvordan personell på offshore vindmølleparker kan fraktes til jobb i all slags vær.
 

Avsluttet i 2014


Accenture: Vegard Kolbjørnsrud
I prosjektet ”Innovation in Communities” forsket Vegard Kolbjørnsrud på collaborative communities og disse klyngenes implikasjoner for organisering, innovasjonsledelse og strategi. Nærings-ph.d.-prosjektet var et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI og Accenture.

Gastronomisk institutt: Guro Helgesdotter Rognså

En emulsjon er en blanding av to væsker som ikke er blandbare med hverandre. Det har vært forsket mye på emulsjoner fra et matindustrielt perspektiv, men sjeldent med et gastronomisk fokus. Guro Helgesdotter Rognså har gjort noe med dette i sin Nærings-ph.d.        

Nordic Nanovector: Ada Repetto-Llamazares

Nærings-ph.d.-kandidat Ada Repetto-Llamazares har bidratt i biotekselskapet Nordic Nanovectors arbeid med å utvikle en ny behandling av lymfekreft. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Universitetet i Oslo.        

Norske Skog Saugbrugs: Hanne Narvestad

Misfarging av mekanisk fremstilte trefibre i produksjonsprosessen har tidvis vært et stort problem for papirprodusenten Norske Skog Saugbrugs AS. Gjennom Nærings-ph.d.-prosjektet til Hanne Narvestad har man kommet nærmere enn løsning på blant annet dette problemet.

Skretting Aquaculture Research Centre: Julia Wolska

Målet med Julia Wolskas Nærings-ph.d.-prosjekt var å øke forståelsen av, og oppnå bedre kontroll med, faktorene som påvirker fysisk kvalitet av ekstrudert fiskefôr. Prosjektet var et samarbeid mellom Skretting Aquaculture Research Centre, og Lund Universitet i Sverige.

Sparebank 1 Nord-Norge: Ola Løvsletten

Gjennom Ola Løvsletten sitt Nærings-ph.d.-prosjekt fikk Sparebank 1 Nord-Norge en bedre forståelse for beregning av markedsrisiko, ved hjelp av såkalte «multifraktale volatilitetsmodeller». Løvsletten gjennomførte sitt prosjekt som kandidat ved Universitetet i Tromsø.

StormGeo: Siri Kalvig

Siri Kalvig forsket på bølgers effekt på havvind og hvordan dette påvirker vindmølleparker til havs. Nærings-ph.d.-prosjektet gjennomførte hun som doktorgradskandidat ved Universitetet i Stavanger, og som ansatt hos StormGeo.
 

Avsluttet i 2013

 
Norconsult: Sebastiano Lombardo

Sebastiano Lombardo var en av Nærings-ph.d.-ordningens første kandidater. Temaet for doktorgraden var innovasjonsmetodikk, og handlet om de kreative prosessene som oppstår i ingeniørfagene når konsulenter og oppdragsgivere samarbeider om prosesser.

Skretting Aquaculture Research Centre: Vukasin Draganovic
Å erstatte fiskemel med vegetabilske ingredienser i fiskefôr byr på utfordringer i produksjonsprosessen. Gjennom sitt Nærings-ph.d.-prosjekt fant forsker Vukasin Draganovic viktige egenskaper i råvarer og en plante som gir gode resultater.

Skrevet av:
Siri H. Hollekim Haaland Rådgiver shh@forskningsradet.no
Publisert:
20.04.2016