Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

MILJØFORSK bevilger 52 millioner kroner til seks nye forskerprosjekter

De nye prosjektene skal forske på kulturminner og kulturmiljøer og økosystembasert naturforvaltning.

MILJØFORSKs programstyre har i møte 6. desember fordelt totalt 52 millioner kroner til seks forskerprosjekter. I behandlingen la styret vekt på den eksterne kvalitetsvurderingen og hvordan søknadene oppfyller føringene og viktige forhold for utlysningen. Totalt ble det behandlet 34 søknader med et samlet søknadsbeløp på 300 mill. kroner.

– Det er gledelig at vi i år har lyktes i å mobilisere til brede, tverrfaglige søknader som svarer på viktige samfunnsutfordringer, samtidig som de holder meget høy faglig kvalitet, sier programstyreleder Tora Aasland. 

Prosjektene som får midler er:

Prosj.nr.

Tittel

Institusjon

294314

Cultural Heritage Sites in Coastal Areas. Monitor, Manage and Preserve Sites and Landscapes under Climate Change and Development Pressure

NIKU

294584

Sustainable Adaptation - Resilience in Urban Regeneration [ADAPT]

NIKU

294893

Bridging diverse knowledges for improved salmon management: Linking cultural and biophysical dimensions

NINA

295004

Coastal foodscapes: a place-based perspective on heritage rooted in coastal ecosystems

NIVA

295088

Localizing the 2030 Agenda for Sustainable Development for the Barents Sea-Lofoten ecosystem in a changing climate (LoVeSe-SDG)

UiB

295191

Real-world ecosystem management: Identifying knowledge gaps and overcoming societal barriers

NINA

 

Søkere som ikke er nevnt i listen vil få avslag. Mange av søknadene hadde høy til meget høy faglig kvalitet. Det var derfor mange gode søknader som ikke kunne innvilges innenfor budsjettrammene.

Det tas forøvrig forbehold om Stortingets godkjennelse av Statsbudsjettet for 2019.

Formelle tilbakemeldinger
Alle søkere vil sammen med den formelle tilbakemeldingen (avslagsbrev eller bevilgning/invitasjon til å sende inn revidert søknad) få tilsendt panelets evaluering som støtte for programstyrets behandling. Alle brev vil bli sendt ut før jul. Ikke alle prosjekter kan regne med å få innvilget fullt søknadsbeløp.

Eventuelle spørsmål kan etter at formell tilbakemelding er mottatt, rettes til Jonas Enge eller Eli Ragna Tærum.

Skrevet av:
Jonas Enge Seniorrådgiver +47 22 03 71 07 jen@forskningsradet.no
Publisert:
06.12.2018
Sist oppdatert:
06.12.2018