Gå direkte til innhold

Oppstartsseminar for nye prosjekter med presentasjoner

Sted:
Forskningsrådets lokaler
Starter:
13.09.2017 09:30 CET
Avsluttes:
13.09.2017 16:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Forskere som startet nye prosjekter etter to utlysninger i 2016, var samlet til felles møte for å presentere prosjektene for hverandre og forvaltningen.

Prosjektene ble innvilget etter følgende utlysninger:
Forskning på miljøgifter og andre forurensninger – sammenhenger og konsekvenser for miljø, samfunn og helse (MILJØFORSK, BEDREHELSE og CHINOR)

Fellesutlysning: forskning på miljøgifter og andre forurensninger i kystsonen, havet og polare områder (MILJØFORSK, KLIMAFORSK, MARINFORSK og POLARPROG)

Formål med seminaret var:

  • Skape en møteplass for presentasjon og diskusjon av prosjekter.
  • Gi informasjon om Forskningsrådet, programmet MILJØFORSK, og relaterte aktiviteter.
  • Presentere mål for og forventninger til handlingsrettet forskning.
  • Fortelle om våre forventninger til formidling fra prosjektene.

 

Presentasjoner/Innlegg