Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

247 treff
21.12.16

Verden trenger nye løsninger knyttet til mat, vann og energi

Samspillet mellom mat, vann og energi spiller en viktig rolle for politikkutforming, forskning og for samfunnet. Byområdene har utfordringer med befolkningsøkning, knapphet på mat og utilstrekkelig energi.
03.05.16

Miljø 2015 har levert

Årsrapporten som beskriver hva Miljø 2015 og MILJØFORSK oppnådde i 2015, er nå publisert. I overgangen mellom de to programmene er det laget en synteserapport. Bli mer kjent med nettversjonen.
26.04.16

– Forskerne må bli mer aktive i offentlig debatt

Skal det grønne skiftet realiseres, må både politikere, næringslivet og forskere gjøre en langt større innsats enn i dag, ifølge NINA-forsker Bjørn Kaltenborn.
26.04.16

Delte meninger om grønt skifte

Er så et grønt skifte på gang? På konferansen "Norsk miljøforskning underveis" ble deltakerne bedt om å svare. 43 prosent svarte ja, 57 prosent svarte nei. Også på talerstolen var synspunktene delte.
19.04.16

Ti års miljøforskning oppsummert

Det er tette koblinger mellom arter, og dagens raske tap av biologisk mangfold kan føre til uventet hurtige omveltninger i økosystemene. Dette er ett av mange budskap fra forskerne bak rapporten «Norsk miljøforskning mot 2015».
07.04.16

Nye faktaark fra Miljø 2015

Verdien av å ta vare på kulturlandsskapets biologiske mangfold og mangfoldet i jordbruket. Det er temaet i to nye faktaark fra Miljø 2015. Naturmangfold og økosystemtjenester er også en vesentlig del av resultatene som presenteres i synteserapporten som snart legges frem på konferansen Norsk miljøforskning underveis.
17.03.16

Kommunene behøver mer klimahjelp fra staten

Regjeringen slo for syv år siden fast at kommunene må spille en viktig rolle i klimaarbeidet. Er det blitt slik?
10.03.16

En klimapolitikk med bare vinnere

Er det mulig å redusere klimagassutslippene på en måte der vår generasjon ikke kommer tapende ut? Ja, mener økonomiforskere. De foreslår å bruke pensjonsfondet – eller å ta opp lån.
23.02.16

Meld deg på!

Konferansen "Norsk miljøforskning underveis" gir en syntese av mange tema som miljøforskningen har dekket de siste 10 årene. Vi tar også miljødebatten, og ser på mulighetene og utfordringene som ligger i grønn omstilling. Påmeldingsfristen er fredag 4. mars.
10.02.16

Husk at fristen for å søke om midler fra ERANet-LAC er 10. mars

Bioøkonomi er et av temaene for den andre ERANet-LAC utlysningen som ble publisert den 1. desember 2015.
09.02.16

Norske aktører deltar i internasjonale konsortier for å skape bedre byer

17 nye prosjekter fikk før jul midler fra utlysningen Smart Cities and Communities (ENSCC). Fire av de felleseuropeiske FoI-prosjektene har norsk deltakelse. Tre av dem er forankret på Vestlandet.
03.12.15

Siste nytt fra JPI Vann

Mye skjer i JPI Vann for tiden, både med organisatorisk og strategisk arbeid, samt igangsetting av nye prosjekter.
02.12.15

Tre prosjekter med norsk deltakelse

Tre av seksten prosjekter som JPI Water vil finansiere etter utlysningen under WaterWorks2014, har norsk deltakelse.
29.11.15

Fremtidens byer skal bygges på kunnskap

Byenes befolkning øker, og i takt med dem utfordringene. Men de rette grepene kan snu dem til muligheter. Derfor styrker Forskningsrådet nå byforskningen.
21.09.15

Søker etter radikalt nytenkende idéer til morgendagens byer

Denne idélaben skal bidra til det grønne skiftet ved å få frem dristige og bærekraftige løsninger og konsepter for byer anno 2040. Det er enkelt å søke og fristen er 10. oktober 2015.
04.09.15

Kartlegger nasjonal innsats på miljø-, klima- og polarforskning

I høst kartlegger Forskningsrådet nasjonal innsats på miljø-, klima- og polarforskning. Høy svarprosent fra forskningsmiljøene og aktuelle bedrifter er viktig og avgjørende for å gi myndighetene et godt kunnskapsgrunnlag.
28.08.15

Delta i den forberedende fasen

Naturpanelet setter i gang arbeidet med tematiske utredninger om fremmede arter og om bærekraftig bruk. Du kan delta.
03.07.15

Nye faktaark fra Miljø 2015

Det mangfoldige livet i mosen. Og pollen for å beskrive det biologiske mangfoldet av planter. Det er temaene i to nye faktaark fra Miljø 2015.
26.06.15

Planlagt CHINOR-utlysning avlyses

Høstens planlagte utlysning av midler til forskningssamarbeid med Kina innen energi, klima og miljø avlyses.
22.06.15

Idélab – et laboratorium for fremtidens byer

Hva er godt bomiljø og bærekraftige løsninger i byer i 2040? Det skal deltakerne i Forskningsrådets neste idélab finne ut.
09.06.15

Nye kjemikalier – nye miljøutfordringer

Kjemiske stoffer fra hverdagsprodukter reiser langt. Modeller og målinger i kombinasjon har vist hvordan nye miljøforurensninger som klorparafiner og siloksaner spres i nordområdene.
22.05.15

Fem forskningsprosjekter får EU-stimuleringsmidler

Fem norske forskningsprosjekter får stimuleringsmidler for å ha tatt på seg ledende roller innenfor EUs miljø- og klimaprogram.
21.05.15

Presenterte resultater med stor faglig bredde

Det var godt oppmøte og ble presentert resultater med stor faglig bredde innen miljøforskningen på Miljø 2015s siste stipendiatsamling.
19.05.15

Nominer unge forskere til utredningsarbeid i IPBES

Naturpanelet (IPBES) inviterer til nominering av unge forskere fra Norge til trening i utredningsarbeid.
12.05.15

Arealforvaltning i kystsonen

Fem programmer har gått sammen om å lyse ut til sammen 45 mill. kroner til forskning som kan bidra til helhetlig forvaltning av arealene i kystsonen.
12.05.15

Meld deg på informasjonsmøte om MILJØFORSK

MILJØFORSK inviterer til informasjonsmøter om programmet og årets utlysninger i Trondheim, Tromsø og Oslo. Dette vil bli en anledning til å bli informert, men også til å møte andre forskere og brukere av miljøforskning. Kanskje det kan resultere i nye samarbeid til søknadsskrivingen!
07.05.15

Økosystemforskning krysser grenser mellom vitenskap og samfunn

Polarnatten, fjellet, vestlandsnaturen, torsken og bjørkeskogen er noe av det som skal studeres nærmere når 17 økosystemprosjekter nå setter i gang. Selv om bredden er stor er dette kunnskap både forvaltning og myndigheter trenger.
06.05.15

Ambisiøse planer for miljøforskningen

Det nye programmet for miljøforskning, MILJØFORSK, kommer nå med den første av årets fire utlysninger.
04.05.15

Miljøinstituttene bør bli mer offensive

Forskningen ved miljøinstituttene er gjennomgående faglig solid. Men instituttene bør orientere seg mer aktivt mot finansieringsmuligheter i EU og Forskningsrådet. De bør også øke samarbeidet med hverandre og med nye partnere i næringslivet og offentlig sektor.
20.04.15

MILJØFORSK starter opp med ambisiøse utlysningsplaner

Det nye programmet MILJØFORSK – Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling – planlegger å ha egen utlysning om naturmangfold og press på arealer. Og å være med på tre fellesutlysninger.