Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Støtte til 14 nye FoU-prosjekter i 2014

Programstyret fordelte totalt 65 millioner kroner til nye prosjekter innenfor utlysningens temaområde Land og Samfunn. I alt ble det bevilget midler til 14 prosjekter.

Til søknadsfristen 29. mai kom det inn 76 søknader for totalt 369 millioner kroner til temaområdene Land og Samfunn.

Ikke alle kan regne med å få innvilget fullt søknadsbeløp. Resultatet for søknadsbehandlingen finner du i tabellen nederst på siden. Søkere som ikke er nevnt i listen må regne med avslag.

Mange av søknadene hadde høy til meget høy faglig kvalitet. Det var derfor mange gode søknader som ikke kunne innvilges innenfor budsjettrammene.

Utlysningsteksten og programplanen ble lagt til grunn ved søknadsbehandlingen. Avgjørende kriterier ved utvelgelse av søknader for finansiering var relevans i forhold til utlysningen, faglig kvalitet og gjennomførbarhet samt relevansen til programmets hovedfokus.

Det tas forøvrig forbehold om Stortingets godkjennelse av Statsbudsjettet for 2014.

Formelle tilbakemeldinger
Alle søkere vil sammen med den formelle tilbakemeldingen (avslagsbrev, kontrakt eller invitasjon til å sende inn revidert søknad) få tilsendt ekspertuttalelser innhentet som støtte for programstyrets behandling. Vi håper å kunne sende tilbakemeldinger i løpet av første halvdel av desember.

Eventuelle spørsmål rettes til programkoordinator Per Backe-Hansen etter at formell tilbakemelding er mottatt.

 

Prosjektnummer Tittel Institusjon
230275 LAND: Delimiting functional management units for partially migratory deer populations (DeerUnit) UiO
 
230278 LAND: Integrating scientific and traditional knowledge in adaptive management of semi-natural hay meadows. BIOFORSK
 
230279
 
LAND: Pollination; an ecosystem service affected by climate change UiO
 
230296 Land: Man and forests - an evaluation of management strategies for reduced deforestation and forest degradation UMB
 
230307 Tailoring the ecosystem services approach to landscape level management (TESL) NINA
 
230313 Society: Where and how should we build our homes? - Residential location, activity participation and travel behavior UMB
 
230319
 
The Arctic as a Mining Frontier: Sacrifice zones or sustainable development? UiN
 
230329
 
Adaptive goose management beyond borders NINA
230330
 
LAND - Assessing spatially explicit cultural ecosystem services for adaptive management in the Alpine North UiT
 
230335
 
Adaptive management: Is there a golden toolbox hidden behind a buzz word and a utopian panacea? NINA
 
230351
 
SAMFUNN: Green Urban Spaces - the role of the cemetery in multicultural and inter-religious urban contexts NIKU
 
230365
 
Bringing environmental knowledge into action: Environmental knowledge management in Norwegian local governments NTNU
 
230374
 
Designing knowledge-based management systems for environmental governance in Norway FNI
 
230623
 
Blurred Borders: Urbanization, Knowledge-Policy and Cross-Disciplinary Interaction for Sustainable Cities CIENS
 
     

 

Skrevet av:
Publisert:
07.11.2013
Sist oppdatert:
11.03.2014