Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon – Horisont 2020

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, og retter sin hovedinnsats mot tre felter:

  1. Fremragende vitenskap
  2. Konkurransedyktig næringsliv
  3. Forskning for å løse samfunnsutfordringene.

Sju sentrale samfunnsutfordringer er utpekt. Disse griper i hverandre, men for Miljø 2015s fagområder er det særlig utfordring 5 som er sentral: "Klima, miljø, ressursutnyttelse og råmaterialer". Samfunnsutfordringen favner bredt og utlyser problemstillinger knyttet til ressurseffektive samfunn og økonomier som er i stand til å møte og motvirke klimaendringer, og der en økende verdensbefolkning får dekket sine behov innenfor en bærekraftig forvaltning av klodens begrensede naturressurser og økosystemer.

Forskningsrådet har to nasjonale kontaktpersoner (NCP) som jobber i team for å mobilisere og bistå norske FoU-miljøer og næringslivet med veiledning og informasjon på disse fagområdene:

Ingunn Borlaug Lid er medlem i programkomiteen.

Se for øvrig Forskningsrådets sider om Horisont 2020 generelt og samfunnsutfordring nr. 5 spesielt.

Publisert:
17.02.2015