Gå direkte til innhold

Miljø 2015 er et bredt, tverrfaglig forskningsprogram som skal gi kunnskap om sentrale miljøspørsmål og danne grunnlag for framtidig politikkutforming.

Digital synteserapport - Norsk miljøforskning mot 2015

Nyheter

 • Miljø 2015 har levert

  Årsrapporten som beskriver hva Miljø 2015 og MILJØFORSK oppnådde i 2015, er nå publisert. I overgangen mellom de to programmene er det laget en synteserapport. Bli mer kjent med nettversjonen.

 • – Forskerne må bli mer aktive i offentlig debatt

  Skal det grønne skiftet realiseres, må både politikere, næringslivet og forskere gjøre en langt større innsats enn i dag, ifølge NINA-forsker Bjørn Kaltenborn.

 • Delte meninger om grønt skifte

  Er så et grønt skifte på gang? På konferansen "Norsk miljøforskning underveis" ble deltakerne bedt om å svare. 43 prosent svarte ja, 57 prosent svarte nei. Også på talerstolen var synspunktene delte.

Flere nyheter

Kalender

 • 20.04.16-21.04.16

  Norsk miljøforskning underveis

  Miljø 2015 overleverte stafettpinnen til MILJØFORSK. 10 år med miljøforskning og 12 temaer er samlet i en synteserapport og ble presentert. Den viser hva som er oppnådd gjennom Miljø 2015. Og vi så minst 10 år fremover. Et nøkkelord er grønn omstilling.

Se hele kalenderen