Gå direkte til innhold

Miljø 2015 varr et bredt, tverrfaglig forskningsprogram som skulle gi kunnskap om sentrale miljøspørsmål og danne grunnlag for framtidig politikkutforming.

Digital synteserapport - Norsk miljøforskning mot 2015

Nyheter

  • Miljø 2015 har levert

    Årsrapporten som beskriver hva Miljø 2015 og MILJØFORSK oppnådde i 2015, er nå publisert. I overgangen mellom de to programmene er det laget en synteserapport. Bli mer kjent med nettversjonen.

  • – Forskerne må bli mer aktive i offentlig debatt

    Skal det grønne skiftet realiseres, må både politikere, næringslivet og forskere gjøre en langt større innsats enn i dag, ifølge NINA-forsker Bjørn Kaltenborn.

  • Delte meninger om grønt skifte

    Er så et grønt skifte på gang? På konferansen "Norsk miljøforskning underveis" ble deltakerne bedt om å svare. 43 prosent svarte ja, 57 prosent svarte nei. Også på talerstolen var synspunktene delte.

Flere nyheter