Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

BiodivERsA

BiodivERsA er et ERA-NET innen biodiversitetsforskning med 21 forskningsfinansierende partnere fra 15 europeiske land, herunder Forskningsrådet.  Forskningsrådet ivaretar deltakelsen gjennom programmet Miljø 2015.

BiodivERsAs hovedmål er å bygge en dynamisk, bærekraftig plattform for å identifisere de viktigste spørsmålene knyttet til biodiversitet. Den støtter og fremmer forskning av biodiversitet som er relevant for å utforme politikk om og forvaltning av biodiversitet på et transnasjonalt europeisk nivå. Hvert år bestemmer nettverket seg for sin egen forskningsagenda for å sikre at de mest relevante emnene er prioritert. Denne er basert på allerede eksisterende nasjonale, europeiske og internasjonale agendaer. BiodivERsA tar utgangspunkt i sin forskningsagenda når de lyser ut midler. 

Miljø 2015 bidro i 2008 med i alt 3,0 mill kroner til en felleseuropeisk utlysning i regi av det første BiodivERsA. Det ble gitt støtte til 12 prosjekter innenfor en totalramme på ca. 15 mill. euro, herav tre prosjekter med norsk deltakelse. Syv prosjekter mottok midler etter utlysningen for 2010-2011, men Forskningsrådet deltok ikke denne gangen. Året etter deltok Norge i fire av de ni prosjektene som BiodivERsA vedtok å gi støtte, ett av dem som leder.

biodiversa

 

Publisert:
13.03.2009
Sist oppdatert:
03.10.2018