Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Programmets overordnede mål var å generere ny forskningsbasert kunnskap av høy vitenskapelig kvalitet om sammenhengen mellom miljø, arvelige faktorer og helse for å forebygge helseskader for så å bidra til bedre folkehelse. Programperioden gikk fra 2011 til 2015.

Mer om Miljøpåvirkning og helse

Programmet rettet oppmerksomheten mot menneskets helse i forhold til de miljøfaktorer vi eksponeres for og den betydning dette kan ha både for samfunn og individ. Innenfor programmet var miljøfaktorer avgrenset til kjemiske og biologiske kontaminanter og fysiske faktorer i utendørs luft eller innemiljø, i forbruks- produkter, samt matvarer og vann. Både miljø- og helseaspekter var integrert i forskerprosjektene.

Programmet tilstrebet tverrfaglighet. Behovet for mer samarbeid mellom molekylær- biologer, epidemiologer, toksikologer og andre faggrupper innenfor humanmedisin, odontologi, naturvitenskap og veterinærmedisin ble vektlagt.

Sentrale tema var:

  • Miljøpåvirkninger; helse og miljøfarlige kjemikalier – enkeltvis og i kombinasjoner, mat og vann, inneklima, luftforurensning og nanopartikler, støy, stråling, virkningsmekanismer ved miljøpåvirkning
  • Miljørelaterte sykdommer og helseskader; følsomme livsstadier, sykdommer som øker i forekomst, mistanke om miljøpåvirkning som årsaksfaktorer
  • Gen- og miljøinteraksjoner

 

Programmet ble avsluttet i 2015.