Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

168 treff
28.01.19

130 millioner til framtidens havteknologi

Et prosjekt som benytter teknologi fra oljenæringen til å løse grunnleggende kjemiske og biologiske utfordringer i landbasert lakseoppdrett, er blant 21 prosjekter som nå får til sammen 130 millioner kroner fra Forskningsrådets havteknologisatsing.
03.12.18

Nesten 15 mill. euro til å utvikle marine teknologier

ERA-NET Cofund MarTERA lyser for andre gang ut midler til transnasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter for å utvikle marin og maritim teknologi.
03.10.18

MarTERA legger ut ny utlysning i november / desember 2018

ERA-NET Cofund MarTERA lyser nok en gang ut midler til transnasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter for å utvikle marin og maritim teknologi.
07.09.18

70 millioner kroner til kommersialisering av forskningsresultater

Forskningsrådet utlyser støtte til kommersiell verifisering av lovende forskningsresultater. Søknadsfristen er 10. oktober.
20.06.18

Norge og Singapore fortsetter samarbeidet

Forskningsrådet og de maritime myndighetene i Singapore har fornyet sin samarbeidsavtale innen maritim forskning. En ny fellesutlysning er ute, med søknadsfrist 12. september 2018.
18.06.18

Utlysningen fra PILOT-E er publisert

PILOT-E lyser ut 100 millioner kroner til fremtidens klimanøytrale industri og miljøvennlig maritim transport. Søknadsfristen er 10. oktober.
07.05.18

Ny mulighet for å få støtte til havteknologiprosjekter

Forskningsrådet følger opp havteknologisatsingen og lyser nå ut vel 90 millioner kroner til innovasjonsprosjekter for å fremme grønn vekst, teknologiutvikling og kunnskapsoverføring på tvers av havnæringene.
02.05.18

Innovativ bedrift? Søk finansiering nå!

Forskningsrådet deler ut én milliard kroner til innovasjonsprosjekter i bedrifter. Pengene skal bidra til at bedrifter løser samfunnsutfordringer, sikrer bærekraftig verdiskaping og økonomisk vekst.
12.04.18

Hvem fortjener Forskningsrådets innovasjonspris i år?

Forskningsrådets innovasjonspris gis til en virksomhet som har utmerket seg med eksepsjonelt god utnyttelse av forskningsresultater og dermed skapt forskningsbasert innovasjon. Skynd deg og nominere din kandidat innen 6. mai!
08.02.18

100 millioner til ny havteknologi

Et prosjekt for å utvikle teknologi som gjør det mulig å identifisere lakseindivider i en merd og følge med på hvordan de vokser og utvikler seg, er ett av 11 prosjekter som nå får midler fra Forskningsrådets havteknologisatsing. 
25.01.18

Over én milliard kroner til innovasjon for bedrifter

141 bedrifter får til sammen over en milliard kroner til forskning fra Forskningsrådet. Pengene skal bidra til innovasjon og nye arbeidsplasser i norske bedrifter. 
06.12.17

Norske havteknologibedrifter med internasjonal suksess

Norge har gjort det svært bra i en internasjonal utlysning av forskningsmidler til havteknologi. Med deltakelse i 12 av 20 innvilgede prosjekter bekrefter norske bedrifter og forskningsmiljøer sin solide internasjonale posisjon innenfor havteknologi.
25.10.17

Stor interesse for Forskningsrådets havteknologiutlysning

– Mange søknader til årets utlysning viser at havteknologisatsingen er viktig støtte for bedrifter som vil utvikle tverrsektoriell havteknologi som ledd i den pågående omstillingen i havnæringene, sier divisjonsdirektør Fridtjof Unander.
31.08.17

Ny, revidert programplan MAROFF

Med utgangspunkt i revidert Maritim21 strategi har MAROFF publisert en revidert programplan.
22.08.17

Hvem fortjener Forskningsrådets priser for unge fremragende forskere?

Det er fortsatt mulig å sende inn forslag til Forskningsrådets tre nye priser. Prisene er fordelt på fagområder, og premierer kvalitet, selvstendighet og faglig nyskaping blant forskere under 38 år. Send oss dine forslag før 15. oktober.
22.05.17

1,1 milliarder kroner til innovasjonsprosjekter

Forskningsrådet lyser nå ut et rekordhøyt beløp til innovasjonsprosjekter i næringslivet.
12.05.17

Støtte til teknologiutvikling på tvers av blå sektor

Forskningsrådet lyser nå ut vel 100 millioner kroner til forskningsprosjekter i bedrifter for å fremme teknologiutvikling og kunnskapsoverføring på tvers av de havbaserte næringene.
30.03.17

Ny Idélab: "Industri 4.0 på norsk"

Forskningsrådets neste Idélab går av stabelen i juni og vil handle om digitalisering av industrien. 25 håndplukkede eksperter og brukere samles i tre dager.
05.01.17

Internasjonalt samarbeid for å utvikle havteknologi

Et nytt europeisk forskningssamarbeid åpner nye muligheter for norske bedrifter og forskningsmiljøer i blå sektor. I MarTERA går Norge og 15 andre land sammen om å lyse ut 30 millioner euro til å utvikle ny marin og maritim teknologi.
02.01.17

Teknologiutvikling for taredyrking

Med 8,7 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet setter nå Møre Maritime AS i gang arbeidet med å utvikle fartøy og teknologi for industriell taredyrking i Norge. Prosjektet er en del av Forskningsrådets havteknologisatsing for å stimulere til samarbeid på tvers av de norske havnæringene.
16.12.16

Nesten 100 millioner til havteknologiprosjekter

Forskningsrådet har bevilget vel 93 millioner kroner til 12 nye innovasjonsprosjekter i bedrifter som leverer teknologiløsninger til havnæringene. Bevilgningen er en del av havteknologisatsingen som er et samarbeid mellom flere programmer i Forskningsrådet.
15.12.16

137 millioner til nye MAROFF prosjekt

Programstyret for MAROFF behandlet på sitt møte 14. desember søknadene for høsten 2016. Totalt ble det bevilget midler til 19 nye prosjekter med oppstart i 2017.
01.11.16

Mange muligheter for Norge som maritim nasjon

Maritim21-strategien ble tirsdag overlevert næringsminister Monica Mæland. - Vi trenger nye bedrifter med vekstambisjoner, og vi må satse der vi allerede er gode. Vi må være i front på forskning, innovasjon og utvikling, ikke minst innen ny teknologi, sa næringsministeren under overrekkelsen.
19.10.16

Mange søker støtte til havteknologi

Til søknadsfristen 12. oktober fikk Forskningsrådet inn 34 søknader om støtte til nye havteknologiprosjekter fra 2017. Til sammen er det søkt om prosjektstøtte for 216 millioner for å utvikle teknologi på tvers av blå sektorer.
01.06.16

Satser på havteknologi

Forskningsrådet har lansert en egen havteknologisatsing som samler aktiviteter i de ulike havrelaterte programmene. Satsingen består bl.a. av fellesutlysninger for å stimulere til samarbeid på tvers av sektorer.
30.05.16

Nærmer seg SciFi-løsning på lakserømming

Intelligente miniubåter som kontinuerlig saumfarer merder på jakt etter rifter og hull, kan løse problemene med rømt oppdrettslaks. Robotene er på full fart inn i norsk havbruk.
26.05.16

PILOT-E skal gi 70 millioner til klimavennlig sjøtransport

PILOT-E er en ny støtteordning skal sette fart på utviklingen av miljøvennlig energiteknologi. 70 millioner kroner skal gå til klimavennlige skip.
25.05.16

Arbeidsgruppene samlet

56 deltakere var nylig samlet til første samling med arbeidsgruppene sine. De har 80 ulike innspill fra 40 organisasjoner å jobbe videre med.
13.05.16

Vekst i havøkonomien forutsetter bærekraftig forvaltning

Med rapporten "The Ocean Economy in 2030" setter OECD søkelyset på betydningen av å se havet i et helhetlig perspektiv for å kunne oppnå økonomisk vekst fra de havbaserte næringene. Det handler om økonomi og næringsliv, arbeidsplasser og transport, men også om ressurser, miljø og muligheter til rekreasjon.
14.04.16

Enormt potensial for ny maritim virksomhet

Potensialet i havrommet er enormt, viser en fersk analyserapport. Den har sett på drivkrefter for alle havnæringene samt deres påvirkning på den maritime næringen i Norge.