Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Utlysningen fra PILOT-E er publisert

PILOT-E lyser ut 100 millioner kroner til fremtidens klimanøytrale industri og miljøvennlig maritim transport. Søknadsfristen er 10. oktober.

Utlysningen er rettet mot prosjekter som skal realisere fremtidens klimanøytrale industri. I tillegg er det en ny mulighet for prosjekter innen miljøvennlig maritim transport.

Forskningsrådet, ved ENERGIX og MAROFF, Innovasjon Norge har til sammen satt av 100 millioner kroner. Utlysningen inngår i Forskningsrådets satsing Lavutslipp 2030Sluttkunden som skal ta i bruk den nye løsningen vil i tillegg kunne kvalifisere for investeringsstøtte fra Enova. Prosjekter som har overføringsverdi til CO2-fangst fra industriutslipp vil kunne få finansiering fra Gassnova.

Tema 1: Utslippsfri maritim transport 2.0
Første generasjon elektriske fartøy er nå på vei med over 40 batteriferger og en rekke andre fartøy er på planleggingsstadiet eller allerede sjøsatt. Nå etterlyser vi lav- eller nullutslippsløsninger for enda flere segmenter innen maritim transport. 

Vi åpner for å støtte prosjekter som skal utvikle konsepter med lengre rekkevidde, høyere fart over lengre strekninger eller mulighet for hyppigere avganger, både for transport av personer, gods og andre operasjoner til sjøs. Innen mange av disse segmentene er fullstendig nullutslipp ennå ikke innen rekkevidde, og utslippsfri drift i deler av driftsmodus kan være et viktig steg på veien.

Tema 2: Fremtidens klimanøytrale industri
Landbasert industri står for om lag en firedel av Norges klimagassutslipp. (Illustrasjon: Enova) Nasjonale mål for 2050 innebærer at industrien må utvikles i retning av tilnærmet nullutslipp. Innovasjon og teknologiutvikling blir avgjørende for å kunne oppfylle våre klimaforpliktelser og sikre industrien fortsatt konkurransekraft. Nye løsninger kan også danne grunnlag for ny, fremtidsrettet næringsvirksomhet. Vi åpner for å støtte løsninger eller forretningsmodeller som kan gi vesentlige utslippskutt i den landbaserte industrielle verdikjeden.

Et PILOT-E-prosjekt skal:

  • beskrive hele løpet fra idé til fullskala demonstrasjon av nye konsepter eller innovative løsninger under reelle driftsforhold, inkludert nødvendige forskningsaktiviteter
  • ha utarbeidet en realistisk plan for utviklingsløpet fram til markedsklart produkt eller løsning
  • være innenfor tematiske føringer og prioriteringer presentert nedenfor
  • ha et forsert utviklingsløp og være gjennomført innen 3 år. Dette kan utvides til 5 år for større industrielle prosjekter.

PILOT-E skal bidra til å forsere og stimulere næringens ambisjoner for miljøvennlige energiløsninger. Bransjeaktørene ble derfor invitert til dialog og innretning på utlysningen. Mange gode innspill kom inn, utlysningen er bearbeidet og den endelige utlysningen ligger nå ute.

Du finner fullstendig utlysningstekst og søknadsskjema her:
PILOT-E utlyser 100 millioner til løsninger for utslippsfri maritim transport og fremtidens klimanøytrale industri

Har du spørsmål knyttet til PILOT-E-utlysningen, ta gjerne kontakt med oss.

Fakta om Pilot-E

PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. I 2018 omfatter utlysningen også finansiering fra Gassnova.

Målet med PILOT-E er å få gode løsninger raskere ut i markedet samtidig som nytt og eksisterende næringsliv utvikles. Ordningen skal bidra til at miljøvennlige løsninger blir utviklet og tatt i bruk for å bidra til utslippskutt i Norge og internasjonalt.

PILOT-E vil følge aktørene gjennom hele utviklingsløpet – fra idé til marked. Status som PILOT-E prosjekt innebærer:

  • én søknad for bedriftene og samordnet beslutning om støtte for hele utviklingsløpet, fram til løsningen er klar for å tas i bruk kommersielt for første gang
     
  • tett oppfølging av prosjektene og sterk koordinering mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Gassnova og Enova

 

(Illustrasjon: Enova)

Skrevet av:
Elisabeth Skjønsberg Rådgiver +47 22 03 71 83 els@forskningsradet.no
Publisert:
19.06.2018
Sist oppdatert:
04.02.2019