Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Teknologiutvikling for taredyrking

Med 8,7 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet setter nå Møre Maritime AS i gang arbeidet med å utvikle fartøy og teknologi for industriell taredyrking i Norge. Prosjektet er en del av Forskningsrådets havteknologisatsing for å stimulere til samarbeid på tvers av de norske havnæringene.

De store forventningene knyttet til økt produksjon av tang og tare i Norge, åpner nye muligheter for norsk leverandørindustri.

I samarbeid med teknologibedrifter innenfor fiskeri, havbruk, landbruk og offshorenæringen vil Møre Maritime utvikle fartøy, teknologi og utrustning for å håndtere industriell produksjon, høsting og lagring av tare. Nå er søknaden om prosjektstøtte på 8,7 millioner kroner fra Forskningsrådets havteknologisatsing innvilget.

– Prosjektet skal etablere verdens første rendyrkede fartøykonsept for industriell taredyrking, sier daglig leder Svein Knudtzon Waagbø ved Møre Maritime AS. Med seg på laget har de en rekke leverandørbedrifter med ulik teknologikompetanse og forskningspartnere fra Sintef Fiskeri og havbruk og NTNU.

Sikter på internasjonalt marked

– I løpet av tre år tar vi sikret på å utvikle ny teknologi og nye løsninger som er spesialisert for dyrking og håndtering av tare slik at dette kan industrialiseres, forklarer Waagbø. Ambisjonen er å bli en ledende utstyrsleverandør for en voksende tarenæring, på samme måte som bedriften tidligere har bygd seg opp innenfor tradisjonelt havbruk.

– Gjennom prosjektet vil de norske partnerne få et forsprang i markeder også utenfor Norge der omsetning av tare har et enda høyere potensial, sier Waagbø.

Møre Maritime har lang erfaring med havbruksfartøy og vil nå utvikle ny teknologi og nye løsninger for industriell dyrking og håndtering av tare. (Foto: Møre Maritime AS)

Satsing på havteknologi

– Dette er et veldig spennende prosjekt. Tare kan bli stort i den nye norske havøkonomien, sier fiskeriminister Per Sandberg.

– Norge har verdensledende selskaper, vi har ledende forskningsmiljøer og vi har store havområder med rike biologiske ressurser. Norge har de beste forutsetninger for å legge til rette for vekst i havnæringene, sier fiskeriministeren.

Regjeringen lanserte i vår en egen havteknologisatsing i regi av Forskningsrådet for å stimulere til samarbeid på tvers av de havbaserte næringene. Målet er å skape vekst og nye jobber ved å bruke kompetanse på tvers av sektorer.

Havteknologi i Forskningsrådet 

Forskningsrådet har i 2016 satset på å styrke norsk leverandørindustri knyttet til havnæringene gjennom å samle aktivitet i flere programmer og lyse ut rundt 100 millioner kroner til havteknologiprosjekter på tvers av de blå næringene.

– Målet var å mobilisere til kompetanse- og teknologioverføring på tvers av sektorer og få fram nye teknologiprosjekter, sier divisjonsdirektør Fridtjof Unander i Forskningsrådet.

Til den første utlysningen kom det inn mange spennende søknader, og det settes nå i gang 12 prosjekter som tar sikte på å utvikle nye løsninger for både maritim sektor, havbruksnæringen, offshore vind og petroleumsnæringen. Prosjektet ved Møre Maritime for å utvikle konseptfartøy for industriell taredyrking er ett av disse.

Ny mulighet for norske miljøer

Nå styrker Forskningsrådet havteknologi med internasjonal satsing.

– Akkurat nå inviterer vi i samarbeid med det europeiske fellesprogrammet JPI Oceans norske forskningsmiljøer og teknologibedrifter til å delta i internasjonale samarbeidsprosjekter om havteknologi. 16 land har sammen med EU-kommisjonen lyst ut 30 millioner euro for å styrke marin og maritim teknologiutvikling. Vi håper de norske havnæringene vil bli aktive partnere i denne satsingen, sier Unander.

Norge ved Forskningsrådet har satt av 4 millioner euro til å støtte norske deltakere i prosjekter som innvilges.

Havteknologisatsingen

Havteknologisatsingen er et målrettet samarbeid mellom ulike programmer og ordninger i Forskningsrådet for å stimulere til overføring av kompetanse og teknologi på tvers av de havbaserte næringene med mål om å skape nye arbeidsplasser og økt verdiskapning.
Utlysning i 2016: ca. 100 mill. kroner gjennom tre fellesutlysninger

 

Prosjekt: Utvikling av konseptfartøy med dekksutrustning og kvalitetsbevarende teknologi for industriell taredyrking

  • Prosjekteriode: 2017-2019
  • Støtte fra Forskningsrådet: 8,7 mill. kr, totalbudsjett 17,1 mill. kr
  • Bedriftspartnere: Møre Maritime AS, MacGregor Norway AS, Mustad Autoline AS, Orkel AS, Stranda Prolog SA, Abyss Aqua AS, Polyform AS
  • Forskningspartnere: Sintef Fiskeri og havbruk, NTNU
  • Møre Maritime AS er et skipsteknisk konsulentfirma som har spesialisert seg på design av havbruksfartøy. Bedriften har 14 ansatte og base i Kristiansund.


 

 

Skrevet av:
Anne Ditlefsen Seniorrådgiver 22 03 71 54 adi@forskningsradet.no
Publisert:
02.01.2017
Sist oppdatert:
03.01.2017