Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Ny mulighet for å få støtte til havteknologiprosjekter

Forskningsrådet følger opp havteknologisatsingen og lyser nå ut vel 90 millioner kroner til innovasjonsprosjekter for å fremme grønn vekst, teknologiutvikling og kunnskapsoverføring på tvers av havnæringene.

Det trengs et betydelig forsknings- og innovasjonsløft for å utvikle ny havteknologi, som avansert og spesialisert utstyr, lavutslippstransport og autonome fartøy, teknologi for pålitelige havobservasjoner og for trygge marine og maritime operasjoner. Det kan bare skje i samarbeid på tvers av alle marine og maritime teknologier.

Forskningsrådet lyser nå til sammen ut 92 millioner kroner til prosjekter som skal:

  • mobilisere teknologisk leverandørindustri til å utvikle løsninger og teknologi for utvikling innenfor fiskeri og havbruk inkludert foredling, fornybarsektoren og andre nye havbaserte næringer
  • mobilisere leverandørindustri i alle sektorer til å finne nye løsninger som bidrar til energieffektivisering og reduserte CO2-utslipp i de havbaserte næringene

Forskningsrådet oppfordrer med denne utlysningen til tverrsektorielt samarbeid mellom forskningsmiljøer og bedrifter i de havbaserte næringene: oljeselskap, rederier, verft, kraftselskaper, oppdrettsselskaper, fiskeriselskaper, foredlingsindustri og leverandørindustri. Hensikten er å fremme grønn vekst, teknologiutvikling og kunnskapsoverføring på tvers av havbaserte næringer. Søknadsfristen er 10. oktober.

Målet med havteknologisatsingen er å finne fram til nye teknologiske løsninger som utnytter kompetanse på tvers av havsektorene. Bildet illustrerer DNV GLs prosjekt Wind-powered Water Injection som fikk støtte ved tilsvarende utlysning i 2016. (Illustrasjon: DNV GL AS)

Søk riktig program

Havteknologisatsingen er et samarbeid mellom programmene MAROFF, HAVBRUK, ENERGIX, PETROMAKS2 og MARINFORSK. Generelt gjelder det at bedrifter skal sende søknaden til det programmet som anvendelsen av løsningene nærmest faller inn under – f.eks. skal prosjekter om havbruksteknologi sendes til HAVBRUK, og prosjekter om fiskeriteknologi til MARINFORSK osv.

Unntaket er prosjekter som går ut på å utvikle fartøyer og/eller ta i bruk maritim teknologi. Her skal alle søknader sendes til MAROFF, selv om anvendelsen er i andre havnæringer.

Bedrifter som har prosjekter som kan falle inn under flere programmer, og som dermed er usikre på hvor de skal sende søknaden, kan også sende søknaden til MAROFF.

All delutlysningene

Les mer om utlysningene på Forksningsrådets sider Søk om midler/Finn utlysninger. De enkelte delutlysningene er publisert som en del av respektive programmenes utlysning av innovasjonsprosjekter i næringslivet og ligger under fanen Planlagte fram til 29. august:

MAROFF:
140 millioner til innovasjonsprosjekter i næringslivet innenfor maritim sektor

MARINFORSK:
12 millioner til innovasjonsprosjekter i næringslivet innenfor havteknologi

HAVBRUK:
40 millioner til innovasjonsprosjekter i næringslivet innenfor havbruk

ENERGIX:
180 millioner til innovasjonsprosjekter i næringslivet som fremmer miljøvennlig energi

PETROMAKS2:
80–100 millioner til innovasjonsprosjekter i næringslivet innenfor petroleumsforskning

Skrevet av:
Anne Ditlefsen Seniorrådgiver 22 03 71 54 adi@forskningsradet.no
Publisert:
07.05.2018
Sist oppdatert:
09.05.2018