Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Norske havteknologibedrifter med internasjonal suksess

Norge har gjort det svært bra i en internasjonal utlysning av forskningsmidler til havteknologi. Med deltakelse i 12 av 20 innvilgede prosjekter bekrefter norske bedrifter og forskningsmiljøer sin solide internasjonale posisjon innenfor havteknologi.

Næringsminister Monica Mæland (Foto: Nærings- og firskeridepartementet) Norske havteknologimiljøer får nå tildelt vel 70 millioner kroner (7,1 millioner euro) til prosjekter som skal utvikle ny teknologi til bruk i havnæringene. Tildelingen er et resultat av søknadsbehandling i det internasjonale havteknologisamarbeidet MarTERA (Marine and maritime technology for a new era) der Norge deltar sammen med 14 andre land.

– Dette bekrefter at norske teknologibedrifter som satser på havet, markerer seg internasjonalt. Ambisjonen er at Norge skal være best på hav, og dette viser at det er store muligheter for flere norske bedrifter framover, sier næringsminister Monica Mæland (H).

MarTERA lyste i fjor ut 30 millioner euro som et spleiselag mellom medlemslandene og EU-kommisjonen, der Norge la inn 4 millioner euro. Utlysningen gjaldt prosjekter der partnere fra minst to land skulle samarbeide om å utvikle havteknologi for å møte behov innenfor fem satsingsområder:

  • Miljøvennlige maritime teknologier
  • Utvikling av nye materialer og konstruksjoner
  • Sensorer, automasjon, overvåking og observasjoner
  • Avanserte produksjonsprosesser
  • Trygghet og sikkerhet

Nesten doblet pott

Når det nå er bevilget 7,1 millioner euro som skal dekke norsk deltakelse i 12 prosjekter, betyr det at EU-kommisjonen vil bidra med 3,1 millioner euro til norske søkere i tillegg til de 4 millionen Norge la i potten.

ohn-Arne Røttingen (Foto: SverreChr.Jarild) – At norske forskningsmiljøer gjør det så bra i denne utlysingen, viser hvor viktig der er å delta på internasjonale samarbeidsarenaer. Med bidraget fra EU er tildelingen til de norske deltakerne nesten doblet sammenlignet med hva vi kunne ha delt ut gjennom en nasjonal utlysning, sier administrerende direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet. 

Norge attraktiv samarbeidspartner

Av de 12 innvilgede søknadene med norsk deltakelse er det norsk koordinator i åtte prosjekter. Tyskland og Frankrike peker seg ut som samarbeidsland, men til sammen er 11 land representert med partnerne i de 12 prosjektene.  

Alle prosjektene har samarbeidspartnere fra minst to land, og både forskningsmiljøer og bedrifter som deltakere. Blant de norske partnerne er til sammen 12 bedrifter representert, fra helt små bedrifter til mellomstore og store foretak. Det er særlig innenfor området sensorer, automasjon, overvåking og observasjoner de norske miljøene har lyktes, men det er også innvilget støtte til prosjekter på miljøvennlig maritim teknologi, trygghet og sikkerhet, og utvikling av nye materialer.

Teknologibehov på tvers av sektor

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Foto: OED) Blant forskningsmiljøene står NTNU og Sintef i særklasse med deltakelse i til sammen åtte prosjekter. Flere av prosjektene utvikler teknologi på tvers av sektor og er relevante for både offshorenæringer, skipsfart og havbruk.

– Norsk leverandørindustri i petroleumssektoren er i verdensklasse når det gjelder å finne framtidens teknologiske løsninger. Det viser også denne tildelingen hvor norske aktører har gjort det svært godt i en tøff internasjonal konkurranse. Derfor har det også vært avgjørende at petroleumsforskningen har blitt styrket betraktelig de siste årene, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Del av en langsiktig satsing

Den norske deltakelsen i MarTERA er en del av Forskningsrådets havteknologisatsing der det i tillegg skal deles ut 100 millioner kroner til nasjonale prosjekter for å utvikle ny teknologi innenfor de ulike havbransjene.

– Tildelingen i MarTERA er resultat av god mobilisering og er en viktig stimulans for norske teknologimiljøer, sier John-Arne Røttingen.

Overvåkingsteknologi for å kunne operere i islagte havområder er tema i ett av prosjektene som har fått støtte av MarTERA. – Vi får flere prosjekter, tilgang til nye samarbeidspartnere med annen kompetanse og det åpnes nye markeder. Ved å legge våre midler inn her, får vi en ekstragevinst og øker totalinnsatsen både i antall prosjekter og penger som investeres. Sammen med den nasjonale tildelingen vil dette gi et stort løft for norske havteknologimiljøer og bidra til å styrke framtidig satsing og norsk konkurransekraft på dette område, sier Røttingen.

Til den nasjonale utlysningen kom det inn til sammen 37 søknader. Hvilke søknader som får penger, vil bli besluttet i løpet av desember/januar i den ordinære tildelingsprosessen i Forskningsrådets programmer for maritim og marin forskning, havbruk, petroleum og brukerstyrt innovasjonsarena.

Skrevet av:
Anne Ditlefsen Seniorrådgiver 22 03 71 54 adi@forskningsradet.no
Publisert:
06.12.2017
Sist oppdatert:
19.12.2017