Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Internasjonalt samarbeid for å utvikle havteknologi

Et nytt europeisk forskningssamarbeid åpner nye muligheter for norske bedrifter og forskningsmiljøer i blå sektor. I MarTERA går Norge og 15 andre land sammen om å lyse ut 30 millioner euro til å utvikle ny marin og maritim teknologi.

Fridtjof Unander håper norsker bedrifter og forskningsmiljøer vil bli aktive partnere i kommende MarTERA-prosjekter. (Foto: Sverre Jarild) MarTERA er et såkalt ERA-NET Cofund og resultat av samarbeidet mellom JPI Oceans og det tidligere ERA-NET MARTEC. Norges deltakelse i MarTERA innebærer en internasjonal styrking av den norske havteknologisatsingen som ble lansert i 2016.

– Vi inviterer nå norske forskningsmiljøer og teknologibedrifter til å bli med i internasjonale samarbeidsprosjekter om havteknologi. Gjennom Forskningsrådet har Norge satt av 4 millioner euro til å støtte norske deltakere i prosjekter som innvilges. Samarbeid i ERA-NET Cofund betyr at midler fra deltakerlandene forsterkes med midler fra EU-kommisjonen slik at det i dette tilfellet totalt er tilgjengelig 30 millioner euro, forklarer divisjonsdirektør Fridtjof Unander i Forskningsrådet.

– Norges havnæringer er internasjonale og sterkt teknologiorientert. Det er derfor svært viktig at norske bedrifter og forskningsmiljøer blir aktive partnere i denne internasjonale havteknologisatsingen, sier Unander.

Fem satsingsområder

Utlysningen dekker bredden i havnæringene og er organisert i fem satsingsområder:

  • Miljøvennlige maritime teknologier
  • Utvikling av nye materialer og konstruksjoner
  • Sensorer, automasjon, overvåking og observasjoner
  • Avanserte produksjonsprosesser
  • Trygghet og sikkerhet

Målet med MarTERA er å styrke forskning og utvikling på havteknologier for å støtte bærekraftig vekst og forvaltning av havet. (Foto: fotolia.com)

Utlysningen er åpen for konsortier som består av minst to uavhengige institusjoner fra minst to ulike deltakerland. Det forventes at minst en av partnerne i konsortiet kommer fra industri.

Finn samarbeidspartnere

Hanna Lee Behrens håper å se mange norske deltakere på møtet i Brussel midt i februar. – For å finne mulige samarbeidspartnere og få mer informasjon om mulighetene i utlysningen inviterer vi nå forskere og bedrifter som er potensielle søkere, til å delta på et eget arrangement i Brussel i 15. februar, en såkalt brokerage event, sier spesialrådgiver Hanna Lee Behrens i Forskningsrådet. Hun er Norges kontaktperson for MarTERA-nettverket og for arrangementet.

– Møtet i Brussel vil være åpent for partnere fra alle sektorer og akademia som er interessert i bærekraftig utvikling av teknologi for marine og maritime næringer, presiserer hun.

Hun gjør samtidig oppmerksom på at det er mulig å søke Forskningsrådet om støtte til å utarbeide søknaden gjennom prosjektetableringsordningen PES.

Program, mer informasjon og påmeldingsskjema til brokerage event i Brussel er tilgjengelig på www.b2match.eu/martera. Påmeldingsfrist: 8. februar.

Bredt samarbeid

Finansieringsinstitusjoner i Belgia, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Spania, Norge, Tyrkia, Argentina, Hviterussland og Sør-Afrika samarbeider om MarTERAs første utlysning.

Støtte til norske aktører vil bli finansiert gjennom følgende programmer i Forskningsrådet: MAROFF, HAVBRUK, PETROMAKS2, BIA og POLARPROG.

Norske søknader må være i tråd med prioriteringene i disse programmene, i tillegg til å møte søknadskriteriene i MarTERA-utlysningen.

 

Skrevet av:
Anne Ditlefsen Seniorrådgiver 22 03 71 54 adi@forskningsradet.no
Publisert:
10.01.2017
Sist oppdatert:
26.01.2017