Gå direkte til innhold

Nyheter

Hvem fortjener Forskningsrådets innovasjonspris i år?

Forskningsrådets innovasjonspris gis til en virksomhet som har utmerket seg med eksepsjonelt god utnyttelse av forskningsresultater, og på den måten skapt forskningsbasert innovasjon. Nå kan alle nominere sin kandidat.
Dato: 25.04.2018

100 millioner til ny havteknologi

Et prosjekt for å utvikle teknologi som gjør det mulig å identifisere lakseindivider i en merd og følge med på hvordan de vokser og utvikler seg, er ett av 11 prosjekter som nå får midler fra Forskningsrådets havteknologisatsing. 
Dato: 13.02.2018

Over én milliard kroner til innovasjon for bedrifter

141 bedrifter får til sammen over en milliard kroner til forskning fra Forskningsrådet. Pengene skal bidra til innovasjon og nye arbeidsplasser i norske bedrifter. 
Dato: 19.02.2018

Norske havteknologibedrifter med internasjonal suksess

Norge har gjort det svært bra i en internasjonal utlysning av forskningsmidler til havteknologi. Med deltakelse i 12 av 20 innvilgede prosjekter bekrefter norske bedrifter og forskningsmiljøer sin solide internasjonale posisjon innenfor havteknologi.
Dato: 19.12.2017

Stor interesse for Forskningsrådets havteknologiutlysning

– Mange søknader til årets utlysning viser at havteknologisatsingen er viktig støtte for bedrifter som vil utvikle tverrsektoriell havteknologi som ledd i den pågående omstillingen i havnæringene, sier divisjonsdirektør Fridtjof Unander.
Dato: 30.10.2017

Ny, revidert programplan MAROFF

Med utgangspunkt i revidert Maritim21 strategi har MAROFF publisert en revidert programplan.
Dato: 31.08.2017

Hvem fortjener Forskningsrådets priser for unge fremragende forskere?

Det er fortsatt mulig å sende inn forslag til Forskningsrådets tre nye priser. Prisene er fordelt på fagområder, og premierer kvalitet, selvstendighet og faglig nyskaping blant forskere under 38 år. Send oss dine forslag før 15. oktober.
Dato: 10.10.2017

1,1 milliarder kroner til innovasjonsprosjekter

Forskningsrådet lyser nå ut et rekordhøyt beløp til innovasjonsprosjekter i næringslivet.
Dato: 06.06.2017

Støtte til teknologiutvikling på tvers av blå sektor

Forskningsrådet lyser nå ut vel 100 millioner kroner til forskningsprosjekter i bedrifter for å fremme teknologiutvikling og kunnskapsoverføring på tvers av de havbaserte næringene.
Dato: 14.05.2017

Ny Idélab: "Industri 4.0 på norsk"

Forskningsrådets neste Idélab går av stabelen i juni og vil handle om digitalisering av industrien. 25 håndplukkede eksperter og brukere samles i tre dager.
Dato: 19.05.2017

Internasjonalt samarbeid for å utvikle havteknologi

Et nytt europeisk forskningssamarbeid åpner nye muligheter for norske bedrifter og forskningsmiljøer i blå sektor. I MarTERA går Norge og 15 andre land sammen om å lyse ut 30 millioner euro til å utvikle ny marin og maritim teknologi.
Dato: 26.01.2017

Teknologiutvikling for taredyrking

Med 8,7 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet setter nå Møre Maritime AS i gang arbeidet med å utvikle fartøy og teknologi for industriell taredyrking i Norge. Prosjektet er en del av Forskningsrådets havteknologisatsing for å stimulere til samarbeid på tvers av de norske havnæringene.
Dato: 03.01.2017

Nesten 100 millioner til havteknologiprosjekter

Forskningsrådet har bevilget vel 93 millioner kroner til 12 nye innovasjonsprosjekter i bedrifter som leverer teknologiløsninger til havnæringene. Bevilgningen er en del av havteknologisatsingen som er et samarbeid mellom flere programmer i Forskningsrådet.
Dato: 16.12.2016

137 millioner til nye MAROFF prosjekt

Programstyret for MAROFF behandlet på sitt møte 14. desember søknadene for høsten 2016. Totalt ble det bevilget midler til 19 nye prosjekter med oppstart i 2017.
Dato: 15.12.2016

Mange muligheter for Norge som maritim nasjon

Maritim21-strategien ble tirsdag overlevert næringsminister Monica Mæland. - Vi trenger nye bedrifter med vekstambisjoner, og vi må satse der vi allerede er gode. Vi må være i front på forskning, innovasjon og utvikling, ikke minst innen ny teknologi, sa næringsministeren under overrekkelsen.
Dato: 02.11.2016