Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Rekordhøy utlysning til bedrifter

1,1 milliarder kroner til innovasjonsprosjekter

Forskningsrådet lyser nå ut et rekordhøyt beløp til innovasjonsprosjekter i næringslivet.

Næringsminister Monica Mæland oppfordrer bedrifter til å søke støtte til innovasjonsprosjekter. (Foto: Hans Jørgen Brun) − Regjeringen har som mål at Norge skal være et av Europas mest innovative land. Derfor har vi styrket ordninger som bidrar til mer forskning og innovasjon. På den måten legger vi til rette for solide virksomheter og nye arbeidsplasser, sier næringsminister Monica Mæland.

− Støtte til forskning og innovasjon gir bedriftene mulighet til å tenke langsiktig. Forskningsrådets rekordstore utlysning på 1,12 milliarder kroner er et viktig skritt på veien mot å løfte norsk næringslivs konkurransekraft gjennom innovative produkter og tjenester, sier næringsministeren.

Forskning i bredden av norsk næringsliv

Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen forteller at alle bedrifter kan søke om støtte gjennom utlysningen.

− Både etablerte bedrifter og start-ups i alle bransjer og sektorer vil finne en mulighet som passer for dem i denne utlysningen, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Forskningsrådet har de senere årene forenklet søknadsprosessen og forsterket rådgivningstilbudet til bedriftene som søker. Ved å sende inn en prosjektskisse gjennom en tjeneste kalt Innoskisse får bedriftene uforpliktende råd og tips på bakgrunn av skissen før de utformer og sender inn den endelige søknaden. Forskningsrådet gir også råd om hvilket innovasjonsprogram som passer best til det aktuelle prosjektet.

I tillegg tilbyr Forskningsrådet kurs, kalt prosjektverksted, over hele landet.

Bedrifter i alle bransjer vil finne en mulighet som passer for dem i denne utlysningen, mener John-Arne Røttingen. (Foto: Sindre Mekjan) Gjennom disse tjenestene får bedrifter innspill til hvordan de kan strukturere og videreutvikle innovasjonsprosjektene.

− Bedrifter som ikke har søkt penger hos oss tidligere, eller vil satse innen nye områder, vil ha spesielt stor nytte av disse tilbudene, sier Røttingen.

Vil nå nye bedrifter

Nå håper Forskningsrådet på mange spennende prosjekter når de går gjennom søknadene etter fristen 11. oktober.

− Vi oppfordrer alle kunnskapsintensive bedrifter til å dyrke frem nye idéer og å øke samarbeidet med forskningsinstitusjoner både i Norge og i utlandet. For å lykkes i omstillingen må enda flere være med å tenke nytt, vi må utnytte større deler av kompetansen og idérikdommen som finnes i næringslivet, sier Røttingen.

Forskningsrådets egne analyser viser at forskningsaktiviteten og innovasjonstakten i norsk næringsliv er historisk høy. SkatteFUNN-ordningen opplevde stor vekst og Forskningsrådet investerte 4,3 milliarder kroner i FoU-prosjekter i og for norsk næringsliv i 2016.

− Vi ser at norske bedrifter er fremoverlente og ønsker å bruke forskning og utvikling som verktøy for vekst og konkurransekraft. Det er et godt tegn, sier Røttingen.

Næringsminister Monica Mæland oppfordrer bedrifter fra alle næringer til å benytte anledningen til å søke risikoavlastning gjennom Forskningsrådets innovasjonsprosjektstøtte.

− Vi har et enormt kompetent næringsliv og fremragende forskningsinstitusjoner som er gode partnere for bedrifter. Jeg oppfordrer alle med en forskningsidé til å sende inn en søknad. Kanskje blir det den viktige strategiske brikken som posisjonerer virksomheten for fremtiden, sier ministeren.

Viktige datoer:

  • Prosjektverksteder: Avholdes ulike steder i landet frem til 25. august
  • Skisse: Innsendelsesfrist 30. august kl. 13.00
  • Søknad: Innsendelsesfrist 11. oktober kl. 13.00
  • Bedrifter har også mulighet for å søke støtte gjennom skatteinsentivordningen SkatteFUNN. Husk å søke innen 1. september for å være garantert behandling i 2017.

Forskningsrådet lyser ut midler gjennom følgende programmer: BIA- Brukerstyrt Innovasjonsarena, ENERGIX, MAROFF, PETROMAKS2, CLIMIT, HAVBRUK, BIONÆR og NANO21.

Mer om de enkelte programmene:

Bedrifter innenfor de aller fleste bransjer og forskningsområder kan søke BIA – Brukerstyrt innovasjonsarena

Har du prosjekter innenfor energi, maritime næringer, petroleum eller CCS (karbonfangst- og lagring)?
ENERGIX – Stort program for energi
MAROFF – Maritim virksomhet og offshore operasjoner
PETROMAKS2 – Stort program for petroleumsforskning
CLIMIT – FoU og demonstrasjon av CO2-håndteringsteknologi

Har du prosjekter innenfor havbruk, fiskeri eller landbruk?
HAVBRUK – Stort program for havbruksforskning
BIONÆR – Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer
MARINFORSK – Marine ressurser og miljø
 

Har du prosjekter innenfor nano- og mikroteknologi?
NANO2021 – Stort program for nanoteknologi og avanserte materialer
 

Forskningsrådet vil bidra til at skisser og søknader fordeles til det mest aktuelle programmet.

 

950 millioner ble delt ut til innovasjonsprosjekter etter 2016-utlysningen. Les om disse prosjektene her.

Skrevet av:
Andreas Kjensli Knudsen
Publisert:
22.05.2017
Sist oppdatert:
06.06.2017