Gå direkte til innhold

Innovasjonsprogrammet MAROFF støtter forskning og kunnskapsutvikling som skal bidra til innovasjon og miljøvennlig verdiskaping i de maritime næringer i Norge.

Mer om MAROFF

Nyheter

 • Internasjonalt samarbeid for å utvikle havteknologi

  Et nytt europeisk forskningssamarbeid åpner nye muligheter for norske bedrifter og forskere som vil utvikle ny marin og maritim teknologi.

 • Teknologiutvikling for taredyrking

  Med 8,7 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet setter nå Møre Maritime AS i gang arbeidet med å utvikle fartøy og teknologi for industriell taredyrking i Norge.

 • 12 nye havteknologiprosjekter

  Forskningsrådet bevilger vel 93 millioner til å utvikle nye teknologiløsninger på tvers av havnæringene. 12 nye næringslivsprosjekter startes som resultat av havteknologisatsingen.

Flere nyheter

  Programmets prosjekter

  MAROFF2 har bevilget 1,12 mrd kroner til 376 prosjekter i programperioden

  Se prosjektoversikten Se statistikken